Érdemes lehet elolvasni az írást az energiaközpontokról, mielőtt elkezdenénk ezt. Jelen írás az ott tárgyalt kifejezésekre és gondolatokra épít.

Létezik tehát a makrokozmoszban, a külvilágban hét minőség, hét rezonancia szint, hét „valódi szín sugár”, melyen az energia megnyilvánul. Ez a hét sík kivetül a mikrokozmoszunkra, saját magunkra is. Létezik hét fő energiaközpont vagy erőközpont, védikus kifejezéssel csakra az energetikai testünkben. Szellemi fejlődésünk előremozdításához szükséges a hét energiaközpont kiegyensúlyozása, harmóniába hozatala. Jelen életünkben, itt a harmadik denzitásban kiemelten fontos az első három csakra harmóniája, tisztasága, ugyanis így válik lehetővé, hogy a Teremtő energiája felemelkedjen a negyedik csakráig, a szívcsakráig. Ha nincs blokkolva, az energia fel tud emelkedni és meg tudja „nyitni” a szívünket. Képessé válunk elfogadni, megbocsátani, együttérezni, egy szóval kifejezve szeretni önmagunkat és másokat. Ez az alapja, hogy továbbléphessünk a következő denzitásba.

Energetikai szempontból az önmagukat szolgálók máshogyan fejlődnek, mint a másokat szolgálók. Erről a két fejlődési útról a polaritásokról szóló írásban található információ.

47.4

Kérdező: Azt mondtad, hogy a kék hiányzik a negatív negyedik denzitásból?

Ré: Ré vagyok. Hadd tisztázzuk tovább. Mint korábban elmondtuk, minden lény rendelkezik az összes lehetséges rezgési szint potenciáljával. Így a zöld és a kék energiaközpontok aktiválódásának lehetősége természetesen pontosan megvan ott, ahol lennie kell egy Szeretet szülte teremtésben. Mindazonáltal a negatívan polarizált entitás eléri a szüretet a vörös és sárga/narancs rendkívül hatékony használata révén, közvetlenül az indigó kapuhoz érkezve el, áthozva ezen az intelligens energia csatornán az intelligens végtelen beáramlásait.

Tehát az önmagukat szolgálóknál (negatív polarizáltságú egyéneknél) a zöld energiaközpont (a szívcsakra) nem kerül aktiválásra, hanem a rendkívül hatékony alsó energiaközpontok használata révén közvetlenül az indigó központhoz (a harmadik szem csakra) emelkednek. Ez az ugrás, kihagyva a zöld és kék központot, csak akkor lehetséges – megértésem szerint – ha kiemelten jól használja a negatív pólus eszközeit (az elkülönülés és irányítás eszközeire gondolok). Megértésem szerint ezért szükséges legalább 95 % -ban negatívan polarizálódni a továbblépéshez a negyedik denzitásba. Sokkal „nehezebb” lehet tehát az önmagát szolgálók útja.

39.12

Kérdező: Ez a többi színsugárra is érvényes?

Ré: Röviden fogunk válaszolni. Továbbkérdezhetsz egy másik ülésen. A negatív sugármintán a vörös/narancs/sárga közvetlenül a kékbe [indigóba] csap át, amit csak az intelligens végtelennel való kapcsolatra használnak.

A pozitívan irányult entitásoknál az összeállítás kiegyenlített, kristálytiszta, és a hét színsugár leírásának megfelelő.

A másokat szolgáló lényeknél viszont minden energiaközpont kiegyenlített és „kristálytiszta”. Amennyiben a mások szolgálata útját járjuk, érdemes lehet erre az egyensúlyi és tiszta állapotra törekedni.

51.5

Kérdező: Köszönjük. Egy állítást szeretnék tenni. Biztos vagyok abban, hogy valamelyest sántít. Nagyon nehéz ezt a kérdést nekem megfogalmaznom, mivel nem igazán tudom, hogy miről beszélek. Viszont úgy tűnik nekem – és te majd elmondod, hol hibázom ebben az állításban –, hogy hét testünk van, melyek mind a fényspektrum valamelyik színének felelnek meg, az energia pedig, amelyik e hét testnek létrehozója, egy univerzális típusú energia, mely beáramlik a planetáris környezetünkbe és hét energiaközponton keresztül lép be, amiket mi csakráknak neveztünk el, hogy ezeket a testeket fejlessze és tökéletesítse. A testek mindegyike valamiképp kapcsolatban áll a mentális konfigurációinkkal, a testek tökéletesítése és az energiának a – mondhatni – teljes beáramlása pedig a mentális konfiguráció hatásköre, és ezen a mentális konfiguráción keresztül elzárni vagyunk képesek, valamelyest, azokat az energiabeáramlásokat, mely energia a hét testnek megalkotója. Észrevételeznéd, hol tévedek és kijavítanál ebben az állításomban?

Ré: Ré vagyok. Az állításod alapjaiban véve helyes. A „mentális konfiguráció” kifejezés használata a denzitásotokban előforduló beáramláselzáródási módok túlegyszerűsítését jelenti. A tudat komplexumnak kapcsolata van a lélek és test komplexumokkal, amely nem fix. Így elzáródások lehetségesek a lélek és elme között vagy a test és elme között, sokféle szinten. Megismételjük, hogy minden energiaközpontnak hét al-színe van – mondjuk így, kényelmi okokból. Vagyis lelki/tudati blokádok tudati/testi blokádokkal kombinálódva számos különböző módon lehetnek kihatással az egyes energiaközpontokra. A kiegyensúlyozási és evolúciós folyamatok finom természetét figyelhetitek tehát itt meg.

Minden energiaközpontnak hét al-színe van. Hasonlóan a hét denzitáshoz, amelyekben minden egyes denzitásban hét al-denzitás van és azokban is hét – hét al-al denzitás, és így a végtelenségig, minden energiaközpont kivetül minden energiaközpontra. A védikus csakra rendszer is kijelenti ugyanezt.

Chackra al-szinek
egy chakra szintjére kivetül az összes többi chakra minősége – belülről kifelé, a kifinomulttól az anyagiasabb síkok irányába

Minden erőközpontnak van „gyökércsakra síkja”, „szakrális csakra síkja”, „napfonat csakra síkja” és így tovább. Úgy lehet elképzelni, mint hét egymásra helyezett bakelit hanglemezt, vagy hét koncentrikus kört. A csakra, az energiaközpont legbelső köre a legkifinomultabb szint, a trancszendentális al-szint. Egy koncentrikus körrel kintebb van a tudat síkja, még egy koncentrikus körrel kintebb az intuíció síkja és így tovább bentről kifelé haladva a finomabb síkoktól az anyagiasabb síkok felé.

Milyen irányokba és hogyan áramlik az energia az energetikai testben?

49.5

Kérdező: Mondanál még általánosságban valamit a pozitív és negatív mágneses polarizációról, s hogy hogyan érvényesül ez mondjuk egyének, bolygók, stb. esetében? Úgy gondolom, ebben összefüggés lehet, de nem vagyok biztos benne.

Ré: Ré vagyok. Való igaz, hogy összefüggés van egy te jellegeddel bíró entitás és a planetáris testek energiamezői közt, mivel minden anyag a mágneses mező dinamikus húzófeszültsége módján épül fel. Az erővonalak mindkét esetben nagyon hasonlóan szemléltethetők a befont haj egymásba fonódó spiráljaival. Tehát pozitív és negatív szél és fonat alakít ki geometriai kapcsolatokat a két személy – miként a tudat/test/lélek komplexumot te mondanád – illetve a két bolygó energiamezejében.

A negatív pólus a déli vagy alsó pólus. Az északi vagy felső pólus pozitív. A spirálba fonódó energiák cikkcakkjai elsődleges, másodlagos és harmadlagos energiaközpontokat alkotnak. A fizikai, szellemi és spirituális test komplexumok elsődleges energiaközpontjai ismertek előttetek. A pozitív és negatív központ-orientáció cikkcakkjának másodlagos pontjai számos központotok köré rendeződnek. A citromszín központnak másodlagos energiaközpontjai láthatók a könyökben, a térdben, és a finom testekben a fizikai hordozótól kis térközökre, egy rombuszt leíró pontokban az entitás testet körbevevő köldöki területein.

Valaki meg is vizsgálhatja az energiacentrumok mindegyikét, hogy ilyen másodlagos központokat találjon. Társaitok némelyike ezekkel a központokkal dolgozik, ti pedig ezt akupunktúrának hívjátok. Mindamellett megjegyzendő, hogy az energiaközpontok elhelyezkedésében a legtöbbször anomáliák vannak, hogy így e gyakorlat tudományos precizitása megkérdőjeleződik. Mint a legtöbb, pontosságra irányuló tudományos kísérlet, ez sem veszi figyelembe az egyes teremtések egyedi minőségeit.

A legfontosabb megértendő elv az energiamezővel kapcsolatosan az, hogy a lenti avagy negatív pólus magához vonzza a kozmoszból az univerzális energiát. Ettől felfelé fog mozogni, hogy találkozzon és reakcióba lépjen a pozitív spirálmozgást végző, belülről jövő, lefelé mozgó energiával. Egy entitás sugáraktivitása szintjének mércéje az a pont, melyben a déli pólusú külső energia találkozik a belső, spirálozó pozitív energiával.

Amint egy entitás egyre polarizáltabbá válik, ez a pont mind följebb kerül. Ezt a jelenséget nevezi népetek a kundalininek. Jóllehet talán helyesebb volna a kozmikus és a belső mondjuk úgy: vibrációbani megértés találkozási helyeként gondolni rá. Ha valaki megpróbálja megemelni e találkozás helyét anélkül, hogy felismerné a mágnesesség metafizikai vezérelveit, melyektől ez függ, azzal nagy egyensúlytalanságot hív ki.

Két energiaáramlás zajlik lényünkben. Egy fentről lefelé és egy lentről felfelé. Mindkét áramlási irányra jellemző a fonott haj alakjára emlékeztető spirálmozgás.

Energia áramlás
energia áramlás iránya (egyszerűsítve)

A lentről felfelé áramló energia a kozmikus energia. Ez a gyökércsakra szintjén lép be lényünkbe és spirálmozgásban halad egyre feljebb és feljebb, amennyiben nem akad el, nincs blokkolva valamelyik energiaközpont. A fentről lefelé áramló energia lényünk természete.

Az energiáról szóló írásban ez a két energiafajta már szóba került. Az 54.27 válaszban Ré így fogalmaz: „Van először is a belső fény, mely Sarkcsillaga az énnek, a vezércsillag. Ez a születési joga és igaz természete valamennyi energiának. Ez az energia belül lakik”. Ez a pozitív pólusú energia. A lentről felfelé haladó, negatív pólusú energiáról pedig így fogalmaz: „az univerzális fényenergia differenciálatlan egész addig, míg el nem kezdi megszűrődését az egyes energiaközpontokon.”

Ahogyan egyre polarizáltabbá válunk, a két energia találkozási pontja egyre fejjebb kerül. Ha az alsó csakrák valamelyikén elakad az energia, akkor alacsonyabb szinten találkozik a külső (lentről felfelé áramló) és a belső (fentről lefelé áramló) energia. Ahogy egyre harmonikusabbá válunk, egyre tisztábbak, blokk-mentesebbek a csakráink, egyre magasabbra tud emelkedni a kozmikus energia. A védikus tanokban ezt hívják Kundalini emelkedésnek. Amelyik energiaközpont szintjéig emelkedik a Kundalini, azon a „szinten” vagyunk. A Kundalini jóga irányzat célja, hogy a Kundalini energiát feljuttassa a koronacsakrába, azaz megtisztítsa, akadálymentesítse az energia áramlást mind a hét fő energiaközpont mentén.

54.30

Kérdező: Tennék egy állítást, mely némileg eltorzult lehet és hagylak kijavítani. Van a lábon és a gerinc alsó pontján át beérkező teljes energiánk, amit a tudat/test/lélek komplexum abban a formában kap meg, amit mi fénynek hívunk. Az egyes energiacentrumok, melyekkel ez szembetalálkozik, kiszűrőz és felhasznál egy-egy részt ebből az energiából, a vöröstől kezdve az ibolyáig. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez nagyrészt így van. A kivételek a következők: Az energiabelépés az indigónál ér véget. Az ibolya sugár egy hőmérő avagy jelzőkészüléke az egésznek.

54.31

Kérdező: Amint ezt az energiát elnyelik az energiaközpontok, valamely pontnál nemcsak elnyelődik a lénybe, hanem kifelé is ragyog az energiacentrumból. Úgy hiszem, hogy ez a kék központnál kezdődik és… és az indigónál és az ibolyánál is előfordul? Így van?

Ré: Ré vagyok. Először is kimondanánk, hogy még nem fejeztük be az előző kérdés megválaszolását, s így részben mindkettőre válaszolhatunk azzal, hogy a teljesen aktivált entitásban csupán az a kis résznyi, az energiaközpont felhangolásához szükséges beáramló fény használódik el, a fennmaradó nagyobbik rész szabadon csatornáztatható és vonzható fölfelé.

Hogy teljesebb választ adjunk a második kérdésedre, elmondhatjuk, hogy igaz az, hogy a válasz nélküli sugárzóság a kék színnél kezdődik, habár a zöld színnek, a nagy átmeneti színsugár lévén, meg kell adni minden gondos figyelmességet, mert amígcsak valaki át nem élte és nagy mértékig mesterévé nem vált a mindenfajta energiacseréknek, addig a kék és indigó kisugárzások akadályokba ütköznek.

Újra elmondjuk, hogy az ibolya kiáradás, ebben a kontextusban, egy olyan erőforrás, melyből – az indigón keresztül – az intelligens végtelenhez lehet kapcsolódni. Az ebből fakadó ragyogóság nem ibolya színű lesz, hanem zöld, kék vagy indigó, attól függően, hogy a végtelen milyen természetű intelligenciafajtát hozott keresztül felismerhető energiaként.

A zöldszín-típusú kisugárzás ebben az esetben a gyógyítás, a kékszín a kommunikáció és inspiráció, az indigó a szakértő energiája, melynek a hitben van meg a szerepe.

A felfelé áramló energia az indigó központig emelkedik. Az ibolya sugár az általános jelzője az egész rendszernek. Ha az alsóbb sugarak harmóniában, egyensúlyban vannak, az ibolya sugáron leolvasható. Ahogyan a diszharmónia is. A felfelé áramló energia kis része használódik el az alsó energiaközpontok szintjén és – amennyiben nincsenek blokkolva – rendelkezésre állnak és emelkedhetnek a magasabb energiaközpontok szintjére. Zöld sugártól ezek már kisugárzóak a külvilágba, mint gyógyító energia, kommunikáció, és „megértés” („szakértelem”) szintjén való tevékenykedés.

Ré nem használja az ember, személy és hasonló kifejezéseket, hanem helyette az elme/test/lélek komplexummal írja le. Milyen testek alkotják ezt a komplexumot?

47.8

Kérdező: Ezoterikus irodalmunkban számos testet sorolnak fel. Összeírt listámon szerepel itt a fizikai test, az éteri test, érzelmi, asztrális és mentális. Elmondanád, hogy teljes-e ez a felsorolás, és megmondanád a célját, használatát, hatását stb. ezeknek vagy bármely más testnek, ami még rejtőzhet a tudat/test/lélek komplexumunkban?

Ré: Ré vagyok. Kérdésed teljes megválaszolása sok ilyen ülés munkáját tenné ki, mivel a különböző testek egymásra hatása és az egyes testek hatása különféle szituációkban hatalmas tananyag. Ennek ellenére elkezdjük azzal, hogy figyelmeteket visszairányítjuk a valódi színek spektrumára s ezt a megértést felhasználjuk oktávotok denzitásainak megragadására.

Hetes számunk ismétlődik a makrokozmosztól a mikrokozmoszig szerkezetben és élményben. Ennélfogva mást nem is várhatunk, mint hogy hét alapvető test legyen, melyeket talán legvilágosabban úgy mutathatunk be, mint a vörös színű, stb. Emellett azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy te ezeket az említett testeket összefüggésbe szeretnéd hozni a színsugarakkal. Ez zavaró lesz, hiszen különböző tanítók különböző módon kínálták fel tanító/tanuló megértésüket. Vagyis az egyik adhat egyféle nevet egy finom testnek, míg a másik egy másmilyen nevet talál.

A vörösszín test a kémiai testetek. Azonban ez nem az a test, amelyet a fizikai síkon öltötök magatokra. Ez a testnek a fel nem épült anyaga, az alaktalan elementális test. Fontos megérteni az alapvető meg nem formált anyagi testet, mivel vannak olyan gyógyítások, amelyek a fizikai hordozóban jelen lévő elemek egyszerű megértése révén kivitelezhetők.

A narancsszín test a fizikai test komplexum. Ez a test komplexum még mindig nem az a test, amelyben lakoztok, hanem az öntudat nélkül megformált test, az anyaméhben lévő test, mielőtt a lélek/tudat belé lép. Ez a test elélhet az elme és lélek komplexumok beköltözése nélkül is. Jóllehet ritkán teszi ezt.

A citromsárga színű test az a fizikai testetek, amelyről jelenleg tudtok, és amelyben katalízist éltek meg. Ez a test rendelkezik a tudat/test/lélek jellemzőkkel és megegyezik a fizikai illúzióval, miként neveztétek.

A zöld színű test az a test, amely szeánszokon látható, amikor az úgymond ektoplazmát belakják. Ez egy könnyedebb test sűrűbben megpakolva élettel. Nevezhetitek ezt az asztrális testnek néhány más tanítást követve. Mások ugyanezt az éteri testnek nevezték. Azonban ez nem helyes amiatt, hogy az éteri test a kapu test, amelyben az intelligens energia képes formálni a tudat/test/lélek komplexumot.

A fénytestet avagy kék színű testet hívhatjátok devachan testnek. Sok más neve van még ennek a testnek különösen az úgynevezett indiai szútráitokban vagy írásaitokban, mivel ezek között az emberek között megtalálhatók azok, akik bejárták e régiókat és értik a különböző fajta devachan testeket. Sok-sokféle test van minden egyes denzitásban, a tiétekhez nagyon hasonlóak.

Az indigószín test, melyet mi az éteri testnek választottuk hívni, a – mint mondtuk – kapu test. E test formában anyag van, és csak fény természetűnek foghatjátok fel, mivel kedve szerint formálhatja önmagát.

Az ibolyaszín test talán akként fogható fel, amit úgy nevezhettek, hogy Buddha test vagy az a test, amelyik teljes. E testek mindegyike élet létetekben hatással van a tudat/test/lélek komplexumotokra. Az egymásra hatások, miként mondtuk, sokan vannak és bonyolultak.

Talán egy javaslat, amelyet meg lehetne fogalmazni: Az indigószín testet felhasználhatja a gyógyító, amint képessé válik tudatosságát ezen éteri állapotba hozni. Az ibolyaszín vagy Buddha test a gyógyító számára ugyanilyen hatékonysággal bír, mivel ezen belül terül el egy olyan teljességérzet, ami rendkívül közel áll a minden létezővel való egységhez. Ezek a testek részét képezik minden egyes entitásnak, és a helyes használatuk és megértésük – noha sokkalta haladóbb a harmadik denzitású szüret szemszögétől – mindazonáltal hasznos a szakértő számára.

Az energia, kifinomult struktúráink témaköre hatalmas. Nem is szükséges, hogy minden részletet értsünk és átlássunk. Jelen világunk, a harmadik denzitás, nem a megértés és végső tudás világa. Azonban hasznos lehet a szellemi aspiráns számára, ha az alapvető fogalmakkal és elvekkel tisztában van. Jelentős segítség lehet a szellemi úton való haladásban, különösen olyan helyzetekben, amikor tanácstalanok, kiegyensúlyozatlanok vagyunk.

Érdemes lehet törekedni lényünk minden szintjén az egyensúlyi állapot elérésére és megtartására, valamint törekedni az alsó energiaközpontokat tisztán tartani, hogy a Teremtő energia minél szabadabban és tisztábban emelkedhessen a zöld energiaközpont szintjére és onnan tovább.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.