Ez a téma videó formájában is elérhető:

Szellemi fejlődésünk során elkerülhetetlenül felismerjük, hogy nemcsak kézzel fogható, anyagi összetevői vannak testünknek, hanem vannak finomabb, energetikai struktúráink is. Ezen struktúrák létezése jól ismert tény több jelentős és elterjedt spirituális rendszerben. Noha vannak eltérések az egyes értelmezésekben, de alapvetően ugyanarról van szó az összes főbb irányzatban. Az egyik ilyen jól ismert rendszer a védikus (hindu) chakra rendszer, egy másik, szintén jól ismert rendszer a kínai medicinában és harcművészetekben is használt meridián rendszer.

Mindkét rendszer kijelenti, hogy fizikai testünkön túl létezik energetikai testünk. Az energetikai testünkben energia (védikus kifejezéssel: prána, kínaival: csí) áramlik különböző energiavezetékekben (védikus kifejezéssel: nadi, kínaival: meridián). Ezen energia vezetékeknek vagy csatornáknak vannak jelentős csomópontjaik, központjaik, (védikus kifejezéssel: chakra, kínaival: meridián-pont), melyek kiemelt jelentőséggel bírnak.

A hindu csakrarendszer hét fő energiaközpontot nevez meg, melyek a gerincoszlop mentén találhatóak:

csakrák
csakrák a gerinc mentén
 • 7. csakra: koronacsakra (ibolya szín)
 • 6. csakra: harmadik szem csakra (indigó szín)
 • 5. csakra: torokcsakra (kék szín)
 • 4. csakra: szívcsakra (zöld szín)
 • 3. csakra: napfonat csakra (sárga szín)
 • 2. csakra: szakrális csakra (narancs szín)
 • 1. csakra: gyökércsakra (vörös szín)

Nagyon röviden a következőket jelentik az egyes csakrák rezonancia szintjei:

 1. gyökércsakra – létfenntartás
 2. szakrális csakra – fajfenntartás, szexualitás
 3. napfonat csakra – hierarchia, csoportok
 4. szívcsakra – szeretet, lelkiség
 5. torokcsakra – kommunikáció, intuíció
 6. harmadik szem csakra – intelligencia, tudatosság
 7. koronacsakra – teljesség, megszabadultság

A chakra rendszert mélyebben könyvekből vagy például szellemi tanokkal is foglalkozó jógaiskolákban ismerheti meg az érdeklődő.

Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni eme hatalmas témakört az Egység Törvénye nézőpontjából.

Az energetikai struktúránk megértése és kiegyensúlyozása központi jelentőségű a szellemi fejlődési utunkon.

15.12

Kérdező: Hogyan egyensúlyozhatja ki magát az egyén? Mi az első lépés?

Ré: Ré vagyok. Csak egy lépés van, mégpedig a tudat/test/lélek komplexumot felépítő energiaközpontok megértése. E megértés röviden a következőképpen foglalható össze.

Az első kiegyensúlyozandó a Malkuth vagy Föld vibrációs energia komplexum, amelyet vörös színű komplexumnak neveznek. Ennek az energiának a megértése és elfogadása alapvető.

A következő energia komplexum, ami eltorlaszolva lehet, az érzelmi vagy személyes komplexum, amely narancsszínű komplexumként is ismert. Ez a blokád gyakran személyes hóbortok formájában mutatkozik meg az öntudatos felfogásra vagy az én elfogadására nézve.

A harmadik torlasz legszorosabban arra emlékeztet, amit ti egónak neveztetek. Ez a citromsárga színű vagy Solar Plexus központ. E központ blokádjai gyakran a hatalmi manipulációk felé torzulásokban, és az illető tudat/test/lélek komplexumhoz közeliekkel, és a vele kapcsolatban állókkal történő egyéb társasági viselkedésekben nyilvánulnak meg. Akinek ezen első három energiaközpontjában vagy nexusában elzáródás van, annak folyamatos nehézsége lesz abbéli képességében, hogy keresését az Egység Törvényében előbbre vigye.

A szív, vagy a zöld színű központ az a centrum, amely a harmadik denzitású lények ugródeszkáját jelentheti – ha mondhatjuk így – az intelligens végtelen felé. Az elzáródások ezen a területen nehézségként jelentkeznek annak kifejezésében, amit univerzális szeretetnek vagy együttérzésnek mondhatsz.

A kék színű energiaáramlási központ az a központ, amelyből – most először – kifelé is és befelé is lép áramlás. Az e területen elzáródottaknak nehézségük adódhat saját entitásuk tudat/lélek komplexumának felfogásában, és további nehézségük az én ilyenféle megértésének gyakorlásában. Az e területen eltorlaszoltaknak gondjuk lehet abban is, hogy kommunikációt fogadjanak más tudat/test/lélek komplexumoktól.

A következő központ a toboz vagy indigókék színű. Az e központban elzáródottak csökkenést tapasztalhatnak az intelligens energia beáramlásában olyan megnyilvánulások révén, amelyek méltatlanságnak látszanak. Ez az, amiről te beszéltél. Mint láthatod, ez számos torzulás közül csak egy, az energia-beáramlás számos pontja okán a tudat/test/lélek komplexumba. Az indigókék sugár kiegyensúlyozás eléggé központi a lélek komplexum körül forgó munkára nézve, melynek ott van még a beáramlása a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenetre vagy átalakulásra, és mely egyben az az energiacentrum, amelyik a szeretet/fény legkevésbé torzult kiáradásait fogadja be az intelligens energiából, sőt amelyik még az intelligens végtelenhez vezető kapu kulcsának potenciáljával is rendelkezik.

A fennmaradó energia-beáramlási központ egyszerűen a totális kifejeződése az entitás vibrációs komplexumainak, úgymint a tudatnak, a testnek és a léleknek. Ez olyan, amilyen, a „kiegyensúlyozott” vagy „kiegyensúlyozatlan” jelzőknek nincs értelmük ezen az energiaszinten, mivel ez saját egyensúlyából ad ki, és ahhoz is fogad be. Bármilyen legyen is a torzulás, ezt nem lehet olyanképp manipulálni, mint a többit, és itt ennélfogva nincs is különösebb jelentősége az entitás kiegyensúlyozottságát nézni.

Az első kiegyensúlyozandó központ, a vörös színű központ, a gyökércsakra. Ez az csakra a gát környékére vetül ki és alapvető fontosságú, hiszen erre épül az összes többi szint. Ide tartozik minden, amire a túléléshez szükségünk van akár egyénként, akár fajként. Ami leginkább blokkot okozhat ezen a szinten az a túlélésünkkel, megélhetésünkkel és szexualitással kapcsolatos problémák.

A második központ a narancsszínű központ, mely az alhas szintjére vetül ki. Ide tartoznak az önmagunkkal kapcsolatos viszonyulások és a személyes kapcsolatok másokkal. Düh, harag és szégyen okozhat blokkokat ezen a szinten, különösen önmagunkkal és a hozzánk közel állókkal kapcsolatban.

A harmadik központ a (citrom)sárga erőközpont, melyek a formális, „hivatalos” kapcsolataink szintje. Ilyen például a munkahelyi, házastársi, családi vagy bármilyen hivatalos, hierarchikus viszonyban működő kapcsolat. Gyakori, hogy a hatalommal, irányítással, birtoklással kapcsolatos kérdések okoznak blokkot ezen a szinten (vagy nincs meg valami, amit birtokolni szeretnék, vagy „engem” birtokolnak vagy nem birtokolnak típusú konfliktusok).

A negyedik központ a zöld színű központ, a szívcsakra. Ez a szeretet szintje. Ezen a szinten ismerhetjük meg, fogadhatjuk el és szerethetjük meg Önmagunkat. Ezáltal pedig képesek leszünk megismerni, elfogadni és szeretni Másokat. Ré úgy fogalmaz, ez jelentheti a „harmadik denzitású lények ugródeszkáját az intelligens végtelen felé”. Kicsit átfogalmazva ezt, azt mondhatjuk, ezen a szinten tudunk mi, emberek kapcsolatba lépni, kapcsolódni a Teremtővel.

Az ötödik központ a kék színű központ, a torokcsakra. Ide tartozik a valódi kommunikáció és annak másik irányultsága a meghallgatás. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a nyitott szív szintje után vagyunk képesek őszintén kommunikálni és ítélkezés nélkül hallgatni másokat és őszintén megismerni Önmagunkat.

A hatodik központ az indigó (sötétkék) színű központ. Ez a „létezésünk”-kel mint elme/test/lélek komplexum, kapcsolatos szint. Azzal, hogy hogyan látjuk, és hogyan értjük a Teremtést. Továbbá ez a HIT szintje, ami nem a vallási dogmákat jelenti, hanem a Teremtőhöz való viszonyulást, ami mindig egyedi, egyéni és őszinte.

A hetedik központ az ibolya színű központ, mely egyszerűen a totális kifejeződése lényünk rezonanciaszintjének. Felfogható úgy is, mint egy jelző, arra vonatkozóan hogy milyen rezonancia szinten vagyunk. Ezzel a szinttel dolgozunk meditáció, a mély és őszinte imádkozás, gyógyítás vagy a szakrális szexualitás során. Megtanuljuk a Szentséget látni minden élőben és kifejlesztjük a képességünket, hogy a tudatossági szintünket megváltoztassuk. Ez talán túl magasztosnak, túl távolinak tűnhet. Egy hétköznapi példa a tudatossági szintünk megváltoztatására, hogy mondjuk eddig mindig megharagudtam, amikor elfejtették a születésnapomat, és mostantól szeretettel fogadom azt is ha elfelejtik, és azt is ha nem.

Carla részletesebben ír többek között az energiaközpontokról a Living the Law Of One 101: The Choice című könyvében. A könyv egyelőre csak angol nyelven érhető el. Itt megvásárolható.

A fentiek valamelyest rámutatnak a hét szint minőségére. Szavakkal azonban a leírás mindig torzítja a valóságot. Ezeket a szinteket meg lehet azonban tapasztalni és ezek a tapasztalatok mélyebb megértést adhatnak. Például megtapasztalni a szeretet állapotot más fajta tudás, mint csak olvasni róla. Érdemes lehet tudatosan keresni az egyes szintek megtapasztalási formáit, lehetőségeit a mindennapi életünk során.

Az energiáról már sok szó esett. Mit ért Ré ez alatt a kifejezés alatt?

54.26

Kérdező: Le tudnád írni az e központokba belépő energiát? Le tudnád írni az útvonalát a forrásától, alakja és hatása tekintetében? Nem tudom, lehetséges-e ez, de meg tudnád tenni?

Ré: Ré vagyok. Ez részben lehetséges.

54.27

Kérdező: Megtennéd, kérlek?

Ré: Minden energia eredete a szabad akarat cselekvése a szeretetre. Minden energia természete a fény. Bejárásának módja a tudat/test/lélek komplexumba kettős.

Van először is a belső fény, mely Sarkcsillaga az énnek, a vezércsillag. Ez a születési joga és igaz természete valamennyi energiának. Ez az energia belül lakik.

A belépés második pontja poláris ellentéte az Északi Csillagnak, hogy úgy mondjuk, és akként láttatható – ha a fizikai testet a mágneses mező analógiájaként kívánod használni –, mintha a lábakon keresztül jönne ki a földből és áthaladna a gerinc legalacsonyabb pontján. Ezen belépési pontja az univerzális fényenergiának differenciálatlan egész addig, míg el nem kezdi megszűrődését az egyes energiaközpontokon.

Az egyes központok követelményei valamint a hatékonyság, mellyel az egyén megtanult rákapcsolódni a belső fényre, meghatározzák azt a jelleget, hogy az entitás mennyire képes hasznát venni ezen beáramlásoknak.

Más szavakkal az energia Szabad Akarattal felruházott Szeretet, természete pedig Fény. Minden további anyagi és nem anyagi ebből épül fel. Ez az alapvető építőelem, egyfajta energia-fogalom, megfeleltethető a szanszkrit „Prana” kifejezésnek. A Teremtő Szeretete az energia, mely a Fényt „hajlítja” végtelen mennyiségű és minőségű formába, amely minden dolog alapvető építőeleme. Amennyiben tudományos megközelítésre is szüksége van az Olvasónak, érdemes utánaolvasni a kvantumfizika és a Larsoni matematika kutatásainak eredményeire.

Fontosabb, hogy az energetikai szintjeink egyensúlyban legyenek, mint hogy mennyire erősek külön-külön.

17.39

Kérdező: Feltétlenül szükséges egyszerre egy szintet haladni, miközben átlépünk ezeken a szinteken?

Ré: Ré vagyok. A mi tapasztalatunk szerint egyesek több síkot haladnak egyszerre. Mások lassan lépkednek át. Megint mások mohóan próbálnak bejutni magasabb síkokra, még az előtt, hogy elmerülnének az úgynevezett alacsonyabb vagy alapvetőbb síkok energiáiban. Ez energiaegyensúlytalanságot okoz.

Azt fogjátok találni, hogy gyakran betegség – ahogy hívjátok ezt a torzulást – lesz a következménye a finom energia-összeférhetetlenségnek, amelyben az entitás tudatos kísérletei magasabb energiaszintek egynémelyikét aktiválják, miközben az entitás még nem járta ki a denzitás alacsonyabb energiacentrumait vagy aldenzitásait.

Érdemes elkerülni tehát azt, hogy nagyon „fentre szoruljunk”. Igazán és őszintén nem tudunk addig szeretni, kommunikálni, hinni, amíg az alapvető szintek nincsenek egyensúlyban. Amennyiben nem törődünk az alacsonyabb síkokkal, problémák jelentkezhetnek életünkben. Például a túlélés biztosítása – anyagi biztoztonságérzet szükséges lehet, hogy nyugodtan tudjunk élni. Egy másik példa lehet az emberi kapcsolataink – szeretnék gyógyítani, tanítani, de mondjuk a szüleimmel nem vagyok jó viszonyban. Van bennem valami tüske, fájdalom, harag vagy egyéb diszharmónia irántuk. Érdemes lehet az ilyen jellegű, alsó csakrákhoz tartozó blokkokat feloldani, kitisztítani. Ezek ugyanis különféle problémákhoz vezethetnek. Először érdemes tehát rendbetenni az alsó, alapvető szinteket és utána lehet dolgozni feljebb.

41.19

Kérdező: Köszönjük. A tegnapi, vagy a tegnapelőtti ülésen említést tettél az energiaközpontok különféle forgási sebességeiről illetve aktivitásáról. Mit értettél ezen a forgási sebességen?

Ré: Ré vagyok. Minden egyes energiaközpontnak széles terjedelmű forgási sebessége van, vagy ahogy a színhez kapcsolódóan talán világosabban látjátok: tündöklősége. Mennél erősebben koncentrálódik rá és finomítja vagy tisztítja ki az egyes energiacentrumokat az entitás akarata, annál tündöklőbbek vagy aktívabb forgásúak lesznek az energiaközpontok. Az öntudatos entitás esetében nem szükséges, hogy az energiaközpontok sorrendben aktiválódjanak. Ennélfogva lehetnek entitásoknak rendkívül tündöklő energiaközpontjai, mialatt ibolyaszín sugaruk szempontjából meglehetősen kiegyensúlyozatlanok maradnak amiatt, hogy kevés figyelmet fordítanak tapasztalataik összességére.

Úgyhogy az egyensúly kulcsa az entitásnak a tapasztalatokra adott előre be nem tanult, spontán és őszinte reakcióiban figyelhető meg, hogy így a tapasztalatot a legvégsőkig fölhasználja, majd pedig alkalmazza a kiegyensúlyozó gyakorlatokat és elérje a megfelelő hozzáállást a legmegtisztultabb spektrumú energiaközpont megnyilvánuláshoz az ibolyaszín sugárban. Ez az, amiért a megfeleltetés során az energiaközpontok tündöklőségét avagy forgási sebességét nem helyezik az entitás kiegyensúlyozott szempontja avagy ibolyaszín megnyilvánulása elé, mivel azok az entitások, akik kiegyensúlyozatlanok, különösképp az elsődleges sugarak tekintetében, nem lesznek képesek a szürethez szükséges mértékben kiállni az intelligens végtelen szeretetének és fényének lökéshullámát.

Tehát az egyén akarata tudja tisztítani, finomítani az egyes energiaközpontokat. Ez jó hír, hiszen tudunk vele dolgozni. Minél tisztább, kifinomultabb az energiaközpont, annál tündöklőbb és aktívabb forgású. Azonban kulcsfontosságú az egyensúly! Lehet, hogy némely energiaközpont tündöklő, tiszta és nemes, mások pedig nem annyira, így az ibolyaszín sugáron, amely az egyén „összességének” jelzője, „átlaga”, fokmérője, meglehetősen kiegyensúlyozatlan marad. Ré ad egy módszert, hogy hogyan figyelhetjük meg, hogy mennyire vagyunk egyensúlyban: „az entitásnak a tapasztalatokra adott előre be nem tanult, spontán és őszinte reakcióiban figyelhető meg”. Például adott egy szituáció: elveszett a pénztárcád. Hogyan reagálsz őszintén? Dühös leszel? Megijedsz? Nyugodt maradsz?

Többször volt szó arról, hogy „egyensúlyozás”, egyensúlyba hozatal. Az egyensúlynál nem „érdektelenségre”, „közönyre” vagy „minden mindegy” kifejezésekre, hozzáállásra gondolunk, hanem egy „finoman hangolt együttérzésre”.

42.2

Kérdező: Akkor csak nagyon gyorsan felolvasom a kérdést. Egy állítást fogok tenni és arra kérlek, hogy pontosságának mértéke szerint fűzz megjegyzést hozzá. Azt feltételezem, hogy a kiegyensúlyozott entitás egy tetszőleges konfliktushelyzetben nem inog ki sem pozitív, sem negatív érzelmek felé. Azáltal, hogy bármely helyzetben érzelmektől mentes marad, a kiegyensúlyozott entitás minden szituációhoz világosan felismerheti a helyzethez illő és arra adandó, az Egység Törvényével összhangban álló válaszokat.

A legtöbb entitás a bolygónkon akaratlanul is beleesik minden olyan érzelmi helyzet csapdájába, amelybe belekerül, saját egyedi hajlamai szerint, s e hajlamok miatt képtelen világosan meglátni a tanítási/tanulási lehetőségeket és megtalálni a megfelelő választ az adott érzelmi szituációban, s ennek következtében egy sok próbálkozással és tévedéssel járó folyamaton s az ebből adódó kínok kiállásán keresztül kell ilyen helyzeteket sok-sok alkalommal elismételnie, amíg tudatosan rá nem jön, hogy miért szükséges kiegyensúlyoznia energiacentrumait vagyis így válaszait és magatartását. Mihelyst egy személy tudatosan tisztába jön vele, miért kell kiegyensúlyoznia energiaközpontjait és reakcióit, a következő lépés az érzelmi helyzethez illő pozitív vagy negatív válaszokat hagyni saját lényén akadálytalanul keresztüláramlani, bármely érzelmi színezet megtartása nélkül, miután tudatosan megfigyelte és keresztülengedte őket lényén. Azt feltételezem, hogy a pozitív vagy negatív töltésű keresztüláramoltatott energia tudatosmegfigyelésének e képessége fokozható az általad megadott kiegyensúlyozó gyakorlatok alkalmazásával, melynek eredményeképpen az entitás egyensúlyt érhet el, ami lehetővé teszi számára, hogy az Egység Törvénye tekintetében érzelmi kilengésektől mentes és torzítatlan maradhasson bármely helyzetben, akárcsak egy tévéfilm objektív nézője. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez egy helytelen alkalmazása az általunk leírt kiegyen súlyozó folyamatnak. A gyakorlatnak, miszerint először tapasztaljuk meg az érzést, majd pedig tudatosan fedezzük fel annak ellentettjét lényünkön belül, nem a mind pozitív mind negatív érzelmek akadálytalan áramoltatása a célja, miközben elfogulatlanok maradunk, hanem az elfogulatlanná válás a célja. Ez egyszerűbb eredmény, és sok gyakorlás kell hozzá, hogy úgy mondjuk.

A tapasztalatok katalizátora annak érdekében működik, hogy e denzitás tanulás/tanításai bekövetkezzenek. Mindamellett ha a lényen belül választ kelt, még ha csak megfigyeli is, az entitás már így is hasznosítja tanulás/tanításra a katalizátort. A végső eredmény az, amikor már nem szükséges a katalizátor. S azzal e denzitásra többé már nincs szükség. Ez nem közömbösség vagy objektivitás, hanem egy finoman hangolt együttérzés és szeretet, amely minden dologra szeretetként tekint. E látás nem vált ki választ a katalitikus reakciók következtében. Így az entitás immár a tapasztalati történések társ-Teremtőjévé képes válni. Ez a valódibb egyensúly.

Harmadik denzitású lényként (emberként) érdemes törekedni legalább az alsó energiaközpontok kiegyensúlyozására, hogy az energia fel tudjon emelkedni a zöld színű energiaközpont – szívcsakra – szintjére. Ennek hatására egy szeretetteli életet leszünk képesek élni, és polarizálódhatunk a betakarításhoz szükséges mértékben, így továbbléphetünk a negyedik denzitásba.

A témakör folytatása az energiák áramlásáról, áramlási irányairól és energetikai (kifinomult) testekről az Energiaáramlás és finomabb testi struktúrák írásban található.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.