Ez a téma videó formában is elérhető:

Mielőtt elolvasnánk az alábbiakat, javasoljuk a denzitásokról és polaritásról szóló írások elolvasását.

A denzitásokkal kapcsolatban említettük, hogy ezek fejlődési dimenzióként, ciklusonként léteznek. Most ezekről a ciklusokról, mint korszakokról lesz szó.

Az oktávokba rendeződő hét denzitás (fejlődési dimenzió) röviden összefoglalva a következő:

7. Végtelenség (Az “Én” feloldódása a Teremtőben)
6. Egység (Szeretet és Bölcsesség kiegyensúlyozása)
5. Bölcsesség (Tudás, megértés)
4. Szeretet (Másokat vagy Saját magunk Szolgálata)
3. Választás (Öntudat)
2. Mozgás (növény-, és állatvilág)
1. Elemek (anyag)

A fenti 7 denzitás alkot egy oktávot. Az oktávok pedig végtelen láncolatban követik egymást a Végtelen Teremtésben. A hetedik denzitás után egy új oktáv, egy új teremtés indul, tehát a nyolcadik denzitás nem más, mint a következő oktáv első denzitása.

Milyen “hosszú” egy-egy denzitás, mennyi “ideig” tart?

76.13

Kérdező: Most néhány olyan kérdést fogok feltenni, melyek talán kissé kevésbé központiak arra nézvést, amit tenni igyekszünk. Kissé bizonytalan vagyok, mivel ezekkel a kérdésekkel próbálok megfejteni valamit, ami úgy vélem, igencsak alapvető abban, amit végzünk. Kérlek, nézd el az alkalmatlanságomat a kérdezésben, mivel ez egy nehéz fogalom számomra.
Tudnál valami közelebbit mondani az e bolygón lezajlott első és második denzitás hosszáról?

Ré: Ré vagyok. Nem létezik becslési mód a tér/időre azelőtt, hogy az időtlenség meghódolt volna az első denzitásotokban. Időtök kezdetéig a mérték óriási lenne, s még e mérhetetlenség is semmitmondó. A konstruált tér/időbe való belépéssel az első denzitásotok hozzávetőleg két milliárd éveteknyi tér/időt ill. idő/teret hidalt át.
A második denzitás könnyebben kalkulálható, éspedig a leghosszabb denzitásotokat képviseli, már ami a tér/idő terjedelmét illeti. Megbecsülhetjük, hogy ez az idő hozzávetőleg 4,6 milliárd évetek. E közelítések szerfelett durvák ama némiképp egyenetlen fejlődés okán, ami azon teremtésekre jellemző, melyek a szabad akarat alapkövén épültek.

76.14

Kérdező: Azt mondtad, hogy a második denzitás 4,6 milliárd? -árd, Á-R-D? Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

Tehát Ré szerint a mi teremtésünkben az első denzitás 2 milliárd, a második denzitás 4,6 milliárd évig tart hozzávetőleg.

Ami a mi, jelenlegi harmadik denzitásunkat illeti:

6.15

Kérdező: Milyen hosszú a mi éveinkkel egy-egy ilyen ciklus?

Ré: Egy főciklus nagyjából 25 ezer évetek. Három ilyen jellegű ciklus van, melynek során azok, akik fejlődést mutattak, begyűjthetők a három főciklus befejeződésekor. Ez valahol kb. 75 és 76 ezer évetek között van. Mindenkit begyűjtenek előmenetelre való tekintet nélkül, mivelhogy ekkorra maga a bolygó mozdul át a dimenzió használható részében és kezdi elveszíteni használhatóságát a vibráció alsóbb szintjein az adott denzitásban.

6.16

Kérdező: Jelenleg hol jár ez a bolygó a ciklusokat tekintve?

Ré: Ré vagyok. Ez a szféra jelenleg negyedik dimenziós vibrációban van. Anyaga eléggé zagyva az öntudatába beágyazódott társadalom memória komplexumoknak köszönhetően. Nem volt könnyű átmenete a hívogató rezgések felé. Ennélfogva ez némi kényelmetlenséggel fog elérkezni.

Ré szerint a Föld bolygón jelenleg történik a denzitás váltás a harmadikból a negyedik denzitásba. Nagyon fontos kijelentés, hogy a ciklus végén, ahol jelenleg tartunk, minden ember „begyűjtésre” kerül, függetlenül a szellemi fejlődési szintjétől.

A „begyűjtés„, „betakarítás„, „szüret” kifejezés alatt érthetjük azt a felmérést, megmérettetést, miszerint elértünk-e, megértünk-e már arra a szintre, hogy továbblépjük a következő denzitásba.

Személyes megjegyzés: ez a hozzávetőleg 25 ezer éves időszak nagymértékben hasonlít arra, amit az asztrológiában egy asztrológiai évnek tekintünk. A Föld bolygó precessziós mozgásából fakadóan az asztrológia nemcsak napokat (a Föld a megfordul a tengelye körül) és éveket (a Föld megkerüli a Napot), hanem nagyobb időszámítási egységeket is számon tart. Egy asztrológiai év hozzávetőleg 25920 év, egy asztrológiai hónap pedig körülbelül 2160 év. Az asztrológiai hónapokat szokták világkorszakoknak nevezni. Jelenleg a Halak korszakból haladunk a Vízöntő korszakba. Ezen téma kifejtése nem tárgya a jelen cikknek, de az érdeklődő további információkat találhat a precesszióról itt, vagy az asztrológiát tanulmányozva.

Ha a fenti megjegyzést elfogadjuk, akkor kijelenthetjük, hogy a harmadik denzitás, mint a “fejlődési iskola harmadik évfolyama” három asztrológiai évig tart.

A több milliárd évet felölelő előző denzitásokhoz képest ez a 75 ezer év nagyon nagyon rövid. Miért?

76.15

Kérdező: Van tehát egy harmadik denzitásunk, amely, összehasonlítólag nézve egy szemvillanás, egy ujjcsettintés az időben a többihez viszonyítva. Miért ily rendkívül gyors a harmadik denzitás ciklusa az elsőhöz és a másodikhoz képest?

Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás egy választás.

76.16

Kérdező: Vagyis akkor a harmadik denzitás – olybá tűnik – , hogy az összes többi denzitáshoz hasonlítva nem egyéb, mint egyedülállóan rövid szakasza annak, amit mi időnek tekintünk, és a célja pedig tehát ez a döntés. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van. A döntés előjátékának fel kell ölelnie az alapok lefektetését, az illúzió megalakítását, s a megvalósíthatóságát mindannak, ami spirituálisan véghez vihető. A fennmaradó denzitások folyamatos kifinomítása e választásnak. Ez ugyancsak jócskán elnyúlik, miként a kifejezést használnátok. A döntés, mint mondtad, a pillanat műve, ámde azon tengely, mely körött a teremtés forog.

Erről a választásról, döntésről a Polaritásokról szóló cikkben olvashat.

A betakarítás úgy hangzik, mintha “más” “takarítana be” bennünket. Lehetséges-e az önmagunk “betakarítása” vagy “leszüretelése” a magasabb denzitásokba?

11.8

Kérdező: Akad-e valaki a történelmünkben, akiről általánosan ismert, hogy negyedik denzitású önös szolgálatú bolygóra került, vagy oda fog kerülni?

Ré: Ré vagyok. Az így leszüretelt entitások száma kicsiny. Egy kevés azonban a nyolcadik szintig merült el, mely csak a hetedik felnyitása révén érhető el a hatodikon keresztül. A nyolcadikba avagy az intelligens végtelen fokozatába való belépés lehetővé teszi a elme/test/lélek komplexum számára, hogy a ciklus folyamán kívánság szerint bármely időben/térben leszüreteltessék.

A kérdés az önmagunk szolgálata útjára vonatkozik, de értelmezhető mindkét pólus mentén. A válasz alapján tehát lehetséges az “ön-betakarítás”. Ezt némely földi filozófiában mint “megvilágosodás”, “elérni a buddha szintet”, stb. fogalmazzák meg. Erről szólnak azok a rendszerek, amelyek kitartó gyakorlással elérik a megszabadulást a földi kötelékekből, kiszabadulnak a szamszárából és nem kell többé újra születniük. Sőt akár több deniztást is léphetnek egyszerre az ilyen elszánt gyakorlók. Nemcsak a szeretet deniztásába, hanem a megértés, vagy akár az egység denzitásába is átléphetnek. Sőt, még azon is túl.

34.2

Kérdező: […] Egy korábbi alkalommal említetted, hogy a nyolcadikba avagy az intelligens végtelen fokozatába való belépés lehetővé teszi az elme/test/lélek komplexum számára, hogy a ciklus folyamán kívánság szerint bármely idő/térben leszüreteltessék. Amikor behatol erre a nyolcadik szintre, mit tapasztal akkor a behatolást végző entitás? Elmondanád nekünk?

Ré: Ré vagyok. Az intelligens végtelen érzékelését illetően minden entitás tapasztalata egyedi. Az inkarnált állapotú érzékelése a határtalan örömtől a mások szolgálata iránti erős eltökéltségig terjed. Az intelligens végtelent elérő entitás a leggyakrabban elmondhatatlan profunditásúként írja le az élményt. Mindazonáltal az entitásoknál nem szokott jelentkezni az inkarnáció megszűntetésének azonnali vágya. Jellemzőbb, hogy erősen kommunikálni vagy hasznosítani kívánják e tapasztalatot mások megsegítésére.

Tehát a megvilágosodott mesterek még életük során elérve a Végtelent, határtalan örömről számolnak be és általában ezt elérve próbálják, igyekeznek megosztani az, hogy hogyan érhetjük el mi magunk is ezt. Jelen időszakban azonban igyekezetünktől függetlenül betakarítanak, tehát életünk végén “megmérettetünk” arra vonatkozóan, hogy továbbléphetünk-e a negyedik denzitásba.

A Föld bolygón jelenleg történik a denzitásváltás a harmadikból a negyedikbe.

13.23

Kérdező: Hogyan válik egy harmadik denzitású bolygó negyedik denzitású bolygóvá?

Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés.

A negyedik denzitás – ahogy mondtuk – elérkeztében úgy van beszabályozva, ahogy az óraütés történik egészkor. A naprendszeretek tér/ideje egy másfajta vibrációs konfigurációba való elő-csavarodást tett lehetővé e planetáris szférának. Ebből kifolyólag a planetáris szféra számára lehetővé válik, hogy ezek az újfajta torzulások átgyúrják. Azonban embertársaitok gondolatformái ezen átmeneti időszak során olyanok, hogy a tudat/test/lélek komplexumok mind egyéni, mind társadalmi szinten a skála teljes tartományában szétszóródnak, ahelyett, hogy – mondhatni – megragadnák a mágnes hegyét, és egyfelé vezérelnék az iránytű mutatóját.

Következésképp a belépés a szeretet vibrációjába – amelyet olykor a megértés vibrációjaként emlegetnek emberek – jelenlegi társadalmi komplexumotokkal nem hatékony. Vagyis a szüret olyan lesz, hogy sokan ismétlik meg a harmadik denzitású ciklust. Vándoraitok, tanítóitok és szakértőitek energiái jelenleg mind a szüret növelésére irányulnak. De még emellett is kevesen vannak a szüretelhetők.

Talán fogalmazhatunk úgy is, hogy jelenleg megtalálhatóak mind az önmagukat, mind a másokat szolgálók és mégtöbben a “közöny gödrében” egyik irányba sem polarizálódnak eléggé, így nem tud a Földünk népessége “lépést” tartani a Föld fejlődésével. A negyedik denzitás a Szeretet denzitása, Krisztus 2000 évvel ezelőtt pont arra hívta fel az ember figyelmét, hogy a Szeretet szintjét (szívcsakra) kellene elérnie.

40.8

Kérdező: Mennyi idő lesz tehát a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenet ezen a bolygón?

Ré: Ré vagyok. Ezt nehéz megbecsülni az átmenet nem jellemző anomáliái miatt. Élnek leszületett lények ebben a tér/idő összeköttetésben, akik hozzáláttak a negyedik denzitású munkához. Azonban a planetáris tudat harmadik denzitású klímája hátráltatja a folyamatot. Ezen adott nexusban a lehetőségi/valószínűségi örvények valahol 100 és 700 évetek közöttire vetítik elő az átmeneti időszakot. Népeitek ingatagságából kifolyólag jelen tér/időben ez nem lehet pontos.

Jelen társadalmi rendszereink nem hatékonyak a Szeretet denzitásába való továbblépésre. Nincs elismerve a Lélek, a Teremtő, az Önvaló. piacgazdaság, fogyasztói társadalom, érzékkielégítés. A „planteráis tudat”, az emberiség tudatszintje még harmadik denzitású, nem értük el a negyedik denzitás tudatszintjét, ami a szeretet szintje. Ez hátráltatja az átmeneti időszakot és diszharmóniákat okoz a denzitás-váltásban.

40.10

Kérdező: Azt feltételezem, hogy a vibráció, a mi rezgésünk körülbelül húsz vagy harminc éve kezdett el növekedni. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Első előjelei ennek körülbelül 45 évetekkel ezelőtt történtek, és az energiák intenzívebben rezegnek a vibrációs anyag végső átmozdulását, az ahogy mondanátok: kvantumugrást megelőző negyven éves időszak alatt.

(A kérdést 1981-ben tették fel)

Ha most történik a Föld rezonancia szintjében a váltás. Most emelkedik a bolygószintű rezonancia, most születik egy új, szép, jó világ. De akkor miért van ennyi baj a világban?

60.20

Kérdező: Köszönjük. Mialatt próbálom az energiákat, a kreatív energiákat megérteni, eszembe ötlik, hogy igazán nem értem, miért termelődik hasznavehetetlen hő aközben, hogy a Földünk a harmadikból a negyedik denzitásba költözik. Tudom, hogy ennek a harmadik és negyedik denzitás vibrációi közti diszharmóniához van köze, de hogy ez miért jelentkezne fizikai felhevülésben a Földben, az érthetetlen a számomra. Felvilágosítanál engem erről?

Ré: Ré vagyok. A fogalmak némileg nehezen átjárhatók nyelveteken. Ennek ellenére megpróbálunk beszélni a témáról. Ha egy entitás nincs harmóniában a körülményeivel, az egy égető érzés belül. A fizikai hordozó hőmérséklete ekkor még nem emelkedik, csak a felindultság heve, ha leírhatjuk így e diszharmóniát. Azonban ha egy entitás tér/időtök hosszú szakaszáig marad meg eme érzelmi hevület és diszharmónia érzetében, akkor a teljes test komplexum megkezd rárezonálni e diszharmóniára, s a diszharmónia akkor jelentkezni fog rákként vagy más degeneratív eltorzulásokként attól, amit egészségnek neveztek.

Mikor emberek és kultúrák teljes planetáris rendszere újra és újra diszharmóniát él át nagy kiterjedésben, akkor a föld ezen entitások lába alatt majd rezonálni kezd eme diszharmóniával. A fizikai hordozó természeténél fogva a diszharmónia egy növekedési blokádként vagy egy kontrollálatlan növekedésként fog megmutatkozni, mivel a tudat/test/lélek komplexum testi komplexumának elsődleges funkciója a növekedés és fenntartás. Bolygótok esetében a planéta célja a keringési pálya fenntartása és a megfelelő elhelyezkedés vagy orientálódás a más kozmikus befolyásokra. Annak érdekében, hogy ez megfelelőképp zajlódjon, szférátok belseje a fizikai értelmetekben forró. Vagyis kontrollálatlan növekedés helyett kontrollálatlan hőt és annak táguló következményeit kezditek megtapasztalni.

63.31

Kérdező: Úgy tűnik számomra, mintha az e bolygón lejátszódó felhevülési effektus analóg lenne egy betegséggel a testben, és mintha ugyanaz vagy hasonló mentális konfiguráció lenne az alap kiváltó oka.
Így van-e ez?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy bolygó szférátok test komplexumának ezen eltorzulásaiért a földi ember spirituális konfigurációi és mentális hajlamai felelősek.

Mondhatjuk tehát, hogy a bolygónak “hőemelkedése”, “láza” van, ezt éljük meg globális felmelegedésként, amelynek mi – az emberiség – vagyunk az okai. Tehetünk azonban a Földért. Szerethetjük, óvhatjuk, vigyázhatunk rá. Szeretetet adhatunk a bolygónknak, ahogyan a bolygónk szeret, táplál, fenntart bennünket, mint az Anya, aki a saját testéből táplálja gyermekét. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Tudatosan igyekezhetünk kevesebb szemetet termelni, ritkábban autózni, érezzük át a környezetvédelem fontosságát, ültessünk fákat, vigyázzunk az állatokra. Szeretetet adhatunk a bolygó többi lakójának, legyen az ember, más élőlény vagy tárgy. Azáltal, hogy ezt a rezonanciát képviseljük, sugározzuk, hozzájárulhatunk a bolygószintű állapot javulásához.

33.12

Kérdező: Köszönjük. Közeledve a mesterciklus végéhez az entitások számára növekvő mennyiségű katalizátor várható. Azon tűnődtem, hogy mivel a planetáris rezgések némiképp nem illenek a negyedik denzitású vibrációkhoz de a beindítás fokozódik, nem okoz-e ez kicsivel nagyobb polarizációt s így a katalizátor végett kicsivel nagyobb pozitív szüretet, ugyanakkor nagyobb negatív polarizációt is, ami viszont valamivel nagyobb negatív szüretet idéz elő ezen átmeneti mechanizmus által, mely sajnálatos módon némelyest nagyobb katalizáló erővel rendelkezik, mint hogyha egy magasabb tudatossági szintet tudott volna elérni a bolygó. Valóban ez történik?

Ré: Ré vagyok. A kérdést két részletben kell megválaszolnunk. Először is, a földi katasztrófák – ahogy mondanátok őket – tünetei a nehézkes szüretnek semmint tudatosan beprogramozott beindítói a szüretnek. Következésképpen mi nem foglalkozunk velük, mivel ezek véletlenszerűek az afféle tudatos katalizátorokhoz képest, mint amilyeneket nekünk áll módunkban elérhetővé tenni.

A második rész pedig ez: az általatok földi változásoknak nevezett véletlenszerű katalizátorok eredményei szintén véletlenszerűek. Így tehát egyaránt láthatunk pozitív irányú és negatív irányú valószínűségi/eshetőségi örvényeket. Azonban amint lesz, úgy lesz. A tudatos beindítás igazi lehetősége nem a földi változások hatásköre, hanem a megtestesülések rangidősségi rendszerének eredményéé, mely a szüret idejére azokat helyezte testbe, akiknek legjobb esélyük van az élettapasztalatok felhasználására a begyűjthetővé váláshoz.

Az tehát, hogy most „testbe vagyunk helyezve” bizonyítéka annak, hogy „legjobb esélyünk” van a „begyűjthetővé váláshoz”, ahhoz, hogy egy új denzitásba átlépjünk.

Mit jelent az, hogy legjobb esélyük azoknak van a begyűjthetővé váláshoz, akik “rangidősségi rendszere” eredményes?

17.43

Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz vibrációban való rangidősségen?

Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek.
A vibrációban való rangidősség az a, mondjuk úgy, kedvező elbírálás, mely azon útjait követi az Egység Törvényének, amelyek a szüretelhető egyéneket ösztönzik – miközben mindegyiknek tudomására jut a szüret és az ahhoz szükséges én-fokozat, hogy tudatát, testét és lelkét e leckék tanulás/tanítása felé terelje –, elsőbbséget adva nekik annak érdekében, hogy az entitásoknak a legjobb lehetséges esélye legyen e kísérlet, mondjuk úgy, sikerére.

Érthetjük tehát úgy, mint az előnyös bánásmód (jó “karma”), azok számára, akik tudatosan hajlanak elme, test és lélek szintjén a betakaríthatóság elérésére, és ezért az olyan tetteket, cselekedeteket részesítik előnyben, amelyek nagyobb polarizálódást tesznek lehetővé számukra. Például, aki a mások szolgálata mentén szeretne továbblépni a negyedik denzitásba, ennek megfelelően is igyekszik életében cselekedni.

Hasonlítható ahhoz, amikor különböző osztályú folyadékokat helyezünk el ugyanabban az üvegben. Némely folyadék felemelkedik a tetejére, némely lesüllyed az üveg aljára, van ami középen marad. Mint azok a koktélok, amelyekben többféle színű ital van. Az entitások, emberek hasonló módon rétegekbe rendeződnek a betakarítás közeledtével.

Mit tehetünk, hogy betakaríthatóak legyünk, azaz képesek legyünk átlépni a negyedik denzitásba? A válasz, megfelelően polarizálódjunk.

71.2

Kérdező: Számos különböző kérdésem van. Ezen az ülésen belépőpontot remélek létesíteni – számos különböző fajtájú kérdéssel körbefürkészve – egy vizsgálódáshoz, mely remélhetően gyümölcsöző lesz.
Először azt a kérdést tenném fel, hogy lehetséges-e a szüretelhetőség növelése nélkül polaritást növelni?

Ré: Ré vagyok. A sarkosulás és a szüretképesség közti kapcsolat a harmadik denzitású szüretnél a legfontosabb. Ebben a denzitásban a mások megnövekedett szolgálata vagy a megnövekedett önös szolgálat szintehogy szükségszerűen felnöveli egy entitás jogosultságát arra, hogy magasabb intenzitású fényt élvezzen. Következésképp ebben a denzitásban – mondhatjuk így is: – szüretelhetőségben való növekedés nélkül aligha lehetséges polarizálódni.

A denzitás befejezésekor vagy a ciklusban, azok akik sikeresen elsajátították az adott ciklusnak a leckéit, betakarításra kerülnek és megállapításra kerül, hogy készen állnak-e hogy továbblépjenek a következő denzitásba. Ez valamelyest hasonlítható az iskolarendszerben az évfolyam végi záróvizsga sikeres megtételéhez, hogy a tanuló a következő évfolyamba léphessen.

A másokat- és az önmagukat szolgálóknak külön-külön vagy közös betakarítása történik meg?

16.11

Kérdező: Az önmaguk szolgálata felé irányult entitásoknak ugyanúgy van szüretük, ahogy a másokat szolgálóknak?

Ré: Ré vagyok. Egy szüret van. Vibrációs komplexum fokozatokon keresztül a negyedik denzitásba belépni kész egyének választhatnak az Egységes Teremtő keresésének további mikéntje felől.

16.12

Kérdező: Vagyis mikor a negyedik denzitásba lépünk, egy elkülönülés lesz, ha mondhatjuk, és az egyének egy része, akik a negyedik denzitásba lépnek, olyan bolygókra vagy helyekre kerül, ahol mások szolgálata zajlik, másik részük pedig olyan helyekre, ahol önmaguk szolgálata. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így van, igen.

Felfoghatjuk ezt a gondolatkört úgy is, hogy lejárt a hardmadik denzitásbeli tapasztalási ciklus és ennek végén a másokat szolgálók „a jók” olyan bolygókra, helyekre kerülnek, ahol mások szolgálata zajlik („mennyország”), míg az önmagukat szolgálók, „a rosszak” olyan helyekre ahol mindenki önmagát szolgálja („pokol”). És azok akik sem az egyik sem a másik irányba nem polarizálódtak eléggé, megismétlik a harmadik denzitás ciklusát („tisztítótűz”, „purgatórium”, „limbus”), hogy megfelelően polarizálódjanak valamelyik irányba.

Talán ide kapcsolható az a gondolatkör is, hogy majd eljön a „végítélet”, melyben mindenki megítéltetik.

János evangélista a jelenések könyvében így ír:
És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint … és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint.” – Jel. 20. 11-12

Nemcsak a kereszténység beszél végítéletről, hanem szinte minden vallás. Például a Korán így írja:
„Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és hogy nem lesz visszatérésetek hozzám?” Korán, Al-Muminun, 23:115
„Azon a napon úgy hajtjuk össze az eget, ahogyan az írnok göngyölíti össze az irattekercseket. Ahogy véghezvittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. Így cselekszünk.” Korán, Al-Anbiyaa, 21:104

Kell-e értenünk, tudnunk mindent, ismernünk az Egység Törvényét a sikeres betakarításhoz?

16.39

Kérdező: Feltételezem, hogy az egyén számára nem szükséges megérteni az Egység Törvényét ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen. Ez igaz?

Ré: Ré vagyok. Abszolút szükséges, hogy az entitás tudatosan felismerje, hogy nem érti meg, ahhoz, hogy szüretelhető legyen. A megértés nem feladata e denzitásnak.

16.40

Kérdező: Ez egy nagyon fontos kérdés. Rossz szót használtam. Úgy akartam mondani, hogy az entitás nem kell tudatában legyen az Egység Törvényének ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen.

Ré: Ré vagyok. Ez így helyes.

Felmerülhet a kérdés, hogy Földünk önmagát, vagy másokat szolgáló entitás-e?

17.23

Kérdező: Elárulnád, miért állítod, hogy a Föld pozitív negyedik denzitású lesz nem pedig negatív negyedik denzitású, amikor most láthatóan annyi sok itt a negativitás?

Ré: Ré vagyok. A Föld negatívnak látszik. Ez a csendes – mondhatjuk – iszonyat következménye, amely a jó vagy pozitívan orientált entitások általános torzulása idő/tér jelenetek történései irányába. Azonban a mások szolgálatának módozataira orientált szüretelhetők nagy többségben vannak azokkal szemben, akiknek az önmaguk szolgálatára való irányultsága szüretelhető minőségűvé vált.

17.24

Kérdező: Más szavakkal kevesebb negatív entitás lesz begyűjtve a negyedik denzitásba, mint amennyi pozitív entitás. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így van. Népetek túlnyomó többsége meg fogja ismételni a harmadik denzitást.

Földünk tehát másokat szolgáló negyedik denzitású Entitás.

Vannak segítőink, akik támogatnak bennünket a betakarítás, a szüret során?

51.1

Kérdező: Amint elkezdjük Az Egység Törvénye Harmadik Könyvét, van is egy pár kérdés: az egyik kellően nem-múlékony jelentőségű, s egy másik, amit egy kissé múlékonynak gondolok, de amit kötelesnek érzek feltenni másokkal való kommunikáció miatt.
Előbbi a már utolsó fehér foltok tisztázására irányul a szürettel kapcsolatban, [név] barátunknak. És azon is eltöprengtem, hogy van-e felügyelet a szüret felett, és ha igen, akkor miért szükséges és hogyan működik ez a felügyelet, mikor az entitás begyűjthetőségét az ibolyaszín jelenti? Kell-e entitásoknak felügyelni a megfeleltetést, vagy pedig automatikus? Tudnál erre válaszolni, kérlek?

Ré: Ré vagyok. Szüretkor mindig vannak szüretelők. A gyümölcs megérik olyanná, amilyen, de valamilyen felügyelet szükséges, hogy ez az adomány ütődések és foltok nélkül kerüljön a helyére.

Három szinten felügyelik a szüretet.

Az első szint a planetáris és az, amelyet lehet angyalinak hívni. Ebbe a fajta oltalmazásba tartoznak az entitás tudat/test/lélek komplexum teljessége vagy felsőbb énje és azon belső síki entitások is, akik az ő belső keresése alapján ehhez az entitáshoz vonzódtak.

A második osztályába azoknak, akik e folyamatot őrzik, azon konföderációbéliek tartoznak, akiknek megtiszteltetés/felelőssége a fény/szeretet lépcsője szélének beugróinál állni, hogy a begyűjtés alatt lévő entitások – függetlenül attól, hogy mennyire zavarodottak vagy mennyire képtelenek kapcsolatot teremteni a felsőbb énjükkel – ne botoljanak el vagy maradjanak le bármi egyéb okból, mint a fény
erőssége. Ezek a konföderációs entitások elkapják a botladozókat és beigazítják őket, hogy folytathassák útjukat a fény felé.

A harmadik csoportja e folyamat felügyelőinek az a csoport, akiket ti az Őrzőknek hívtok. Ez a csoport a mi sajátunk feletti oktávból való, és fényhozóként szolgál ily módon. Ezen Őrzők biztosítják a fény/szeretet precíz kisugárzását kifinomult eleganciájú megkülönböztetési terjedéssel, hogy így minden egyes entitás fény/szeret vibrációja precízen megállapítható legyen.

Vagyis a szüret önműködő abban, hogy a szüretelés alatt állók annak megfelelően fognak reagálni, ami a szüret idején már megváltoztathatatlan. Ez pedig az ibolyaszín kisugárzás. Mindamellett ezek a segítők ott vannak azért, hogy biztosítsák a megfelelő szüretet, hogy így minden egyes entitásnak a legteljesebb lehetősége nyíljon ibolyaszín önmaga kifejezésére.

Az ibolyaszínnek Ré a következő tulajdonságát mondja:

48.10

Az ibolyaszín intelligens végtelen aktiválása, […] útlevél a tapasztalatok következő oktávjába.

A színekről, sugarakról az energiáról szóló írásban olvashat tovább.

Milyen váloztások várhatóak Földünkön a negyedik denzitás szempontjából?

Milyen változásokkal jár Földünkön a betakarítás időszaka a negyedik denzitás szempontjából? Hogy alakul az emberiség összetétele?

17.1

Kérdező: Nagyon köszönjük. Szeretném még egyszer kifejezni, mekkora megtiszteltetésnek, kiváltságnak és kötelességnek tekintjük, hogy ezt a sajátos munkát végezhetjük. Újra szeretném kimondani, hogy ha néhány kérdésem talán oda nem illőnek tűnhet is, azért teszem fel ezeket, hogy kiinduló ponthoz jussunk az Egység Törvénye alkalmazásmódjainak megértése felé.

Mi most a negyedik denzitásban vagyunk. Fognak-e erősödni a negyedik denzitás hatásai az elkövetkező harminc év során? Fogunk-e látni nagyobb változásokat a környezetünkben, és hatásainkban a környezetünkre?

Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitás egy vibrációs spektrum. Idő/tér kontinuumotok planetáris szférátokat és amit mi galaxisnak, ti csillagnak mondanátok, ebbe a vibrációba pödörte elő. Magát a planéta szférát ez arra készteti, hogy az itt rezgési hálóként megjelenő kozmikus erők beáramlását befogadó örvényeit elektromágnesesen átrendezze, vagyis a Föld rámágneseződik a negyedik denzitásra, mint mondhatnád talán.

Ez – miképp már mondtuk is – némi kellemetlenséggel jár majd, népetek gondolatforma energiáinak hatására, melyek Földetek energiaspiráljaiban megzavarják a rendezett szerkezetű energiamintákat, ami növeli az entrópiát és a hasznavehetetlen hőt. Ez imitt-amott repedéseket okoz planéta szférátok külső kérgén, míg az megfelelően hozzá nem magnetizálódik a negyedik denzitáshoz. Ez a bolygószintű igazodás.

Éles növekedést fogtok látni azon emberek számában – ahogy az elme/test/lélek komplexumokat ti nevezitek – akiknek rezgési potenciáljai tartalmazzák a negyedik-vibrációs torzulások potenciálját. Ezért az látszik majd, hogy egy – mondjuk úgy – újfajta embercsoport van születőben. Ezek azok, akik a negyedik denzitású munkára öltöttek testet.

Ezt az Új Embert már láthatjuk is. Egy-egy kisbaba szeme olyan tisztaságról árulkodik. A mai fiatalok egy része is elképesztő tisztaságú, őszinte kereső és jobbító szándékkal rendelkezik.

Szintén éles növekedés lesz rövidtávon a negatívan orientált avagy polarizált elme/test/lélek komplexumok és társas struktúrák számában, a polarizáló feltételek éles körvonalazódása folytán a negyedik denzitású jellemzők és a harmadik denzitású önös szolgálatú irányultság között.

Akik a negyedik denzitásban maradnak ezen a síkon, azok az úgymondott pozitív irányultságúak. Sokan fognak jönni máshonnan, mivel úgy tűnik, hogy a Konföderáció legjobb igyekezete mellett is – beleértve a belső síkjaitok népességét, belső civilizációkat és más dimenziók lakóit –, a szüret még mindig sokkalta kisebb lesz, mint amit e planetáris szféra szolgálatában kényelmesen el tud látni.

Tehát Földünk alkalmas lenne nagyobb létszámú szüretre. Többen is képesek lennénk továbblépni a magasabb denzitásba, amennyiben megfelelően polarizálódnánk, és várható, hogy a Teremtés más szegleteiből is jönnek ide negyedik denzitású másokat szolgáló lények az átmeneti időszak után.

Mit tehetünk másokért, hogy betakaríthatóak legyenek?

17.2

Kérdező: Ezekben a végső időkben lehetséges-e valamely módszer felhasználásával megsegíteni egy entitást, hogy elérje a negyedik denzitású szintet?

Ré: Ré vagyok. Nem lehetséges közvetlenül segíteni egy másik lényt. Csupán katalizátort lehet elérhetővé tenni bármilyen formában, melyeknél a leglényegesebb a Teremtővel való egység felismerésének kisugárzása az énből, kevésbé lényegesek bizonyos információk, mint amilyeneket mi is megosztunk veletek.

Mi magunk nem érzünk sürgetést ezen információk széleskörű terjesztésére. Az is elég, hogy elérhetővé tettük három, négy vagy öt személy számára. Ez egy módfelett bőséges jutalom, mivel ha akár csak egyikük is negyedik denzitású felfogáshoz jut e katalizátor révén, akkor ezzel már eleget tettünk az Egység Törvényének a szolgálat torzulásában.

Egy józan, visszafogott próbálkozás hívei vagyunk az információk közzétételében, anélkül, hogy gondotok lenne a számokra vagy a többiek közötti gyors növekedésre. Az, hogy próbálod elérhetővé tenni ezeket az információkat, az – a ti fogalmaitok szerint – a te szolgálatod. A próbálkozás, ha elér egyvalakit, elér mindenkit.

Nem kínálhatunk útlevágásokat a megvilágosodáshoz. A megvilágosodás a pillanat műve, megnyílás az intelligens végtelenre. Csak az én képes véghezvinni, csak az énnel. Másik én nem taníthat/tanulhat megvilágosodást, csak információkat, inspirációt, vagy megoszthatja szeretetét, a rejtélyt, az ismeretlent, mely arra készteti a másik-ént, hogy kinyújtózzon és maga is elkezdje a keresési folyamatot, mely a pillanatban tetőzik, de ki tudhatja most, hogy egy egyén mikor nyit rá a Jelen kapujára?

Közvetlenül tehát nem segíthetünk a másik-énünknek (másoknak) abban, hogy betakaríthatóvá váljanak. Azonban kisugározhatjuk a Szeretetünket, inspirációnkat, a Teremtővel való egységtudatunkat mások felé és megoszthatunk információkat, melyek lelkesíthetnek másokat azért, hogy elinduljanak Ők is a Teremtő keresése útján.

65.12

Kérdező: Akkor hát minden itteni Vándor az általa kifejlesztett hajlamok mentén fejti ki hatását, amilyen módon csak alkalmasnak látja megosztani azt, vagy pusztán a polaritásában él, hogy a bolygó össztudatosságát segítse. Van-e valami úgymond fizikaibb módja is annak, amiben segít– úgy értem, a vibrációk hozzáadódnak valamiképp, mint az elektromos polaritás vagy egy akkumulátor töltése vagy valami? Ez is segítené a bolygót, a Vándorok puszta fizikai jelenléte?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, és a működés pontosan úgy fest, mint leírtad. Ezt a jelentést kívántuk előbbi válaszunk második részében átvinni.

Feljegyezheted itt most azt is, hogy mint akármely entitásnak, az egyes Vándoroknak is egyedi képességeik, hajlandóságaik és specialitásaik vannak, hogy így a Vándorok körében képviselt valamennyi denzitás valamennyi szeletkéjéből a pre-inkarnációs tálentumoknak egy hosszú sora származik, melyek aztán kifejeződhetnek az általatok most tapasztalt síkon, hogy így leszületése előtti ajánlkozásakor minden Vándornak van valami különleges felkínálható szolgálata, túl még a planetáris szeretet és fény duplázó hatásán és a világítófényként vagy pásztorként szolgálás alapfunkcióin.

Így aztán vannak azok az ötödik denzitásúak, akiknek bölcsességkifejezési képességei kiemelkedőek. Vannak negyedik és hatodik denzitású Vándorok, akiknek a szeretet és a szeretet/fény – ha mondhatjuk – passzív sugárzójaként vagy műsorszórójaként szolgáló képességeik megdöbbentőek. Vannak sokan mások, akiknek az ebbe a denzitásba behozott tehetségeik igen sokfélék.

Következésképp a Vándoroknak három alapvető rendeltetésük van mihelyst a felejtést áttörték: az első kettő alapvető, míg a harmadik az adott elme/test/lélek komplexumra nézve egyedi.

Megjegyezhetjük ennél a pontnál, mialatt a lehetőségi/valószínűségi örvényeken rágódsz, hogy habár sok-sok olyan árucikketek van, ami aggodalomkeltő s ekképp keresési és szolgálati esélyeket kínál, azért még mindig van ott egy apró rekesz abban a bizonyos béke, szeretet, fény és öröm áruházában. Lehet, hogy ez az örvény nagyon kicsi, de hátat fordítani neki olyan, mint megfeledkezni a jelen pillanat végtelen lehetőségeiről. Képes volna bolygótok a harmónia felé sarkosulni egyetlen tiszta, erőteljes, ihletteli pillanat alatt? Igen, barátaim. Nem valószínű; ám mindenkor lehetséges.

Tehát a Vándorok jelenlétükkel segítik betakarítást, emelik a szeretet és fény mennyiségét, valamint egyedi módon szolgálnak azért, hogy minél több harmadik denzitású lény érje el a szintet a magasabb denzitásba belépéshez.

1980-as évek elején, Szovjetunió még állt, hidegháború vége időszak. Az emberiség közel volt ahhoz, hogy kirobbanjon egyfajta atomháború, ez utalhat arra, hogy “sok-sok árucikk, ami aggodalomkeltő. Azóta megjelent a digitális világ, az “álom az álomban”, amely egyre inkább húz be bennünket.

Azonban mindenkor lehetséges, hogy egy tiszta, erőteljes, ihletteli pillanat alatt az emberiség “felébredjen” és a harmónia felé elmozduljon. Nem valószínű, ám bármikor lehetséges!

Összefoglalás:

A “betakarítás”, “aratás”, vagy “szüret” fogalma tehát az, hogy most a harmadik denzitásunk a Földön véget életünk végén véget ér. A Föld már a másokat szolgáló negyedik denzitásban rezeg, így lakóinak is vagy tovább kell lépni a másokat szolgáló negyedik denzitásba, vagy egy fejlettségi szintüknek megfelelő helyre fognak kerülni (másik harmadik denzitású bolygóra vagy önmagukat szolgálók negyedik denzitásába).

Életünk végén, a tapasztalatok lecsapódása után a “magasabb énünk” olyan helyre helyezi lényünket, ami a legmegfelelőbb számunkra. Amennyiben elértük a negyedik denzitásba való belépés feltételeit, a negyedik deniztásba kerülünk. Amennyiben nem, megismételjük a harmadikat. Ez nem büntetés vagy elbukás, egyszerűen van, akinek több időre van szüksége a megfelelő polarizáltság eléréséhez.

Ahhoz, hogy betakaríthatóak legyünk a negyedik denzitásba, az ibolyaszín sugáron, a koronacsakra szintjén megfelelően kell “rezegnünk”. Ehhez energetikai egyensúlyra van szükség, mert a koronacsakra indikátora, jelzőfénye az alsóbb energiaközpontok harmóniájának. A másokat szolgáló negyedik denzitásba való betakaríthatósághoz szükséges, hogy legalább 51%-ban másokat szolgáljunk. “Többet tegyünk másokért mint önmagunkért”.

A betakarítható lények döntő többsége Földünkön pozitív, másokat szolgáló polaritású, azonban Földünk lakosságának nagy része 1980-as években úgy tűnt, meg kell ismételje a harmadik denzitást. Azóta azonban sok Vándor és negyedik denzitású munkás dolgozik azon, hogy minél többen elérjék a betakarításhoz szükséges szintet.

Ennek a weboldalnak is az a célja, hogy katalizátort kínáljon fel a Teremtőhöz közeledéshez és a másokat szolgáló polarizációhoz.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.