Ez a téma videó formában is elérhető:

A denzitás egy lehetséges definíciója:

Denzitás (Sűrűség) – Egy, a hét (vagy nyolc, attól függ, honnan nézzük) fejlődés dimenzió vagy ciklus közül a tapasztalat oktávjában. Azért „sűrűség”, mert az egymást követő denzitásokban egyre sűrűbb a fény, ami a minden megnyilvánult alapvető építőköve. Hasonlóan a zenei skálához, egy oktávba van rendezve a hét denzitás, amelyben a nyolcadik denzitás a következő oktáv első denzitása az oktávok végtelen láncolatában.

Egyszerűen kifejezve a denzitások felfoghatók úgy mint egy iskola 7 évfolyama. Az egyes évfolyamokon adott szinten megtanulunk mindent, majd a következő évfolyamon a már elsajátított ismeretekre építve tovább tanulunk.

A következő ábra segíthet megérteni a „hét évfolyamot”:

A Logosz tervezte, minden tapasztalati denzitásnak megvannak a maga leckéi és jellemzői, amelyeket meg kell tanulnunk és értenünk, hogy át tudjuk lépni a határt és továbbhaladhassunk az egyik denzitásból a másikba. És így tovább, végtelenül. A hét denzitás lényege megfeleltethető a hét valós színnek és a hét energia központnak.

A betakarítás, vagy szüret (angolul harvest) azt jelenti, hogy átléphetünk a következő denzitásba. Úgymond teljesítettük az jelen denzitás feladatait, megtanultuk, megértettük a leckéket és készen állunk továbblépni egy új szintre.

Az első denzitás: Az elemek denzitása. A tűz, víz, föld, levegő.

13.16

Kérdező: Mesélnél a planetáris entitások ezen első denzitásáról?

: Ré vagyok. Minden egyes fázis az intelligens végtelen tudatosságra ébredését ismétli el. Egy planetáris környezetben minden úgy kezdődik, amit káosznak mondanál, ahol az energia irányítatlan és végtelenségében véletlenszerű. Lassanként – fogalmaitok szerint –, kialakul az öntudatnak egy összesűrűsödése. Ekképpen a Logosz mozgásba lendül. Fény érkezik, hogy formát adjon a sötétségnek, a társTeremtő mintái és vibrációs ritmusai szerint, kiépítve így egy bizonyos fajta tapasztalást. Ennek kezdete az első denzitás, a tudatosság denzitása, az ásványi és vízi lét a bolygón, mely létezése tudatát a tűzből és a szélből meríti. Ez az első denzitás.

Az első denzitás az anyag denztiása, összetevői a négy alapelem, a tűz, víz, levegő és föld, melyekből felépül minden anyagi. A tavak, folyók, a kövek, a hegyek, a felhő, a villám, a szél, stb. Az első denzitású létezés a növekedés, mozgás, fény felé törés irányába fejlődik.

A második denzitás: A mozgó entitások, a növény- és állatvilág.

13.18

Kérdező: Definiálnád, mit értesz növekedés alatt?

: Ré vagyok. Képzeld magad elé, ha gondolod, a különbséget az első vibrációs ásványi vagy vízi lét és a bennük vagy rajtuk mozgolódni kezdő alsóbbrendű, második denzitású lények között. Ez a mozgás a második denzitás jellegzetessége: a fény felé törés vagy növekedés.

A második denzitás korai szakaszában lévő entitások az egysejtűek, a növények, melyek testén belül jelenik meg a mozgás, áramlás. Ők a helyzetváltoztató entitások. A második denzitás későbbi szakaszában az állatvilág, melyek már nem helyhez kötöttek, hanem szabadon mozoghatnak az adott rendszer keretein belül. Pl. egy zebra szaladhat a szavannán, de repülni nem tud. Egy sas repülhet, de nem tud víz alatt úszni.

A harmadik denzitás: A lélek tudatosságának első denztiása. Az ember denztiása.

13.21

Kérdező: Hogyan jut el azután a második denzitás a harmadikba?

: Ré vagyok. A második denzitás a harmadik denzitás felé tör, amely az öntudatosság denzitása. A törekvés a magasabb második denzitású formák révén zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel identitással olyan mértékig, hogy öntudatos tudat/test komplexumokká válnak, ezenképpen tudat/test/lélek komplexumokká lesznek és a harmadik denzitásba lépnek, mely első denzitása a lélek tudatosságának.

A harmadik denzitás az ember denztiása, az ember, mint az első entitás, aki ön-tudattal rendelkezik. Reflektálni tud önmagára. Ré tudat/test/lélek vagy elme/test/lélek komplexumnak hívja az embert. A harmadik denzitás a többi denzitáshoz képest időben rendkívül rövid, mivel a célja „mindössze” egy döntés meghozatala:

76.15

Kérdező: Van tehát egy harmadik denzitásunk, amely, összehasonlítólag nézve egy szemvillanás, egy ujjcsettintés az időben a többihez viszonyítva. Miért ily rendkívül gyors a harmadik denzitás ciklusa az elsőhöz és a másodikhoz képest?

: Ré vagyok. A harmadik denzitás egy választás.

Ennek a rendkívül rövid, más denztiások hosszával összehasonlítva, egy szempillantásnyi denztiásnak a célja azon döntés meghozatala, hogy melyik polaritást választja az entitás. Innen kezdve vagy önmagát vagy másokat szolgálva halad tovább a fejlődés útján. Maga a választás egy pillanat, de ez lesz az a tengely, amely mentén az egész teremtés tovább forog.

Az önmagát szolgáló entitás útját hívjuk még a negatív (vagy bal kezes) útnak vagy pólusnak is, a másokat szolgáló utat pedig pozitív (vagy jobb kezes) útnak vagy pólusnak.

A negyedik denzitás: A szeretet denztiása.

Legyen ez az szeret Ön-, vagy Mások szeretete, Ön- vagy Mások szolgálata, attól függően, hogy az entitás milyen választást hozott meg a harmadik denzitásban.

20.36

Kérdező: Ugyanazt az elnevezésrendszert használod a negatív negyedik denzitásra, mint a pozitív negyedik denzitásra. Mindkettőt a szeretet vagy megértés dimenziójának nevezik, így van?

: Ré vagyok. Igen. A szeretet vagy megértés, vonatkozzon az énre vagy az énre más-én iránt, ugyanaz.

16.50

Kérdező: Köszönjük. Adható-e rövid leírás a negyedik denzitás körülményeiről?

: Ré vagyok. Mialatt beszélünk, addig annak figyelembe vételére kérünk benneteket, hogy a negyedik denzitás pozitív leírására nincsenek szavak. Csak azt tudjuk elmagyarázni, hogy milyen nem, s ebből közelíthető, hogy milyen. A negyedik denzitás[ban és az]on túl képességeinket egyre szűkebbnek érezzük, mígnem szavak nélkülivé válunk.

Vagyis amik a negyedik denzitásra nem jellemzők: szavak használata, hacsak készakarva nem. Nincsenek súlyos kémiai hordozók a test komplexum tevékenységekhez. Nincs diszharmónia egyénen belül. Nincs összeférhetetlenség egyének között. Összeférhetetlenség keltése semmilyen módon nem esik a lehetőségek keretei közé.

Pozitív kijelentések közelítései: egyfajta kétlábú hordozó síkja, mely sokkal sűrűbb és élettelibb; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének gondolatának; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének rezgéseinek; egy olyan sík, mely könyörületet érez és megérti a harmadik denzitás kínját; egy sík, amely a bölcsesség avagy fény felé törekszik; egy sík, ahol az egyéni különbségeket kihangsúlyozzák, jóllehet ezek önkéntelenül is jól megférnek a közös akarattal.

Az ötödik denzitás: A bölcsesség denztiása.

25.11

Kérdező: … nagyon szeretném megtudni, hogy a negatív ötödik denzitás miért nem hajlandó részt venni a csatában.

: Ré vagyok. Az ötödik denzitás a fény vagy bölcsesség denzitása.
Az úgynevezett negatív vagy önmagát szolgáló entitás ebben a denzitásban a tudatosság és a bölcsesség magas fokán áll és a gondolat általit kivéve már mindennemű tevékenységet beszüntetett. A negatív ötödik denzitás rendkívüli módon összetömörült és elszakadt minden egyébtől.

Az ötödik denztiásban a tudást, bölcsességet, megértést sajátítja el az entitás, választott polaritásának megfelelő tapasztalásokon keresztül. A „fényt”, mint a tudat fénye, a „megvilágosodás” értelmében értsük ebben a válaszban.

A hatodik denzitás: Az Egység denzitása.

33.20

Kérdező: Csak egy kis hozzáfűzés ehhez a kérdéshez, hogy néz ki azötödik és a hatodik denzitásúak színsugara?

: Ré vagyok. … A hatodik denzitás fehérsége már egy arany minőséget is hordoz, ahogy ti érzékelnétek – ezek a színek ahhoz köthetők, ami a negyedik denzitásban elsajátított együttérzés összhangba hozása a bölcsességgel, illetőleg a hatodikban a bölcsesség visszaintegrálása az együttérzésnek egy egységesített fölfogásába, bölcsességgel szemlélve. Ez az arany nem a ti színképetek szerinti, hanem olyan, amit úgy mondanátok, hogy élő.

A hatodik denzitásban történik meg a negyedik denzitásban elsajátított szeretet, együttérzés és az ötödik denztiásban megvalósult megértés és bölcsesség egységesítése. Mi a kritérium, ami alapján a hatodik denzitást, az Egység denzitását elérhetjük?

16.41

Kérdező: A denzitások mely pontján szükséges az egyénnek tisztában lennie az Egység Törvényével ahhoz, hogy előrébb lépjen?

: Ré vagyok. Az ötödik denzitású szüret azoké, akiknek rezgési torzulásai tudatosan elfogadják az Egység Törvénye megtiszteltetését/kötelességét. Ez a felelősség/megtiszteltetés az alapját képezi ennek
a vibrációnak.

Az Egység Törvénye megfogalmazható a következő módon: „minden dolog egy, hogy nincs polaritás, nincs helyes vagy helytelen, nincs diszharmónia, csak azonosság. Minden egy, és ez az egy a szeretet/fény, a fény/szeretet, a Végtelen Teremtő” 4.20.

A hetedik denzitás: A végtelen denztiása.

16.22

Kérdező: Nagyon köszönjük. Egy korábbi anyagban, a veled való kommunikációk előtt, az az állítás hangzott el a Konföderáció részéről, miszerint valójából nincs is múlt és jövő… hogy minden egy örök jelenben létezik. Ez jó hasonlat?

: Ré vagyok. A múlt, jelen és jövő létező a ti denzitásotokban. Egy áttekintés során, amilyenben egy entitásnak akkor van része, mikor a tér/idő folytonosságból eltávozik, talán úgy láthatná, hogy a beteljesülés ciklusában csak jelen létezik. Mi magunk is igyekszünk e felfogást megtanulni. A hetedik szinten vagy dimenzióban, ha szerény törekvéseink elegendőek, egyek leszünk a mindenséggel, így sem emlékezetünk, se személyiségünk, se múltunk, se jövőnk nem lesz, hanem a mindenségben létezünk.

16.23

Kérdező: Ez azt jelenti, hogy tudatában lesztek minden létezőnek?

: Ré vagyok. Ez részben igaz. Felfogásunk szerint ez nem a mi tudatunk lesz, hanem egyszerűen a Teremtő tudata. Minden létező a Teremtőben van.

A hetedik denzitásban eggyé válunk Mindenséggel, a Teremtővel. Nemcsak értjük (ötödik denzitás), éljük (hatodik denzitás), hanem a Mindenné válunk. Feloldódunk a Teremtőben.

A hét denztiás felfogható az entitás fejlődési színtereiként, játszótereiként, dimenzióiként, világaiként, stb. Mindegyiknek megvan a saját leckéje, saját jellemzői. Kijelenthetjük, hogy felülről ráláthatunk az alacsonyabb denztiásokra, tehát a harmadik denzitásból rálátunk a második és első denzitásra, azonban felfelé irányba nem, így nem láthatjuk a negyedik és afeletti szinteket. Hacsak ők, szabad akaratukból úgy nem döntenek, hogy megnyilvánulnak előttünk, hogy láthassuk Őket.

A fejlődési szintek közül számunkra az első, második és harmadik denzitás látható, a magasabb denzitások nem.

13.20

Kérdező: Van-e fizikai különbség az első és második denzitás között? Például ha egymás mellett láthatnék egy első és második denzitású bolygót, jelen állapotomban, akkor láthatnám mindkettőt? Mindkettő fizikai lenne számomra?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az oktáv valamennyi denzitása tisztán látható lenne, míg ugyanez nem lenne érvényes a negyediktől a hetedikre, melyek szabad választásuk szerint nem láthatóak.

Mi történik a hetedik denzitás „után”? A Teremtővel Eggyé váltunk, felismertük valódi Önmagunkat. Mi a következő szint?

28.15

Kérdező: Tehát a főgalaxis teremtésekor, feltételezem, valamennyi denzitása… feltételezem, hogy a főgalaxis megteremtésekor nyolc denzitás jött létre. Így van?

Ré: Ré vagyok. Alapvetően így van. Ám jó okunk van úgy érzékelni, hogy a nyolcadik denzitás, kései szakaszában, a denzitások következő oktávjának kezdő- vagy első denzitásaként is funkcionál.

A következő, a nyolcadik denzitás értelmezhető úgy, mint a következő Teremtés első denzitása. Ezt a következő ábrával igyekszünk szemléltetni:

A denzitások oktávokba rendeződnek

A következő oktáv „magasabb” szinten van, hiszen kiegészül az előző Teremtés tanulságával. Az oktávba rendeződő denzitások hasonlíthatóak a zenei skála hangjaihoz.

16.51

Kérdező: Definiálnád a denzitás szót, amilyen értelemben használni szoktuk?

Ré: Ré vagyok. A denzitás egy, ahogy mondanátok, matematikai kifejezés. A legközelebbi rokonság a zenében található, ahol a nyugati hangskálátok szerint, ha tetszik, hét hangjegy után a nyolcadik hang egy új oktávot indít. Létetek nagy oktávján belül, amelyen mi is osztozunk veletek, hét oktáv vagy denzitás található. Minden denzitáson belül hét aldenzitás. Minden aldenzitáson belül hét al-aldenzitás, és így tovább a végtelenségig.

Az al-denzitásokat a következő ábra igyekszik szemléltetni:

Al-denzitások

Minden egyes denzitás hét al-denzitást tartalmaz, melyek további hétszer hét al-al-denzitást és így tovább a végtelenségig.

A teremtés tehát egyszerre terjed „kifelé”, „felfelé” az oktávok végtelen láncolatában és egyszerre „befelé”, „mélységében” az al-denzitások irányában.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.