78.11

Kérdező: Kirészleteznéd, kérlek a Mátrix és a Potentátor természetét és minőségét?

Ré: Ré vagyok. Az elme komplexumban a Mátrix* úgy írható le, mint tudat. Ennek az elnevezése a Mágus lett. Megemlítendő, hogy a tudat önmagában mozdulatlan. A tudat Potentátora** a tudattalan. Ez felöleli az elmében rejlő potenciál roppant birodalmát.

A testben a mátrix Egyensúlyi működésként vagy Egyenletes [élet] funkcióként látható. Megjegyezzük, hogy itt a mátrix mindig aktív és semely módon nem inaktív. A test komplexum Potentátorát innentől Bölcsességnek 10 lehet nevezni, mivel csupán döntés folytán [állhat elő] az, hogy a test komplexum szüntelen tevékenységei és tendenciái hasznos módon élődjenek meg.

A Szellem Mátrixa az, amit a Lélek Éjszakájának vagy az Ősi Sötétségnek hívhatsz. Újra csak van itt valami, ami nem képes mozgásra vagy munkára. E rendkívül fogékony mátrixnak a potenciális ereje akkora, hogy a potentátor Villámcsapásként tekinthető. A ti Tarotnak nevezett archetípusi rendszeretekben ez a Villám Sújtotta Torony fogalmi komplexumára finomodott ki. Jóllehet az eredeti potentátor a fény volt annak hirtelen és tüzes formájában, vagyis maga a villám.

* a környezet, amelyben a fejlődés zajlik, egy körülvevő közeg vagy struktúra
** mozgosító, lehetővé tevő, elősegítő, lehetségesítő

78.34

Kérdező: Az intuíciót jelképező, Főpapnőnek nevezett archetípus volna tulajdonképp akkor a második archetípus?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. A Logosz kezdőtudásának összegzését látod itt, úgymint mátrix és mozgósító. A tudattalan csakugyan az, ami költőien a Főpapnőnek írható le, mivel ez a Elme Potentátora, és a tudat potentátoraként ama vezérelv, mely minden tapasztalatok lehetségesítője.

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Test Mátrixa úgy tekinthető, mint a tudat ellentétekben való visszatükröződése; vagyis mint korlátlan mozgás. A Test Potentátora pedig az, amely – áthatva – a tevékenységet szabályozza.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

80.13

Kérdező: Akkor ez, a tizenötödik archetípus nézőpontjából, valamiképp egy kirándulás a Lélek Mátrixába e folyamatban? Értelmes ez?

Ré: Ré vagyok. A kirándulás, amelyről beszélsz, meg az elszakadási folyamat, leggyakrabban ahhoz az archetípushoz köthető, amit ti Reménynek szoktatok, mi pedig Hitnek preferálunk hívni. Ez az archetípus a Lélek Katalizátora, és – a Lélek Potentátorának illuminációi okán – megkezdi majd előidézni eme változásokat a szakértő nézőpontján.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.