A Tarot 22 archetípusa tanulmányozásának első fokozata a következő:

88.24

Ré: […]

Az első fokozatunk a képek bemutatása volt, egyiket a másik után, a következő sorrendben:

egyes, nyolcas, tizenötös;
kettes, kilences, tizenhatos;
hármas, tízes, tizenhetes;
négyes, tizenegyes, tizennyolcas;
ötös, tizenkettes, tizenkilences;
hatos, tizenhármas, húszas;
hetes, tizennégyes, huszonegyes;
huszonkettes.

Ily módon megkezdődhetett a tudat, a test és a lélek közti alapvető kapcsolódások feltérképezése, mivel mikor valaki összehasonlítva látja például a Tudat Mátrixát a Test illetve a Lélek Mátrixával, akkor bizonyos előzetes következtetésekre juthat. […]

Oszlopok:

  • Elme: első oszlop
  • Test: második oszlop
  • Lélek: harmadik oszlop

Sorok:

  • Mátrix (fejlődési közeg, struktúra): első sor
  • Potentátor (beindító, lehetségessé tevő, elősegítő, lehetségesítő): második sor
  • Katalizátor: harmadik sor
  • Tapasztalat (Tapasztalás): negyedik sor
  • Szignifikátor (lényeggel felruházó, jelző, jelentőségesítő): ötödik sor
  • Átalakulás: hatodik sor
  • Nagy(szerű) Út (Mód): hetedik sor

A huszonkettedik ábra a Választás, mely a harmadik denzitás célja.

Elme Test Lélek
Mátrix
Potentátor
Katalizátor
Tapasztalat
Szignifikátor
Átalakulás
Nagy Út
Választás

A Tarot 22 archetípusa tanulmányozásának második fokozata a következő:

88.24

Ré: […]

Mikor ezeket a vizualizációkat a tanítvány végül elsajátította, és az archetípusoknak mind a hét osztályát végiggondolta, áttekintvén a tudat, a test és a lélek közti kapcsolatokat, akkor pedig az archetípusok párokban való áttanulmányozását javasoltuk:

egyes és kettes;
hármas és négyes;
ötös;
hatos és hetes.

Folytathatod ilyen formában a testi és lelki archetípusokra. Észre fogod venni, hogy a Szignifikátor fontolgatása pár nélkül maradt, mivel a Szignifikátor a Huszonkettes Archetípussal párosítandó.

Elme
Test
Lélek

A Tarot 22 archetípusa tanulmányozásának harmadik fokozata a következő:

88.24

Ré: […]

A puhatolódzás eme irányzékának végére a tanítvány mind mélyebben és mélyebben kezdte felfogni az egyes archetípusok minőségeit és rezonanciáit. Ennél a pontnál – különféle egyéb spirituális evolúciós segítségek fölhasználásával – arra bíztattuk a beavatottat, hogy megtanuljon az egyes archetípusok bőrébe bújni, s ami a legfontosabb: megismerni az illúziótokban lehetséges legjobb módon, hogy az archetípus személyiségének önmagára öltése spirituálisan vagy metafizikailag mikor üdvös.

Mint láthatod, sok kreatív munkát végzett minden beavatott. Nekünk nincs dogmánk, amit felkínálhatnánk. Mindenki azt érzékeli, ami szükséges és segítségéül van az énnek.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.