„Egy meg egy több mind kettő.” Könnyen lehet, hogy hallottuk már ezt a mondást. Ebben a cikkben ezt a témakört igyekszünk körbejárni. Milyen módon lehetséges, hogy „kéréseink meghallgattassanak”, hogy a kifejtett energiánk hatása megtöbbszöröződjön? A cikkben választ találhatunk erre a kérdésre.

Az Egység Törvénye könyvekben több téma kapcsán is előkerül a „duplázó hatás” kifejezés, melyet egy rendkívül hatásos eszköznek gondolunk. Mi is az a duplázó hatás? Ré először ezt annak kapcsán magyarázza el a 7. ülés során, hogy miért is vannak itt, miért szolgálnak jelen tér-idő keretünkben.

7.1

Kérdező: Említetted, hogy egy bizonyos számú tagja van a Bolygók Konföderációjának. Miféle szolgálatok, vagy szolgálat fajták állnak nyitva a Konföderáció tagjai előtt?

Ré: Ré vagyok. Feltételezem, hogy arra a szolgálatra gondolsz, amit mi a Konföderáció tagjaiként nyújthatunk, és nem arra a szolgálatra, amely a rendelkezésünkre áll.
A nyújtani lehetséges szolgálatunk a bennünket hívók számára egyenlő a hívás torzulásának/szükségének négyzete osztva vagy integrálva az alapvető Egység Törvénye azon torzulásával, amely a teremtett világ egységességével tisztában nem lévők szabad akaratára utal.

Értelmezve Ré válaszát, két változót találhatunk a „képletben”, ami meghatározza, az általuk nyújtható szolgálat „mennyiségét” vagy „nagyságát”. Ez a két változó: 1) a segítséget kérők, a „hívók” száma és 2) a Szabad Akarata azoknak, akik még nem látják át a Teremtés egységességét (az Egység Törvényét). A cikk szerzője pontos matematikai képletet nem tud felírni a számításra, ugyanis a Szabad Akarat mint tényező a harmadik denzitásunk matematikájának nem része.

Kis kitérő a Szabad Akarat jelentőségére. A Szabad Akarat, mint az Egység Törvénye elsődleges torzulása itt is figyelembe van véve. Látható, hogy a folyamatban a Szabad Akarat a döntő, nem pedig a „Szeretet”, hogy Ré vagy bármely más magasabb világhoz tartozó entitás szolgálhasson. Az Egység Törvénye elsődleges torzulásairól – Szabad Akarat, Szeretet, Fény – az alapfogalmak menüpont alatt részletesebben olvashatunk. Ezért nagyon fontos, hogy kérjünk, mert ha nem kérünk, a pozitív, másokat szolgáló magasabb világok tagjai jelentősen korlátozva vannak, hisz Szabad Akaratunk az elsődleges számukra.

Ezen kérés szükségessége a Bibliában a következő módon került megfogalmazásra: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” Máté 7.7-8. Tehát szükséges kérnünk, ahhoz hogy kapjunk. A Szabad Akarat „előbb” helyezkedik el még a „Szeretetnél” is, és így a „jó” erők, nem avatkoznak be, nem „segítenek” anélkül, hogy Szabad Akaratunkból nem kérnénk Tőlük.

A kérés tehát fontos. A kérés vagy hívás „erejét” nagyságrendileg kiszámolhatjuk a következő kérdés-válasz párok alapján. Nem a matematikai kiszámítás módja a lényeges, hanem az, hogy felismerjük a duplázó hatás erejét!

7.4

Kérdező: Ha csak tíz egyén kérte a földön a szolgálataitokat, hogyan kalkulálnátok a hívásukat ezzel a négyzet módszerrel?

Ré: Egyvalakiét tízszer egymás után négyzeteznénk, ezzel a számot a tízedik négyzetre emelve.

7.5

Kérdező: Mi lenne az eredménye ennek a számításnak?

Ré: (24 másodperc szünet) Az eredmény nehezen átvihető. 1012, körülbelül. A hívó egyének néha nem teljesen egységesek a hívásukban, ezért kevesebb egy picivel a négyzetezés. Vagyis egy statisztikai veszteség lép föl egy adott hívási lépcső során. Mindazonáltal ebből a statisztikailag korrigált információból talán megérthető a négyzetezési mechanizmus.

Tehát – amennyiben a szerző gondolkodásmódja helyes -, tíz ember hívása, „kérése” a kifinomultabb világok magasabb erői felé valamivel kevesebb, mint kettő a tizedik hatványon (2^10 = 1024) értéknek felel meg. Ez tehát a duplázó hatás jelentősége. Exponenciális növekedés! Ha ketten hívunk segítséget, az már közel négy (2^2) értéknek felel meg, ha hárman (2^3), az közel nyolc értéknek, és így tovább. Minél többen kérünk együtt, annál erősebb a kérésünk a Végtelen, a Teremtő felé, hívjük Őt akár „Jóistennek”, „Angyaloknak”, „Krisztusnak”, „Buddhának”, „Szenteknek”, „Sívának”, „Ganésának” vagy bármilyen más kultúránkból, neveltetésünkből fakadó entitásnak. És nemcsak hogy erősebb, hanem exponenciálisan növekedően erősebb a kérésünk.

Ré így fogalmazza meg, amit Ők „hallanak” a Végtelenségben:

7.6

Kérdező: Jelenleg a Föld bolygón körülbelül hány entitás igényli a
szolgálataidat?

Ré: Személyesen engem 352 ezren hívnak. A Konföderációt, annak
entitás-komplexumai teljes skálájában 632 millió tudat/test/lélek
komplexumotok hívja. Ezek a számok le lettek egyszerűsítve.

7.7

Kérdező: Meg tudnád mondani, milyen eredményt kapunk, ha alkalmazzuk a Négyzetek Törvényét ezekre a számokra?

Ré: A szám közelítőleg semmitmondó a véges értelemben, mivel igen-igen sok a számjegy. Mindenesetre egy nagy hívást jelent, amelyet mi a teremtett világ mindenféle rétegében úgy érzünk és hallunk, mintha a saját entitásunk lenne egy nagy és lesújtó bánat felé torzulva. Megköveteli a szolgálatunkat.

Kijelenthetjük, hogy sokkal-sokkal erősebb a magasabb erők felé a hívás, a kérés, ha többen végezzük egyszerre. Ez lehet az értelme, lényege és jelentősége a közös imádságoknak, közös meditációknak, gyakorlásnak.

Ez a hatástöbbszörözés nemcsak az Egység Törvényéből lehet ismerős számunkra. Például a Bibliában Máté evangéliuma így szól: „Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Máté 18.19-20.

Ré több helyen is hivatkozik a duplázó hatásra, mint eszközre, mely rendelkezésünkre áll. A következő kérdés-válasz párból például kiderül, hogy a fejlődésünket is nagyban segítheti ez az eszköz.

83.17

Kérdező: Kibővítenéd, mit értesz polarizált entitásokkal való kölcsönhatásokon a fátyol áttörésénél?

Ré: Ré vagyok. Két említésre érdemes dolgot mondunk. Az első ama rendkívüli lehetőség a polarizációra két sarkosult entitás kapcsolatában, akik elindultak a másokat szolgáló, vagy néhány kevés esetben, az önmagukat szolgáló ösvényen. Másodikként megemlítenénk azon effektust, melyet mi a duplázó hatásnak tanultunk meg hívni. Azok a hasonló gondolkodásúak, akik együtt keresnek, sokkal biztosabban találnak.

A fenti válaszban Ré kijelenti, hogy azonos polarizáltság esetén a csoport tagjai sokkal inkább képesek tovább polarizálódni valamelyik ösvényen. A hasonló gondolkodásúak könnyedén megértik egymást. Például, ha ketten a mások szolgálata útját járjuk, akkor sokkal jobban tudunk polarizálódni, hisz jóval kevesebb vita, ellenérzés, ellenkezés, depolarizáció lehet abban a tekintetben, hogy egy adott helyzetben hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, hogyan döntsünk, összehasonlítva azzal, amikor egyikünk önmagát, míg másikunk másokat kívánna szolgálni. Ugyanez igaz, ha hárman, négyen, vagy sokkal többen alkotunk egy csoportot.

És erre jön rá a duplázó hatás, mely exponenciálisan növeli a csoport sikerességét. Minél többen vagyunk hasonló gondolkodásúak, annál biztosabban találjuk meg amit keresünk. Ré így fogalmaz: „Azok a hasonló gondolkodásúak, akik együtt keresnek, sokkal biztosabban találnak„.

A duplázó hatás egy rendkívüli eszköz, mely rendelkezésünkre áll, amennyiben tisztában vagyunk vele, hogy létezik és hogyan működik. Ebből következően érdemes lehet igyekezni megtalálni azokat, akikkel hasonlóan látjuk a világot és akár erőfeszítést is tenni annak érdekében, hogy ennek a csoportnak tagjai maradjunk, hiszen ebben az esetben saját lehetőségeinken és erőnkön túl a duplázó hatás rendkívüli erejét is felhasználhatjuk keresésünkben.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.