Az Arkánum elterjedtebb neve: Diadalszekér

79.41

Kérdező: Akkor a Hódító avagy Diadalszekér az első hat archetípus tevékenységének betetőzését jelentené a mentális folyamatok leigázásra, akár még a fátyol lehetséges eltávolításával is?

Ré: Ré vagyok. Ez igencsak éles megfigyelés. A Hetes Archetípus olyan, amit nehéz taglalni. Hívhatjuk az Ösvénynek, az Útnak vagy az Elme Nagy Útjának. Alapja az első hat Archetípus visszatükröződése és lényegi sommázása.

Úgy is tekintheted az Elme Nagy Útját, mint ami megmutatja az elmén keresztüli megfelelő utazás királyságát vagy gyümölcseit, abban [az értelemben], hogy az elme oly méltóságteljesen halad keresztül az anyagon, amit kigondol, akár egy diadalszekér, melyet királyi oroszláok vagy paripák húznak.

92.17

Kérdező: Köszönöm. És végül, amint az egyes energiaközpontok aktiválódnak és kiegyensúlyozásra kerülnek, a Elme Átalakulása mind gyakrabban előhívásra kerül. Mikor már valamennyi energiaközpont aktivált és egy minimális mértékben kiegyensúlyozott, létrejön az intelligens végtelennel való kontaktus, föllibben a fátyol, és a Elme Nagy Útja is meghívásra kerül. Helyes ez így?

Ré: Ré vagyok. Nem. Ez egy meglehetősen sokatmondó pillantás egynéhány kapcsolatra az archetípusi elmén belül. Ugyanakkor itt is azt kell látni, hogy az archetípusi elme nem egyenlő a működő testet öltött elme/test/lélek komplexum előrehaladásával vagy evolúciójával.

Az első téves érzékelés folytán vonakodva szólunk a második megfontoláshoz, de megpróbálunk megvilágítani. Miközben az archetípusi elmét tanulmányozza, javasolhatjuk a tanítványnak, hogy ne úgy tekintsen a Elme Nagy Útjára, mint amelyet elnyer az intelligens végtelennel felvett kapcsolatot követően, hanem mint az archetípusi elmének arra a részére, amely megjelöli és beállítja azt a sajátos keretszerkezetet, melynek mentén a Elme, a Test vagy a Lélek archetípusok mozognak.

100.7

Kérdező: Köszönjük. Valószínűleg visszatérünk még ehhez a kártyához a következő ülésen további megfigyelésekkel, miután áttanulmányoztuk Ré megjegyzéseit. Az idő megőrzése és hatékony felhasználása érdekében most a Hetes Kártyával kapcsolatosan teszek néhány észrevételt.

Először is, a tudatos és a tudattalan elme közti fátyol nincs ott. A fátyol úgy gondolnám, hogy a fenti függöny, amit fölhúztak. És bár ezt a fátylat eltávolították, az intelligens végtelen érzékelése még mindig torzul a kereső hite és keresési módja szerint. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Mikor valaki a Elme Nagy Útja képének fátyolát figyeli meg, a képalkotáshoz érdemes lehet a környezet kereteit felhasználni. A Elme, a Test vagy a Szellem Nagy Útja azt a milliőt szándékozik megfesteni, amelyen belül a tudat, a test vagy a szellem munkája elhelyezhető.

Következésképp a fátyol egyszerre látszik némileg fölemeltnek ám még mindig jelenlévőnek, mivelhogy az elme munkája és átalakulása együttjár az éber és a mélytudat közti nagy fátyol fokozatos fölemelkedésével. A teljes sikere ennek az igyekezetnek nem megfelelően része harmadik denzitású munkának, és közelebbről, harmadik dimenziós elmefolyamatoknak.

100.8

Kérdező: Annak ténye, hogy a lepel jobban fel van húzva a jobb oldalon, nekem arra utal, hogy a pozitív pólust választó szakértő nagyobb sikerrel hatolhat keresztül a fátylon. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ez egy igaz kijelentés, hogyha felismerésre kerül, hogy a kérdező lehetséges sikerről beszél. Csakugyan, a harmadik denzitású megtapasztalásotok úgy van torzítva vagy ferdítve, hogy a pozitív irányultság több segítséget kap, mint az úgynevezett negatív.

100.9

Kérdező: Az is feltűnik nekem – minthogy Ré az előző ülésen kimondta azt, hogy a nézőpont korlátja minden torzulások forrása – , hogy a bal oldali ösvényt alkotó önmagát szolgáló torzulások természetének lényege a fátyol függvénye, és ennélfogva ezek bizonyos mértékig, mondhatni függnek egy legalább részleges folyamatos elfátyolozástól. Van ennek értelme?

Ré: Ré vagyok. Megvan a logikai szál abban, amit feltételezel. Mindkét polaritás egy korlátolt nézőpont alárendeltje. Azonban a negatív polaritás erősebben függ az én és minden más elme/test/lélek komplexum közti káprázati szeparációtól. A pozitív polaritás próbál keresztüllátni a káprázaton a Teremtőhöz minden egyes elme/test/lélek komplexumban, de nagyobbrészt más-énjei felé irányított viselkedésekkel és gondolatokkal van elfoglalva annak érdekében, hogy szolgáljon. Maga ez az attitűd a ti harmadik denzitású illúziótok dolgaival van tele.

100.10

Kérdező: A háromcsillagú korona, úgy tippeljük, a tudat, a test és a lélek kiegyensúlyozásának alapos ismeretére utal. Igaz ez bármilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Ez az eszköz asztrológiai eredetű, a megadott interpretáció pedig némileg zavarkeltő. Ezen a képen nekünk a tudat környezetével van dolgunk. Talán helyénvaló kiengedni a csillagos koronát annak szigorúságából.

100.11

Kérdező: Az entitások, a kis fekete – vagy rozsdabarna – és fehér entitás most megváltoztak, hogy szfinxekként tűnnek fel, melyekről úgy feltételezzük, azt jelenthetik, hogy a katalizátor elsajátításra került. Én még azt is feltételezem, hogy a szfinxek mintegy erőként működnek közre, amely megmozgatja az itt ábrázolt szekeret avégett, hogy a tudatnak ez az uralása mobilissá teszi azt az átváltozásában nem úgy, mint eme uralás előtt volt, az illúzióba bezártan. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Azt kérjük először is, hogy a tanítvány a Nagy Útra ne mint egy hét tevékenységből vagy rendeltetésből álló sorozat csúcspontjaként tekintsen, hanem mint egy sokkal tisztábban körvonalazott képére annak a környezetnek, amelyen belül a tudat, a test és a lélek működnek. Evégett a szfinxnek nevezett kulturálisan meghatározott lények nem utalnak a katalizátor uralására.

A második feltételezésnek, mely a teremtményeket az elme szekerének mozgatóiként helyezi el, sokkal nagyobb értéke van. A szfinx képébe belefoglalhatod az idő fogalmát is. A mentális és gondolati/érzelmi komplexum érik, elmozdul és megváltozik az idővel.

100.13

Kérdező: bben az esetben már csak egy kérdést fogok feltenni, mégpedig a kard és a jogar kapcsán. Úgy tűnik, mintha a kard a negatív szakértő ereje volna a más-ének feletti irányításra utalva, a jogar pedig a pozitív szakértő ereje volna a tudati, testi és lelki egységre utalva. Jóllehet, ezek az ellenkező kézben vannak, mint amire gondoltam volna. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ezek a szimbólumok asztrológiai eredetűek. A formák ezért kiengedhetők azok szigorúságából.

Megemlíthetjük, hogy létezik egy felülíró spirituális környezet, és védelem a tudat környezetének. Megjegyezhetjük továbbá, hogy a negatívan polarizált szakértő a saját érdekeire próbálja mintázni ezt a szerződést, míg a pozitívan sarkosult entitás arról szónokolhat, amit az asztrológiai kard példáz: vagyis a fényről és az igazságról.

103.10

Kérdező: Ebben az esetben a Hetes Kártyáról lenne pár kérdésem, hogy lezárjuk az első átfutásunkat a tudat archetípusain. Egy T van, ölötte két derékszöggel az entitás mellén a Hetes Kártyán. Arra tippeltünk, hogy az alsó T a bármelyik ösvény kiválasztásának lehetőségével kapcsolatos az átalakulásban, a fölső két szög pedig a bal vagy a jobb oldali ösvény nagy útját képviseli egy tudati átalakulásban, amely megteszi a váltást a tér/időből az idő/térbe, mondhatnád. Nehéz ezt kifejezni. Van bármi helyes [kuncog] ebben a tippben?

Ré: Ré vagyok. Igen.

103.11

Kérdező: Észrevételezné Ré?

Ré: Ré vagyok. A tau* valamint az építész négyzetének használata valóban sugallni szándékozik a Nagy Út környezete tér/idejének közelségét az idő/térhez. Igen figyelmesnek találjuk ezt a megfigyelést.

A Nagy Út egész – mondjuk úgy: – hangulata csakugyan a Szignifikátortól való megfigyelhető különbség alárendeltje. A Szignifikátor a szignifikáns én, amit nagy mértékig de nem kizárólag befolyásol a fátyol leeresztése.

Az Elme, A Test vagy a Lélek Nagy Útja azt a környezetet rajzolja meg, amely az elfátyolozási eljárás előidézte új felépítés, és, ennek folytán, megmártózott az idő/tér nagy és határtalan árjában.

* A tau a görög ABC 19. betűje (τ). A tau kereszt vagy Antalkereszt a latin keresztnek egy T alakú változata.

103.12

Kérdező: Arra tippelek, hogy a kerekek ezen a szekéren a tudat azon képességére utalnak, hogy az képes immár átjárni az idő/térbe. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Nem mondhatjuk, hogy a megfigyelés teljesen téves, mivel annyi a munka az idő/térben, amennyit az ezt a fogalmi komplexumot előhívó egyén magába épített.

Mindazonáltal alkalmasabb volna a figyelmet arra a tényre irányítani, hogy bár a szekér kerekes, nincs hozzáfogatva ahhoz, ami őt fizikai vagy látható hámon húzza. Mi kapcsolja és fogatja hát a szekér mozgatóerejét a szekérhez, ó, tanítvány?

103.13

Kérdező: El kell gondolkodnom ezen. Hacsak… visszatérek majd erre.

Arra gondoltunk, a kardot a jobb kézben lecserélnénk a mágikus gömbre, és lefelé mutató jogart raknánk a bal kézbe, hasonlót az Ötös Kártyán (a Szignifikátoron) lévőhöz, mely jobban illene ehhez a kártyához. Észrevételezné ezt Ré, kérem?

Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is elfogadható, kiváltképp, ha a gömb gömbölyűnek és fényt árasztónak képzelhető.

103.14

Kérdező: A két szfinx behajlított bal lába arra utal, hogy a bal oldalon olyan átalakulás zajlik le, amelyik a jobb oldalon nem, talán egy mozgásképtelenség abban a testhelyzetben. Van ebben érték?

Ré: Ré vagyok. A megfigyelésnek abban van értéke, hogy a fordítottjaként szolgálhat a szándékolt mellékjelentésnek. A testhelyzet két dolgot szándékozik megmutatni, melyekből egyik az ott megrajzolt idő-teljes karakterek kettős lehetősége.

A pihenés lehetséges az időben, és az előremenetel is. Ha ennek keverékét próbálják, akkor az egyenes, mozgó lábat nagyban akadályozni fogja a behajlított láb.

A másik jelentés ugyanazzal a derékszöggel, annak építészeti négyzetségével kapcsolatos, mint a szereplő mellén lévő eszköz.

Ebben a fogalmi komplexumban az idő/tér közel van: közel került az elfátyolozási folyamat hatékonysága révén olyan szereplők kitermelésében, akik fel kívánják használni a tudat erőforrásait a fejlődés érdekében.

103.15

Kérdező: eltételezem, hogy a szoknya ugyanazon oknál fogva ferdül balra, mint a Négyes Számú Kártyán, azon távolságra utalva, amit önmagukat szolgálónak sarkosult entitások tartanak egymástól, és feltételezem, hogy az arc is ugyanazon oknál fogva fordul balra, mint az Ötös Számú Kártyán, a katalizátor természete végett. Helyes ez nagyjából?

Ré: Ré vagyok. Az előbbi feltételezésed csakugyan nagyjából helyes. Azt is megjegyezhetjük, hogy mi, népfélétek eredeti képeinek megformálásakor, az egyiptomiak kulturális közhelyeinek művészi kifejeződését használtuk. Az arcot a leggyakrabban oldalt rajzolják meg, s a lábfejek is elfordulnak. Mi ennek hasznát vettük, és ezért lágyítani szeretnénk az oldalt pillantás jelentőségét. Azonban ezidáig egy esetben sem rajzoltak téves értelmezést vagy nem megfelelő értelmezést e meggondolásokban.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.