Ez a téma videó formátumban is elérhető:

Az Egység Törvénye könyvekben tárgyalt Vándor az, akinek a származása földön kívüli, és egy vagy több inkarnációra a Földre született. Egyediek, különbözőek, de közös jellemzőjük egyfajta idegenség és elszigetelődés annak következtében, ahogyan élnek, léteznek, állják a sarat egy egyre erősödő és növekvő belső tudással, miszerint azért vannak itt, hogy szolgáljanak. A lecke és küldetés minden Vándor számára ugyanaz. Szeretetet nyújtani – fogadni, szeretet áramoltatni. A közös szolgálatuk az, hogy minden pillanatban igaz és mély önmaguk legyenek, miközben az élet mindennapi dolgaival foglalkoznak. A fő küldetésük nyitott szívvel létezni és élni. Ők a fény horgonyzói, akik magukon keresztül áramoltatják azt a földi síkra.

12.26

Kérdező: Már beszéltél a Vándorokról. Kik a Vándorok? Honnan jönnek?

Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha úgy tetszik, tengerpartjaitok homokját. Mint a homokszemek, oly megszámlálhatatlanok az intelligens végtelen forrásai. Mikor egy társas memória komplexum elérte vágyainak teljes megértését, akkor előadódik, hogy arra a következtetésre jut, hogy a vágya mások szolgálata, egy olyan torzulással, hogy kinyújtsa a kezét – jelképes értelemben – bármely entitás felé, aki segítséget kér. Ezek az entitások, akiket nevezhettek úgy, mint az Együttérzés Testvérei, elindulnak e jajszó hívása felé. Ezek az entitások a végtelen teremtettség minden tájékáról érkeznek, és összeköti őket vágyuk, hogy ebben a torzulásban szolgáljanak.

12.27

Kérdező: Hányan élnek közülük testben a Földön ma?

Ré: Ré vagyok. A szám közelítő, a most leszületők egy heves beáramlásának köszönhetően egy intenzív szükségből fakadóan, hogy a planetáris vibrációt megvilágítsák és így a szüretet segítsék. A szám a 65 milliót közelíti.

(A kérdést 1981-ben tették fel)

Tehát a Vándorok nagyszámban jelen vannak jelenleg a Földön. Honnan, melyik denzitásból jönnek?

12.28

Kérdező: Ezek legtöbbje negyedik denzitású? Vagy melyik denzitásból jönnek?

Ré: Ré vagyok. Egy kevés negyedik denzitású. A Vándorok – ahogy hívjátok őket – legnagyobbrészt hatodik denzitásúak. A szolgálatra irányuló vágy a tudat egy nagymértékű tisztasága felé kell torzuljon, vagy amit nevezhetnétek megrögzött elszántságnak vagy merészségnek, megítélés torzulás komplexumotoktól függően. A kihívás/veszély a Vándor számára a küldetéséről való megfeledkezés, a karmikus belebonyolódás, s így az elsodródás az áradattal, amelynek pusztulása megakadályozásáért leszületett.

Az, hogy egy Vándor itt van, önmagában bizonyíték a nagyfokú bátorságára és merészségére. Miért? Mert azt kockáztatja, hogy elfelejt „felébredni”, elfelejti, hogy miért jött ide, mi a célja és beleragad ebbe a világba.

12.29

Kérdező: Mi olyat is tehet egy ilyen entitás, amivel karmikusan belebonyolódik?

Ré: Ré vagyok. Egy más lényekkel tudatosan szeretetlenül bánó entitás karmikus terheket vehet magára.

Tehát Vándorként, ha nem akarunk – a karma törvénye mentén – e világba belebonyolódni, beleragadni, meg kell tudjunk maradni a fény, a szeretet, a mások szolgálata útján, továbbá kerülni a másokkal való szeretetlen bánásmódot.

Miért dönthet úgy egy Vándor, hogy ide, a Földre inkarnálódik, különösen most, a betakarítás (szüret) idején?

52.9

Kérdező: Nos, én csupán azt foglalnám bele a kérdésbe, hogy miért a szüreti időt választotta oly sok Vándor a testet öltése idejének.

Ré: Ré vagyok. Számos oka van a szüretkor történő inkarnációnak. Ezek felosztása az én és más-én fogalmai mentén lehetségesek.

A mindenekelőtti oka az Együttérzés eme Testvéreinek inkarnatív állapotba ajánlkozásának a más-ének megsegítési lehetősége a planetáris tudatossági torzulások megvilágosítása által, valamint a más-éneknek való katalizátor-felajánlás valószínűsége folytán, amely majd megnöveli a szüretet.

Két másik ok is van e szolgálat választására, melyek az énhez kapcsolódnak.

A Vándor, ha visszaemlékszik és elkötelezi magát a szolgálatra, jóval gyorsabban fog polarizálódni, mint ahogy az a magasabb denzitású katalizátor sokkalta vérszegényebb tartományaiban lehetséges.

Az utolsó ok a tudat/test/lélek teljességben vagy a társas memória komplexum teljességben keresendő, mely úgy ítélheti meg, hogy egy entitás vagy egy társas entitás tagjai hasznát vehetik harmadik denzitású katalizátornak, hogy átismételjenek egy tanítás/tanulást, melyről úgy ítélik, hogy az közel sem tökéletesen egyensúlyos. Ez különösen érvényes a hatodik denzitásba belépőkre és hatodik denzitást végzőkre, aholis az együttérzés és bölcsesség közti egyensúly tökéletesítődik.

Ré szerint három oka van tehát annak, hogy egy Vándor a szüret idején inkarnálódik a Földre. Elsősorban azért van itt, hogy jelenlétével növelje a szüret sikerességét. Emelje a bolygószintű tudatosságot, rezonanciát és segítsen másoknak betakaríthatóvá válni.

A második ok, hogy saját polarizálódása is gyorsabb, eredményesebb a harmadik denzitás körülményrendszerében, mint a magasabb denzitások „vérszegényebb” tartományaiban. Ugyanis a magasabb denzitásokban nincs jelen a Feledés Fátyla, a lény rálát Önmagára, mint a Teremtő egyik arculata, teljes egységállapotot képes megélni Önmagával és másokkal, így nem olyan „erős”, „intenzív” az adott lecke.

A harmadik ok Ré szerint pedig az, hogy átismételjék azokat a korábban megtanult tételeket, tanokat, tanításokat, amikről úgy ítélik meg, hogy nem tökéletesen lettek elsajátítva. Különösen igaz ez a hatodik denzitásból származó Vándorokra, akiknek a szeretet és bölcsesség kiegyensúlyozása az egyik fő leckéjük.

A Vándorok egy magasabb (sűrűbb) denzitásból származnak. Hogyan viselik a harmadik denzitást?

12.30

Kérdező: Sok ilyen Vándornak vannak kisebb fizikai betegségei ebben a harmadik denzitású szituációban?

Ré: Ré vagyok. Az extrém ellentétek következtében a harmadik és a (ha úgy tetszik) sűrűbb denzitások rezgési torzulásai között, a Vándoroknak egy általános szabály szerint van valamiféle hendikepjük, nehézségeik vagy elidegenedés-érzésük, amely súlyos. E nehézségek közül az elidegenedés érzése a legáltalánosabb, ami egy reakció a planetáris vibrációra személyiségzavarokkal – ahogy nevezitek –, a test komplexum kisebb megbetegedéseivel, melyek a planetáris vibrációkhoz való alkalmazkodás nehézségeire utalnak, mint például allergiák, ahogy hívjátok ezeket.

Kijelenthetjük, hogy a Vándoroknak nincs könnyű dolguk a Földön. Mivel nem ez az Ő rezonancia szintjük, előfordulhatnak tudati, lelki vagy testi kellemetlenségek, nehézségek, melyek lehetnek enyhébbek vagy súlyosabbak. Vándorként ezektől ne ijedjünk meg. Egyszerűen csak azt jelenti, nem ott vagyunk, amihez hozzászoktunk. Pl. ha Magyarországról elutazunk Afrikába, valószínűleg lesznek valamilyen testi, lelki, tudati tünetei annak, hogy nem „otthon” vagyunk. Ha más nem, nehezebben bírjuk a meleget, a párát.

És ha még sikerül is a Vándornak felismernie Önmagát, mint egy magasabb denzitásbeli szakértő, akkor sem biztos, hogy ki tudja-, vagy egyáltalán ki lehetséges bontani a képességeket a harmadik denztiásban.

75.24

Kérdező: Az erre a kérdésre való válasznak valószínűleg a mi torzult időszemléletünkhöz van köze, de látok Vándorokat ebben a denzitásban, akik az ötödik vagy hatodik denzitásból jöttek. Úgy tűnik számomra, [hogy nekik] már eleve egy viszonylag nagyfokú szakértőségben kell lenniök, [s hogy] egy kissé, vagy valamelyest másmilyen visszautat kell követniük a szakértőségbe, amiben korábban egy magasabb denzitásban voltak, és olyan közel kell jussanak ehhez, amilyen közel csak tudnak itt a harmadik denzitásban. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Kérdésed aligha tökéletesen összeszedett. Általánosságban vesszük célba a kérdést.

Sok olyan Vándor van, akiket hívhatsz szakértőknek, aki nem végez tudatos munkát a jelenlegi inkarnációjában. Ez a figyelem dolga. Lehet valaki nagyszerű elkapó a ti gömb [labda] játékotokban, ám ha a szeme nem oda fordul, ahol ezt a gömböt eldobják, akkor talán elmegy az az entitás mellett. Ha szemeit a gömbre [labdára] fordítaná, az elkapás könnyű lenne. Azon Vándorok esetében, akik elismételni szeretnék azt a fokú szakértőséget, amire valamennyien szert tettek ez előtt az élet előtt, megjegyezhetjük, hogy még miután áthatoltak is a felejtési folyamaton, ott van a sárga színű aktivált test, amely nem úgy reagál mint a szakértő, aki zöld- vagy kékszín-aktivált testű. Láthatjátok tehát a frusztrációk és zavarok elkerülhetetlenségét azon nehézségek következményeként, melyek a tudatosság finomabb erőinek a citromszín aktivált test kémiai szerkezetén keresztüli manipulálásában rejlenek.

Van-e egyáltalán akkor bármiféle „védettsége” vagy „előnye” a Vándornak egy harmadik denzitásbeli lénnyel összehasonlítva?

16.59

Kérdező: Sok olyan, bolygónkra érkező Vándor van, aki ki van téve az orioni [önmagát szolgáló] gondolatoknak?

Ré: Ré vagyok. Mint mondottuk korábban, a Vándorok teljesen a harmadik denzitás lényeivé válnak tudat/test komplexumukban. Egy efféle befolyásra ugyanannyi esélye van egy Vándor entitásnak, mint amennyi e planetáris szféra tudat/test/lélek komplexumainak. Az egyedüli különbség a lélek komplexumban játszódik, amely, ha kívánja, rendelkezhet egy fénypáncéllal, ha úgy tetszik, mely felvértezi a képességgel, hogy világosabban felismerje azt, ami a tudat/test/lélek komplexum számára nem egészen a kívánatos. Ez nem több egy hajlamnál, és nem nevezhető megértésnek.

A Vándor továbbá saját tudat/test/lélek komplexumában kevésbé torzult a harmadik denzitású pozitív/negatív zűrzavar, mondjuk azt: fondorlatosságai irányába. Ennek következtében nem ismeri fel olyan könnyedén a gondolatok vagy a lények negatív természetét, mint ahogyan ezt egy negatívabb egyén tenné.

A fenti idézet alapján egy Vándor általában jóindulatú és naív. Nem könnyen ismeri fel az ártó szándékot, nem igazán feltételez a rosszindulatot, ezért előfordul, hogy értetlenül áll és néz, hogy „ez hogyan lehetséges?”. Könnyebben becsaphatják. Rendelkezésére állhat azonban a „fény páncélja”, mely védelmet adhat számára.

16.61

Kérdező: Ha a Vándort sikerül, mondjuk azt, kiiktatnia az Orion [önmagukat szolgáló] csoportnak, mi fog akkor történni ezzel a Vándorral, amikor eljön a szüret?

Ré: Ré vagyok. Ha a Vándor entitás cselekedetei által egy negatív irányultságot mutatott más-énjei iránt, akkor ahogy korábban mondtuk, a planetáris vibráció foglya lesz, majd pedig mikor leszüretelik, a bolygó entitásaként alkalmasint újraismétli a harmadik denzitás mesterciklusát.

Amennyiben egy Vándor elveszíti a pozitív, másokat szolgáló polarizáltságát, tartósan a harmadik denzitásba ragadhat és akár újra is ismételheti az egész mesterciklust.

Ha ekkora kockázattal jár az, hogy Vándorként megnyilvánuljon az entitás, akkor mi lehet az ok, a motiváció, amiért mégis megteszi?

36.17

Kérdező: Mi akkor a mozgatója a… Ó! Hadd fejezzem be előbb a kérdést. Mi a motiv– miféle mechanizmust kíván e szokatlan hatodik denzitású entitás elérni, ha a vándorlás által még negatívabban polarizálódik?

Ré: Ré vagyok. A Vándornak megvan rá a lehetősége, hogy jelentősen felgyorsítsa az evolúciós folyamatát abban a denzitásban, ahonnét jön. Ez a harmadik denzitás intenzív élettapasztalatainak és lehetőségeinek tudható be. Ezért a pozitívan orientált Vándor úgy dönt, megkockáztatja a felejtés veszélyét azért, hogy szolgáljon másokat, mások szeretetét sugározva. Ha a felejtésen sikerül keresztülhatolnia, akkor a harmadik denzitás nagy mennyiségű katalizátora sokkal nagyobb hatékonysággal fogja polarizálni a Vándort, mint ami a magasabb és harmonikusabb denzitásoktól várható.

Hasonlóan a negatív irányultságú Vándor is meg meri kockáztatni a felejtést, hogy az esetleg felgyorsítja evolúciós előmenetelét a saját denzitásában azáltal, hogy a harmadik denzitásban önmagát szolgálja azzal, hogy más-éneknek lehetőséget kínál negatív polarizációval kapcsolatos információk meghallgatására.

Azon túl, hogy a másokat szolgáló úton járó Vándor meghallja a harmadik denzitás szenvedését és segíteni, szolgálni akar akar, az intenzív harmadik denzitás tapasztalatainak köszönhetően, felgyorsíthatja a saját fejlődését is.

Az L/L Research üzenete a Vándornak aki anyagaikkal találkozik:

Amennyiben úgy érzed, Vándor vagy, egy idegen, egy kívülálló a Földön, vagy ha úgy érzed, a Föld már nem az igazi otthonod, mivel felébredtél a bolygószintű álomból, az L/L Research és mi magunk három dolgot tudunk mondani Neked:

1. Szeretünk
2. Nem vagy egyedül
3. Azért vagy itt a Földön, hogy valamilyen módon szolgálatot tegyél.

Köszönjük a figyelmed! Kitartás, és ne engedd, hogy a Vándorok szomorúsága hosszú időre leverjen! A fénymunkás szolgálata időnként nehéz szolgálat, mivel szükséges, hogy lényük a Föld bolygóra születve létezzen, de nagyon megéri az áldozatot. Varázsold elő tudatod mélyéről és idézd vissza azt a születés előtti érzést, amikor minden sokkal világosabb volt! Mi, Vándorok, mindannyian égtünk a vágytól, hogy eljöhessünk és szolgálhassunk. Ez a mi pillanatunk, hogy megtegyük, ebben a lélegzetvételnyi időben, mint a Föld részei, melyben élünk és létezünk. Szolgáljunk együtt, szépséggel, hálával és élvezettel.

http://www.llresearch.org/wanderer.aspx

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.