Kategória: Meditáció

Elménk lecsendesítése

A szellemi fejlődés útjának bevezetője sokszor nem szellemi természetű. Például elkezdünk harcművészetekkel foglalkozni, mert olvastunk néhány felemelő keleti könyvet vagy láttunk néhány számunkra lelkesítő filmet, esetleg gyerekként bántanak az iskolában. Azután idővel felismerhetjük, hogy a fizikai gyakorlás szellemi szintekhez nyitja meg az utat. A fegyelem, szorgalom, kitartás, odafigyelés olyan képességek, amelyek a mentális és emocionális szintjeinken is hasznosnak bizonyulhatnak. Ugyanezen képességek bármilyen sportnál, vagy tevékenységnél, amelyet valamelyest komolyan veszünk, szükségesek. Nem kivételek ez alól a szellemi tevékenységek sem.

Az Egység Törvénye első könyvében a kérdező és csoportja úgy döntött, hogy el kívánják sajátítani a gyógyítás képességét, mint mások szolgálatának és saját fejlődésük eszközét.

5.2

Kérdező: Miután felajánlottad, úgy döntöttünk, elfogadjuk a gyógyítási eljárás megtanulásának/megtanításának megtiszteltetését/kötelességét. Rákérdeznék az első lépésre, amit végre kell hajtanunk ahhoz, hogy hatékony gyógyítók lehessünk.

Ré: Ré vagyok. A három tanítás/tanulás közül az elsővel kezdjük.
A mentális tanulás/tanításokkal kezdjük, melyek szükségesek az intelligens végtelennel való kontaktushoz. A mentális munkának előfeltétele az a képesség, hogy énünk csendjét egy egyensúlyi/stabil állapotban megtartsuk, mikor énünk úgy kívánja. Az elmét fel kell tárni, mint egy ajtót. A kulcs a csend.

Sokféle szellemi iskola létezik és mindegyiknek egyik végső célja, hogy az általa tisztelt és felismert istenképhez közeledjen. Ez az istenkép lehet például az Atya, Krisztus, Buddha, Krisna, Allah vagy bármilyen más, a “Végtelen” leírására vagy megközelítésére alkalmas fogalom: (Anya)természet, Manitu, Végtelen, Megvilágosodás, Megszabadulás, Mindentudás.

A válaszban Ré kijelenti, hogy a mentális tanítás/tanulás szükséges az Intelligens Végtelennel való kapcsolatfelvételhez. Érdemes lehet tehát valamilyen, számunkra megfelelő szellemi iskolával vagy tanítással foglalkozni, amennyiben a Teremtő felé szeretnénk közeledni.

A mentális munka előfeltétele pedig az a képesség, hogy elménket le tudjuk csendesíteni. Ré megfogalmazásában: “az a képesség, hogy énünk csendjét egy egyensúlyi/stabil állapotban megtartsuk, mikor énünk úgy kívánja”. Az egész nyugati civilizációra jellemző manapság egyfajta túlpörgöttség. Egyre kevesebb időnk van mindenre, egyre többet szeretnénk valamiből és egyre gyorsabban szeretnénk azt. Ez a mentalitás felületessé teheti életünket, kapcsolatainkat és nem igazán támogatja/teszi lehetővé, hogy elmélyüljünk bármilyen tudományban, tevékenységben. Sokaknak nehézség már az is, ha rövid ideig csak csendben kell lenni. A külvilág és a fogyasztói társadalom is ezt támogatja. Egy nagyvárosban mindenhonnan reklámok villannak szemünkbe, egyre hangosabban és egyre nagyobb felületen, hisz egyre inkább érzéketlenné válunk feléjük. Fülhallgatóval futunk az erdőben, utazunk a buszon, egész nap bekapcsolva van a televízió, és az okostelefon és e-kütyük ezt tetézik tovább. Mindezek figyelmünket kifelé, egy “zajos” világ felé irányítják, így egyre szokatlanabbá (és ezáltal nehezebbé) válhat csendben figyelni befelé.

Ré úgy fogalmaz, amennyiben mentális munkát kívánunk végezni, hogy “az elmét fel kell tárni, mint egy ajtót. A kulcs a csend.”

49.8

Kérdező: Jobb-e, vagy inkább úgy kérdem, több használható eredménnyel jár-e a meditációban az elmét hogy úgy mondjam, üresen hagyni, amennyire csak lehetséges, hagyni leállni úgymond, vagy pedig jobb valami tárgyra vagy koncentrálós dologra összpontosítani a meditációban?

Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaalkalomnak.

A meditációnak mindkét módozata hasznos egy sajátos okból. Az elme megtisztítását, a tudat komplexumi tevékenységre népeitek körében jellemző gondolati kavalkád kiürítését magába foglaló passzív meditáció azok számára hatékony, akiknek célja kiindulási alapul egy belső csönd elérése, amelyből a Teremtőre figyelhetnek. Ez egy hasznos és hatékony eszköz, s messze a legáltalánosabban használható meditációfajta, szemben a kontemplációval és imával.

A vizualizációnak nevezhető meditációfajta célja nem az, amit maga a meditáció tartalmaz. A vizualizáció a szakértő eszköze. Akik megtanulnak képi ábrákat megtartani elméjükben, azok egy belső figyelem-összpontosító erőt fejlesztenek ki, amely képes felülemelkedni az unalmon és a szorongáson. Mikor ez a képesség kikristályosult egy szakértőben, akkor a szakértő külső tevékenység nélkül végezhet polarizálást a tudatosságban, amellyel hatást fejthet ki a bolygó tudatosságára. Ez az úgynevezett fehér mágus létének indoka. A vizualizációt csak azok fogják különösen kielégítő meditációfajtának találni, akik a planetáris vibráció tudatos emelését kívánják végezni.

A kontempláció vagy inspiráló kép vagy szöveg meditatív állapotú szemügyre vétele is rendkívül hasznos népetek körében, az imádságnak nevezett akarati készség pedig szintén lehet üdvös jellegű. Hogy valóban üdvös tevékenység-e, az eléggé teljesen az imádkozó szándékán és célkitűzésén múlik.

A “passzív meditáció”, ahogyan Ré fogalmaz, hasznos eszköz számunkra, hogy a belső csendet elérjük. A mentális túlpörgöttség lecsendesítését szolgáló meditációfajta az, ami a legáltalánosabban használható. A lecsendesedett elmével már továbbléphetünk, figyelhetünk a valóságra és “meghallhatjuk” a Teremtőt.

A vizualizációs gyakorlatok célja más, és egy másik bejegyzésben már volt szó róla, mint a figyelem fókuszálásának és koncentrálásának egyik gyakorlata.

A másik kétféle eszköz, a kontempláció és imádság is rendkívül hasznos, a szándékainktól és imánk tárgyától függően.

49.7

Kérdező: Javasolnál-e meditációs technikát?

Ré: Ré vagyok. Nem.

Felmerülhet a kérdés, hogy Ré miért nem javasol a kérdező számára technikát. A szabad akarat elsőrendű fontosságáról már volt szó többek között a Teremtéselmélet. Szabad Akarat, Szeretet, Fény, a Szabad Akarat elfogadása vagy az Elvek a gyógyító tevékenységekhez bejegyzésekben. A megfelelő technika megtalálásáig vezető út fontos része lehet a keresésnek és tanulási folyamatnak is. Ettől megfosztaná a kérdezőt Ré, amennyiben konkrétumot javasolna.

Honnan tudhatjuk meg akkor, hogyan csendesítsük le az elménket, milyen meditációs technikát használjunk? A legtöbbünknek az elme lecsendesítése nem megy azonnal. Léteznek iskolák, rendszerek, ahol lépésről lépésre végigvezetik a tanulót a folyamaton. Ha kipróbálunk néhányat, jó eséllyel találunk olyat, ami megfelelő számunkra, és utána már “csak” szorgalmunkon, odaadásunkon múlik, hogy magunkévá tegyük a gyakorlatot és elérjük céljainkat. Egy ilyen ismert rendszer például a Patandzsali Jóga-szútrák.

Ha valamilyen szellemi területtel kívánunk foglalkozni és spirituális utunkon haladni szeretnénk, meg kell tanulnunk lecsendesíteni elménket. Ezen az úton számos technika és módszer létezik. Érdemes megismerkedni velük, megtanulni őket és gyakorolni, hogy kialakulhasson az a napi rutin ami számunkra leginkább működik és megnyitja a mélyebb megismerés és mentális munka kapuit.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

Gyakorlatok az Egység felismeréséhez

Az Egység (vagy egységállapot) elérése felé haladunk mindannyian. A fejlődési fokozatok hatodik szintjén, a hatodik deniztásban fogjuk ezt az egységállapot ténylegesen élni, azonban érdemes lehet tudatosan is törekedni ebbe az irányba már most, itt, a harmadik denzitásban.

A következő válaszban Ré ad néhány gyakorlatot arra, hogy az Egységállapot megélése felé közeledhessünk.

10.14

Kérdező: E könyv olvasójának általános fejlődése számára elő tudnál kapni néhány elvégzendő gyakorlatot, amely gyorsulást eredményez az Egység Törvénye irányába?

Ré: Ré vagyok.

Egyes gyakorlat. Ez a legközelebbre fókuszáló és illúzió komplexumotokban leginkább használható gyakorlat. A pillanat szeretetet hordoz. Ez a leckéje/célja ennek az illúziónak vagy denzitásnak. A gyakorlat célja, hogy tudatosan keressük e szeretetet elme- és megértési torzulásunkkal. Az első próbálkozás a sarokkő. Ezen a választáson nyugszik az entitás további élettapasztalata. A szeretetnek a pillanatban való második keresése kezdi a gyarapodást. A harmadik keresés felhatványozza a másodikat, a negyedik felhatalmazza és duplázza a harmadikat. Mint ahogyan az előző fajta felhatalmazásnál, itt is lesz némi veszteség bizonyos hiányosságok folytán a keresésben az őszintétlenség torzulása felé. Azonban az én tudatos kijelentése az én felé a szeretet keresésének vágya felől olyan központi szándék-kinyilatkoztatás, hogy a korábbiakhoz hasonlóan, a lemorzsolódásból származó hatalomveszteség elhanyagolható.

Kettes gyakorlat. Az univerzum egységes lény. Ha elme/test/lélek komplexumod egy másik elme/test/lélek komplexumot lát, lássa a Teremtőt. Ez is egy hasznos gyakorlat.

Hármas gyakorlat. Nézz a tükörbe. Lásd a Teremtőt.

Négyes gyakorlat. Nézd a teremtett világot, mely minden egyes entitás elme/test/lélek komplexuma előtt hever. Lásd a Teremtőt.

Ezeknek a gyakorlatoknak az alapja vagy előfeltétele egy hajlandóság afelé, ami meditációnak, merengésnek, vagy imának nevezhető. A gyakorlatok egy ilyen hozzáállással dolgozhatók fel. Enélkül az adatok nem hatolnak le a tudat-fa gyökeréig, képesítve és nemesítve így a testet, s megérintve a lelket.

Az egyes gyakorlat: a pillanat szeretetet hordoz. Ennek felismerése alapvető leckéje denzitásunknak. Bármi, amit megélünk, képviseli a szeretetet. Érdemes lehet odafigyelnünk és felismernünk életünk minden pillanatában. Néhány példa ennek felismerésére: az utcán látok valakit aki sétáltatja a kutyáját. Szereti a kutyáját ezért sétáltatja, foglalkozik vele. A kutya is szereti a gazdáját és hálás, hogy megsétáltatja. Egy másik példa lehet: egy drága autóban elhúz mellettem egy unszimpatikus férfi. A férfi szereti az autóját, szereti azt a statust, amit az autó kölcsönöz neki. Néhány további példa: a család a plázában vásárol be. Szeretik a plázát, közös programként tekintenek erre. Vagy például a fa az erdőben áll és folyamatosan megköti a széndioxidot és oxigént bocsát ki. Vagy például a napunk megvilágítja, melegíti bolygónkat. Földünk táplál és fenntart bennünket. És így tovább, lehetne folytatni a végtelenségig.

Ha elkezdjük tudatosan keresni a szeretetet, meg is fogjuk találni mindenben. Ráadásul egyre inkább erősödik a keresésünk, a duplázó hatáshoz hasonlóan. Ahogyan gyakorlunk, előbb-utóbb mindenben felismerhetjük a szeretetet, ráébredhetünk, hogy minden hordozza a szeretetet és abban a pillanatban, hogy valamiben felismertük, tudatosítottuk a szeretetet, máris szeretet-állapotba kerülhetünk mi magunk is. Érdemes lehet kipróbálni.

A kettes gyakorlat lényege, hogy a másik ember, ahogyan mi magunk is, a Teremtő végtelen megnyilvánulási formáinak egyike. Érdemes lehet ezt tudatosítani miközben a másik emberrel foglalkozunk, vagy éppen véleményt alkotunk róla. Van ilyen ember is és van olyan is. Van, aki szimpatikus és lehet olyan is, akit ki sem állhatunk. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a másikunk (másik-énünk) ugyanúgy a Teremtő egyik megnyilvánulása. Mivel a Teremtő végtelen, a megnyilvánulási formák is végtelen változatosak.

A hármas gyakorlat annak a tudatosítása, hogy mi magunk is az Egy Végtelen Teremtő egyik tükröződése vagyunk. A kettes és hármas gyakorlat elvégzéséhez hasznos lehet, ha valamennyire rálátunk a folyamatra, hogy a Teremtőhöz hogyan is “kapcsolódunk”, hogyan is vagyunk mindannyian “al-al-Logoszok”. Ezt a gondolatot az Egység Törvénye elsődleges torzulásai című videóban is igyekszünk bemutatni. A lényege az, hogy a Teremtő végtelen tudatossága végtelen számú al-, al-al-, vagy al-al-al-tudatosságra (és így tovább) válik szét, azért, mert a végtelen be nem fogható, meg nem érthető, meg nem tapasztalható. Azonban a véges befogható, érthető, tapasztalható. Így válik “végtelen számú végessé” a Teremtő végtelen tudatossága. Ezek a véges, behatárolt tudatrészek vagyunk mi magunk is. Tehát amikor a másokat (más-éneket) vagy magunkat látjuk, gyakoroljuk, hogy a Teremtőt magát látjuk. Ez a gyakorlat jelentősen megváltoztathatja a másokhoz és magunkhoz való viszonyunkat. Fontosnak gondolom, hogy ne csak másokban és ne is csak magunkban lássuk meg a Teremtőt. Igyekezzünk mindenkiben meglátni.

A negyedik gyakorlat pedig nem más, mint annak a tudatosítása, hogy minden maga az Egy Végtelen Teremtő. Semmi nincs, ami a Teremtőn kívül lenne! Minden, ami megnyilvánult, a Teremtő végtelenségének egy megnyilvánulása. Amennyiben ezt megértjük és ráérzünk, megérthetővé válik az az idézet, miszerint “szent hely, ahol állsz”. A Teremtő mindenhol jelen van, hisz benne élünk és Ő bennünk él. Érdemes lehet “gyakorolni a Teremtő jelenlétét”, akármit is teszünk.

A fenti gyakorlatokat hatékonyabb, ha nem csupán elhisszük, hanem egy megfelelőbb hozzáállást is kialakítunk. Ré úgy fogalmaz, hogy a gyakorlathoz előfeltétel egyfajta hajlandóság a meditációhoz, merengéshez vagy imához. Ezek a tevékenységek lecsendesítik az elmét és figyelmünket befelé irányítják. Egyfajta elcsendesedés, alázat és nyugalom állapot jelenik meg, amennyiben rendszeresen gyakoroljuk őket, mely megalapozza azt, hogy felismerjük az Egy Végtelen Teremtőt mindenhol és mindenben, kívül és belül egyaránt. Máshogyan kifejezve, hogy az Egység állapotába kerüljünk.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

Pozitív és negatív polaritású információk

Az információ, amelyek a mi anyagi, harmadik denzitásbeli világunkon kívülről jönnek, harmadik denzitásbeli eszközökkel nem ellenőrizhetőek, nem bizonyíthatóak, hiszen a mi harmadik denzitásbeli keretrendszerünkön belül található mindenféle műszer, berendezés, stb. Épp ezért a hit határozza meg, hogy hogyan állunk ezekhez az kapcsolatokhoz, információforrásokhoz.

Amennyiben úgy döntünk, hogy foglalkozunk velük, akkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon biztosan onnan jön-e az információ, ahonnan várom, vagy valaki esetleg csak annak mondja magát, de valójában egy más entitás kommunikál velünk. Kicsit olyan ez, mint a postai levél, melynek a feladó részére azt írok, amit akarok.

Mivel a harmadik denzitás műszerezettségével nem lehetséges a harmadik denzitáson túli dolgokat mérni, kezelni, mit lehet tenni? Legalább azt meg lehet-e állapítani, hogy az információ, kommunikáció forrása másokat- vagy önmagát szolgáló? Az alábbi kérdésben a “Konföderáció” a másokat szolgálók csoportját, az “Orion csoport” pedig az önmagukat szolgálók csoportját jelenti.

12.15

Kérdező: Lehetséges-e az, hogy egy entitás itt a Földön olyan összezavart, hogy mind a Konföderációt, mind pedig az Orion csoportot hívja, felváltva hol ezt, hol azt, először az egyiket, azután a másikat, majd pedig megint az elsőt?

Ré: Ré vagyok. Abszolút lehetséges az elhangolódott csatorna számára – ahogy nevezitek az ilyen szolgálatot –, hogy mind pozitív, mind negatív kommunikációkat egyaránt fogjon. Ha az entitás a zavartsága alapjaiban mások szolgálata felé irányult, akkor világvége jóslatokat kezd kapni. Ha az entitás lénye komplexumának alapjaiban önmaga szolgálata felé irányult, akkor a keresztesek [Orion csoport], akik ebben az esetben nem látják szükségét, hogy hazudjanak, egyszerűen megkezdik átadni azt a filozófiát, aminek átadásáért itt vannak. A népetek közti úgynevezett kapcsolattartóitok közül sok zavarodott és önpusztító, mert a médiumok mások szolgálatára voltak irányulva, de a bizonyítékra való vágyuk során kinyíltak a keresztesek hazug információira, akik ezzel megtehették, hogy semlegesítsék a médiumok hatékonyságát.

Érdemes tehát megvizsgálnunk azt a személyt, aki az információt közvetíti (a csatorna), milyen polaritású. Amennyiben másokat szolgáló, tehát a szeretetről, testvériségről, szolgálatról beszél, azonban megjelennek a kommunikációban a világvégével, pusztulással, félelemkeltéssel kapcsolatos információk, az azt jelenti, hogy valószínűleg nem tisztán a másokat szolgáló-, angyali-, tiszta pozitív polaritású lények üzenetét fogadja, hanem úgynevezett “kevert kapcsolat” alakult ki.

Ré azt is megjegyzi, hogy ezek a médiumok a “bizonyítékra való vágyuk” hatására nyílnak meg a negatív entitások felé, akik így le tudják járatni őket, ezzel semlegesítik ezen médiumokat.

Mit lehet érdemes tennünk, ha nekünk van valamilyen földönkívüli, vagy földöntúli tapasztalásunk, érzésünk, gondolataink?

53.17

Kérdező: Akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha egy egyénnek közeli találkozása van egy ufóval, vagy bármilyen más, láthatóan ufókkal kapcsolatos élménye, akkor alaposan meg kell vizsgálnia a kontaktust és annak őrá gyakorolt hatását ahhoz, hogy eldöntse, az most vajon orioni vagy konföderációs kapcsolat volt-e. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így igaz. Amennyiben félelmet és pusztulást talál, akkor a kapcsolat igen valószínűen negatív természetű volt. Ha az eredmény remény, barátságos érzések és egy céltudatos, mások szolgálatának pozitív érzésére való ráébredés, akkor a konföderációs kontaktus jegyei nyilvánvalóak.

Tehát ha olyan kommunikációt hallunk, amely félelmet, pusztulást ígér, akkor az nagy valószínűséggel negatív természetű, tehát az önmagukat szolgálók kommunikációja. Amennyiben barátságos érzések, szeretet, nyugalom, az pedig másokat szolgálók kommunikációja.

Érdemes megnéznünk, hogy például a médiából melyik természetű információ, kommunikáció árad felénk. Amennyiben hallunk / olvasunk valamit, vagy valaki továbbküld egy videót nekünk, a fenti gondolatokra érdemes lehet emlékeznünk, hogy eldöntsük a kommunikáció forrásának polaritását.

Emlékezzünk rá, az önmagukat szolgálók szándéka kifejezhető az “elkülönülés, elit” és “irányítás” kifejezésekkel, míg a másokat szolgálók kulcsszavai a “szeretet” és “elfogadás”. Részletesebben a polaritásokról szóló írásban tárgyaljuk ezt a kérdéskört.

Nagy segítségünkre lehet a fenti információ abban, hogy hogyan is álljunk hozzá azokhoz a “rémhírekhez”, félelemkeltéshez, amikkel a napjainkban találkozhatunk. Ez pedig hatással lehet arra, hogy mi milyen információt fogadunk be és azt hogyan adjuk tovább. Amennyiben tudatosan a másokat szolgáló úton járunk, a mi jelszavunk is az “elfogadás” és “szeretet” szavakkal leírható hozzáállás lesz. Nem valószínű, hogy szívesen fogjuk riogatni az embereket, sokkal inkább a megértést, együttérzést, bíztatást fogjuk átadni kommunikációnkban a másik-énünknek (másoknak).

Érdemes nagyon odafigyelni, hogy ami elér bennünket, az melyik pólus üzenete és ennek megfelelően engedjük, hogy elménkbe beférkőzzön, ugyanis lesüllyedve a tudatalattinkba, onnan “láthatatlanul” fogja befolyásolni gondolatainkat, gondolkodásmódunkat. A tudatalattink újraprogramozható, például a meditáció segítségével, azonban érdemes lehet inkább “megelőző” hozzáállást kialakítani és nem beengedni azt, amit nem kívánunk képviselni a világban.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

Vizualizációs gyakorlat a figyelem fókuszának erősítésére

A mai társadalomban a figyelem fókuszálásának képessége viszonylag alacsony. Gazdasági, pénzügyi érdek az, hogy figyelmünket ráirányítsák olyan termékekre, szolgálatásokra, amelyeket eladni népszerűsíteni szeretnének. Ebből következően elképesztő mennyiségű figyelem-elvonó tapasztalás ér nap mint nap bennünket. A reklámok hangosak, villognak, minden autóút vagy tömegközlekedési eszköz tele van velük, ingyen kapunk újságokat, szórólapokat, emailt és ezek mind-mind a figyelmünkért versenyeznek. Ezt a nagy mennyiségű ingert kell feldolgoznunk napról napra, melynek eredményeként figyelmünk lefárad és az inger mennyiségéből következően szétszórtabbá válik. Ha pedig figyelmünk fáradt, szétszórt, nem igazán vesszük észre és/vagy nem lesz erőnk foglalkozni a mélyebb magán- vagy társadalmi témákkal. Valószínűleg kevéssé fog érdekelni a szellemi fejlődés vagy, hogy minél tökéletesebben végezzük feladatainkat. Egyszerűen fáradtak leszünk gyakorolni és haladni a szellemi utunkon.

Ré is megerősíti, hogy sokunknál a figyelem fókuszálásának, illetve a koncentrálásnak képessége alacsony.

42.12

Kérdező: [..] Melyek azok a programozási technikák, amiket a felsőbb én használ annak biztosítására, hogy harmadik denzitású önmaga megtanulja vagy megkísérelje a kívánt leckéket a mi harmadik denzitású inkarnációs laborunkban? [földi életünkben]

Ré: Ré vagyok. Csak egy technika létezik az akarat és a hit e növelésére vagy nevelésére, mely nem más, mint a figyelem összpontosítása. A koncentrálóképesség időtartamát azoknál, akiket gyerekeknek hívtok, rövidnek tekintitek. A spirituális koncentrálóképesség időtartama az emberek legtöbbjénél a gyermeké. Csupán kívánság kérdése tehát, hogy valaki képessé váljék összeszedni és rajta tartani figyelmét a kívánt programozáson. Ez, ha folyamatos, erősíti az akaratot. A teljes aktivitás csak akkor következhet be, mikor hit él abban, hogy e fegyelemnek lehet eredménye.

Amennyiben úgy érezzük, figyelmünket, spirituális koncentrálóképességünket érdemes lenne erősíteni, ez lehetséges. A gyakorlat viszonylag egyszerű, összeszedjük a figyelmünket és rajta tartjuk a “kívánt programozáson”. Amennyiben ezt folyamatosan, kitartóan végezzük, a figyelmünk fókuszálásának képességén kívül erősíti az akaratunkat is. Ré megjegyzi, hogy szükséges a hit abban, hogy e gyakorlásnak lehet eredménye.

Konkrétan milyen dologra, témára, ideára fókuszáljuk a figyelmünket? A következő kérdés-válasz párban kaphatunk javaslatokat.

42.13

Kérdező: Megemlítenél néhány gyakorlatot, amelyek segítenek növelni a koncentrálóképesség időtartamát?

Ré: Ré vagyok. Az efféle gyakorlatok általánosak az entitásaitok sokféle misztikus tradíciója körében. Egy a meditáló számára személyes inspirációs minőséggel bíró forma és szín vizualizációja központi eleme az efféle vizualizáció, ti úgy mondanátok, vallásos szempontjainak.
Azon egyszerű alakzatok és színek elképzelése, melyek az entitás részéről nem rendelkeznek ösztönös inspirációs minőséggel, annak az alapját adják, amit mágikus hagyományoknak hívhattok.
Hogy rózsát képzelsz-e el vagy kört, nem számít. Javallatos azonban a vizualizáció egyik vagy a másik irányvonalát kiválasztani e fakultás gyakorlása érdekében. Ez azon gondos elrendezésű formák és színek miatt van, melyeket vizualizációként leírtak azok, akik a mágikus tradíciókban elmélyültek.

Számos módszer, iskola, filozófia, hagyomány van, melyek eszközöket adnak a koncentrálóképesség növelésére. Vallás, meditáció, jóga, tai-chi, mantra, yantra, légzőgyakorlatok, különféle spirituális és mágikus tradíciók, hosszan lehetne sorolni mennyi mód létezik mellyel foglalkozva javíthatunk koncentráló képességünkön.

Az egyik ilyen gyakorlat a vizualizáció vagy elképzelés. Figyelmünkben a képet tartjuk (el-kép-zeljük) és igyekszünk csak erre fókuszálni. Nem igazán számít, mire figyelünk, Ré szerint azonban érdemes, hogy kiválasszunk egy rendszert a gyakorláshoz és azt kövessük. Ennek oka, hogy a régi, nagy tanítók, megvalósított mesterek kitaposták az utat számunkra és mivel egy-egy szimbólumot akár évezredek óta használnak a keresők, annyira “feltöltődött”, annyira része a kollektív tudatalattinak, hogy komoly segítség lehet saját gyakorlásunkban.

Ha nem vonzódunk egyik hagyományrendszerhez vagy valláshoz sem, nem érdemes magunkra erőltetni. Használjuk azt, ami számunkra inspiráló.

42.15

Kérdező: Akkor egy kevésbé érzékeny entitás mit használjon a megfelelő energiáért?

Ré: Ré vagyok. A kevésbé érzékeny egyénnek a személyesen inspiráló képek választása alkalmas, legyen ez az inspiráció a tökéletes szépséget kifejező rózsa, a tökéletes áldozatot kifejező kereszt, a Minden-létezőt az Egyben kifejező Buddha, vagy bármi más az egyént inspiráló dolog.

A vizualizációs gyakorlat végzése idővel elvezethet belső lecsendesedéshez, megnyugváshoz, a figyelem jelentős mértékű fókuszáltáságához és az átlagot meghaladó koncentrációs képességhez és akaraterőhöz. Ezek a képességek a további szellemi munkálkodás alapjait adhatják. Ahogyan Ré fogalmaz az 5.2 -es válaszban: “A mentális munkának előfeltétele az a képesség, hogy önmagunkban huzamosabb ideig csendet tartsunk fenn, amikor énünk úgy kívánja. Az elmét nyitottá kell tenni, akárcsak egy ajtót. A kulcs a csend.” Figyelmünk fókuszának megerősítésével a mentális zaklatottság, túlpörgöttség, mely oly jellemző a mai világban, csökkenthető, elcsendesíthető, így elménk jól használható eszközünkké válhat. A Bagavad Gita, a védikus irodalom egyik legszentebb könyve így fogalmaz: „A legyőzött elme a legjobb baráttá, a nem fegyelmezett pedig a legnagyobb ellenséggé válik.” Bg.(6.6)

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

Energiaközpontjaink kiegyensúlyozása

Az energiaközpontok témaköréről már olvashattunk. Ahogyan éljük a mindennapjainkat, haladunk fejlődési utunkon, időnként úgy érezzük, jó lenne ha kapnánk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mennyire vagyunk egyensúlyban, mert elképzelhető, hogy nem mindig vagyunk biztosak abban ahogyan saját magunkat látjuk. A szabad akaratunk tiszteletben tartása végett nem igazán kaphatunk kívűlről objektív visszajelzést. Lehetséges, hogy valaki “lát” bennünket. Lehetséges, hogy a “guru” megmondja nekünk, hogy itt és ott lenne jó egyensúlyoznunk magunkat, de bizonyítékot senkitől nem kapunk. Dönthetünk úgy, hogy elhisszük amilyen visszajelzést kapunk és dönthetünk úgy hogy nem, függetlenül attól, hogy igaz-e amit a “guru” (jós, messiás, cigánykártya, vagy bármi más) mond rólunk.

A következő kérdésben Ré egy módszert ajánl, amivel mi képesek lehetünk saját magunkat felmérni és választ adni arra a kérdésre, hogy mely területekre, (energiaközpontra, sugárra) érdemes odafigyelnünk.

42.11

Kérdező: Miről állapíthatja meg az egyén, hogy mely energiaközpontok aktívak a lényén belül s melyekre nem szükséges további közvetlen figyelmet szánni, illetve hogy mely energiaközpontok nem aktívak s melyekre kell azonnali figyelmet fordítani?

Ré: Ré vagyok. Az énnek az énről szóló tanulás/tanítására nézve az entitás gondolatai, érzései vagy érzelmei, s mindközül legkevésbé a magatartása jelentenek irányjelző táblát. A napi ciklus tapasztalatainak kielemzésekor az entitás felmérheti, hogy mely gondolatokat, viselkedéseket, érzéseket és érzelmeket tekint oda nem illőnek.
Az elme, test és lélek komplexumok e helytelen tevékenységeinek kivizsgálásával az entitás azután a helyes vibrációs sugárba teheti e torzulásokat, s így megláthatja, min kell dolgozni.

Amikor magunkról tanulunk, vagyis saját magunkkal dolgozunk szellemi fejlődésünk útján, a saját érzéseink, érzelmeink és valamennyire a magatartásunk lehet irányjelző tábla arra vonatkozóan, hogy egyensúlyban vagyunk-e. Hogyan érezzük magunkat? Hogyan érezzük magunkat valamivel kapcsolatban? Mit gondolunk arról, amivel foglalkozunk?

Ré és más konföderációs entitások is javasolják a napi meditációt. Az esti meditáció során tudatosíthatjuk az aznapi eseményeket, megfigyelhetjük, hogy milyen érzéseink, érzelmeink domináltak, hogyan viselkedtünk, mit gondoltunk az adott eseménnyel kapcsolatban, és “helyre tehetjük magunkban”. Felismerhetjük, mikor nem volt helyénvaló amit tettünk, éreztünk, gondoltunk, ez pedig segíthet abban, hogy lássuk, mely energiaközpont szintjén van elakadásunk. Ezután pedig elkezdhetünk dolgozni azon, hogy az adott szinthez tartozó energiaközpont harmonikus, kiegyensúlyozott legyen és a többi energiaközponttal összhangban tudjon működni.

Az energiaközpontokról szóló írásban részletesebben olvasható információ arról, hogy az egyes szintek blokkjai hogyan nyilvánulnak meg életünkben. Például az önmagunkhoz való viszonnyal kapcsolatos problémák a narancs sugár (második energiaközpont) szintjén okoznak elakadást. Így ha egy eseményt úgy élünk meg, hogy annak hatására megharagszunk magunkra, akkor ezen a területen lehet érdemes dolgoznunk, hogy szeretettel, elfogadással forduljunk önmagunk felé. Ezzel a mások szolgálata útján polarizáljunk önmagunkat és a narancs sugarú blokkolt oldjuk. Amennyiben valaki az önmaga szolgálatának útján jár, akkor az irányítást és kontrollt érdemes gyakorolnia önmaga felett, így az önmagát szolgáló ösvényen polarizálódhat tovább. A polarizálódásról a Polaritások és a Választás írás szól részletesebben.

Akármelyik úton is haladunk tovább, miután felismertük, hogy hol van elakadás, az adott területre érdemes lehet odafigyelni. Szinte minden rendszernek, amivel találkozunk, legyen az régebbi (pl. jóga, harcművészet, filozófia, stb.) vagy újabb (pl. pszichológia, kineziológia, reiki, stb), ad módszereket arra, hogy egyensúlyhoz közelebbi állapotba kerüljünk. De nem elengedhetetlen ehhez “komoly” rendszereket tanulmányozni. Egyszerűen az, ami “feltölt” bennünket, amitől jó állapotba kerülünk, szintén harmonizál, egyensúlyoz bennünket. Egy erdei séta, vagy egy délutáni olvasás, vagy bármi más is segíthet egyensúlyba kerülni.

A másokat szolgáló harmadik denzitásbeli lényként, emberekként, célunk az, hogy a negyedik energiaközpontig (szívcsakra, zöld sugár) ne legyenek elakadásaink, így tudjunk nyitott szívvel, szeretettel és elfogadással élni, és amikor az idő elérkezik, továbblépni a következő tanulási szintre (a negyedik denzitásba).

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

© Az Egység Törvénye könyvek szerzői jogának tulajdonosa az L/L Research.

Adatkezelési irányelvek