80.10

Kérdező: Namost, a tizenötödik archetípust, amely a Lélek Mátrixa, az Ördögnek nevezik. Elmondanád, miért van ez így?

Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk semmitmondóak lenni egy ilyen központi kérdésnél, ámde megjegyezhetjük, hogy a szellemnek oly leheletfinom a természete, hogy a fény gyümölcsöt hozó befolyása a lélek nagy sötétségére igen gyakran kevésbé szembeötlő, mint maga a sötétség. A sok szakértő választotta folyamat egy zavaros ösvénnyé válik, mivel valamennyi szakértő megpróbálja fölhasználni a Lélek Katalizátorát. Kevesen vannak, akiknek sikerül megragadniuk a Nap fényét. A szakértők messze nagyobb többsége megmarad a holdfényben tapogatózva, és mint elmondtuk, ez a fény ugyanúgy képes átejteni, mint rejtett misztériumokat feltárni. Ennélfogva a mátrix dallama, hogy úgy mondjuk, gyakran tűnik negatív- és, miként mondanátok, ördögi természetűnek.

Azt is meg kell említeni, hogy a szakértő olyasvalaki, aki mind jobban és jobban megszabadította magát a gondolatok, a vélemények és más-ének kötelékeinek kényszerétől. Tegye akár mások szolgálata, akár önmaga szolgálata érdekében, ez egy szükséges része a szakértő ébredésének. Ezt a szabadságot a nem szabadok úgy látják, mint amit ördöginek vagy feketének mondotok. A mágiát fölismerik – a jelleget gyakran nem.

80.13

Kérdező: Akkor ez, a tizenötödik archetípus nézőpontjából, valamiképp egy kirándulás a Lélek Mátrixába e folyamatban? Értelmes ez?

Ré: Ré vagyok. A kirándulás, amelyről beszélsz, meg az elszakadási folyamat, leggyakrabban ahhoz az archetípushoz köthető, amit ti Reménynek szoktatok, mi pedig Hitnek preferálunk hívni. Ez az archetípus a Lélek Katalizátora, és – a Lélek Potentátorának illuminációi okán – megkezdi majd előidézni eme változásokat a szakértő nézőpontján.

80.14

Kérdező: Nem szándékoztam túlságosan előreszaladni a kérdezési sorrendemben itt. A vagy pozitívan vagy negatívan sarkosult szakértő tehát egy potenciált halmoz föl, hogy közvetlenül a szellemnek [léleknek] merítsen belőle erőt?

Ré: Ré vagyok. Helyesebb lenne úgy mondani, hogy a szakértő közvetlenül a szellemen keresztül fordul az univerzumhoz a hatalmáért, mivel a szellem [a lélek] egy „ingajárat”.

80.15

Kérdező: Namost, az egyedüli nyilvánvaló, jelentős különbség a pozitív és a negatív szakértő között ezen ingajárat használatában, úgy vélem, a polarizációjuk mikéntje. Van-e kapcsolat a lélek archetípusai és aközött, hogy a polarizáció pozitív vagy negatív? Például hogy a pozitív a tizenhatodikon keresztül hív, a [kuncogás] negatív pedig a tizenötödik archetípuson keresztül hív? Nagyon tanácstalan vagyok ezeknél a dolgoknál, és képzelem, hogy ez a kérdés gyönge vagy jelentéktelen. Meg tudod válaszolni?

Ré: Ré vagyok. Kihívás megválaszolni egy ilyen kérdést, mivel zűrzavaros a megszerkesztése. Ennek ellenére megpróbálunk hozzászólni a témához.

A szakértőnek, akár pozitív, akár negatív, ugyanaz a Mátrixa. A Potentátor is azonos. A szakértő az őt érő Katalizátorok hatására megkezdheti kiválogatni magának azokat, amelyek mentén továbbkeres. A Lélek Tapasztalata azután, amelyiknek ti a Hold nevet adtátok, a szakértő polaritására nézve messze sokkal megnyilvánultabb befolyás. Még az úgymond legboldogtalanabb tapasztalattal is, ami a szakértő Katalízisében bekövetkezni látszik, lehet – a lélek nézőpontjából szemlélve, az árnyékban lehetséges megkülönböztetéssel – dolgozni, amíg a legfényesebb délidő fényével egyező fény alá nem száll a szakértőre, és pozitív vagy másokat szolgáló megvilágosodás nem következik be. Az önmagát szolgáló szakértő megelégszik az árnyvilággal, és elérvén a nappal fényét, visszarántja fejét bősz vigyorral, előnyben részesítve a sötétséget.

93.11

Kérdező: Szeretnék példát, amennyiben lehetséges, azon tevékenységre, amit a Elme Katalizátorának nevezünk, miközben egy adott egyén keresztülmegy eme folyamaton. Tudna Ré példát hozni erre?

Ré: Ré vagyok. Minden, ami érzékeidet megrohanja, katalizátor. Mi katalizátort kínálunk, amint eme közvetítőn keresztül e támogató csoporthoz szólunk. Az egyes csoporttagok testi konfigurációi katalizátort kínálnak a kényelem/kényelmetlenség révén. Valójában minden, ami feldolgozatlan, ami az elme/test/lélek komplexum figyelme elé kerül, egy-egy katalizátor.

93.12

Kérdező: Akkor mi jelenleg tudati katalizátort kapunk, amint kiértékeljük Ré kommunikációját, és testi katalizátort kapunk, amint a testünk érzékeli a test valamennyi bemenő jelét, ha jól értem. De le tudná-e akkor Ré írni a lélek katalizátorát, s mi ezt a katalizátort is kapjuk jelenleg? Ha pedig nem, akkor tudna Ré példát mondani erre?

Ré: Ré vagyok. A test által feldolgozott katalizátor testi katalizátor. A tudat által feldolgozott katalizátor tudati katalizátor. A lélek által feldolgozott katalizátor lelki katalizátor. Egy egyéni elme/test/lélek komplexum felhasználhat bármely katalizátort, amelyet észrevesz, jöjjön az akár a testen és annak érzékein, akár elmeműködésen keresztül, vagy akár más, magasabban fejlett forrásból, és felhasználhatja e katalizátort az ő egyedi módján, hogy az ő elfogultságaival alakítson ki egy számára egyedi tapasztalatot.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.