Címke: negyedik denzitás

Gondolataink egyre inkább valóságunk lesz

Földünk jelenleg a negyedik denzitás rezonancia síkján létezik. Mi, jelenleg a Földön élő emberek a szüret, a betakarítás idejében élünk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg van az az időszak, amikor az emberiség vagy annak tagjai felmérettetnek, hogy képesek-e továbblépni a negyedik denzitásba akár a másokat, akár az önmagukat szolgáló úton. Azok, akik még nem állnak készen a továbblépésre, megismétlik a harmadik denzitást.

40.11

Kérdező: Elindulván akkor 45 évvel ezelőttről, és véve a teljes vibrációnövekedést, amit e denzitásváltás során fogunk átélni, körülbelül hány százalékánál járunk akkor most ennek a vibrációnövekedésnek?

Ré: Ré vagyok. Környezetetek vibrációs természete zöld valódi színű. Ezt jelenleg súlyosan átszövi planetáris tudatotok narancsszín sugara. […]

Fent kérdés 1981-ben hangzott el. Környezetünk magasabb rezonanciasíkja egy érdekes jelenséggel jár:

40.9

Kérdező: Az alap, a foton, a minden részecskénk vibrációjának frekvencianövekedése már megtörtént?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ez a befolyás az, amely megkezdte előidézni, hogy gondolatok dolgokká válnak. Példaként megfigyelhetitek a méreg gondolatainak a fizikai testi komplexum azon uralmát vesztett sejtjeivé válását, melyből az származik, amit úgy hívtok, hogy rák.

Ré kijelenti, hogy a részecskék vibrációjának növekedése eredményeképpen a gondolatok egyre inkább dolgokká válnak. A spirituális irodalomban már-már közhely, hogy a gondolatoknak teremtő ereje van, és amit gondolunk, azzá válunk. A tudományos vonalon a kvantumfizika is megerősíti ugyanezt. Földünk, környezetünk magasabb rezonancia szintje ezt a folyamatot tovább segíti, erősíti.

Hogyan lehetséges az, hogy a negyedik denzitás felé közeledve egyre erősebben hatnak a gondolatok az anyagra?

40.12

Kérdező: Említetted, hogy méreg gondolatok most rákot okoznak. Ki tudnád egészíteni ezt a mechanizmust, hogy hogyan működik ez katalizátorként vagy hogy mi a teljes célja?

Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitást a feltárult információk jellemzik. Az ének nincsenek elrejtve maguk vagy más-ének elől. Az egyensúlytalanságok avagy destruktív jellegű torzulások nyilvánvalóbb módokon mutatkoznak meg, a tudat/test/lélek komplexum hordozója ezért tanító eszközként működik közre az önfeltárásban. Ily betegségek, mint a rák, ennek megfelelően nagyon is engedelmeskednek az öngyógyításnak, mihelyst az egyén a romboló hatású befolyások működését felfogja.

40.13

Kérdező: Azt mondod tehát, hogy a rák egész könnyen gyógyítható az elmével és hogy egy jó tanító eszköz, mivel egész könnyen gyógyítható az elmével, és hogy mihelyst az entitás megbocsát a másik-énnek, akire mérges, a rák el fog tűnni. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez részben így van. A gyógyulás másik részéhez az énnek való megbocsátás és nagymértékben megnövelt önbecsülés is szükséges. Ez kényelmesen kifejezhető az étrendre való odafigyeléssel. Ez elég gyakran része a gyógyulási és megbocsátási folyamatnak. Az alapfelvetésed helyes.

Ahogyan a romboló gondolatok romboló dolgokat hoznak létre testünkben és azon kívül, úgy az építő, szeretettel telt, megbocsátó gondolatok gyógyító hatást váltanak ki testünkre és a világra. Megbocsátás, elfogadás, szeretettel való odafordulás. Mind másokhoz, mind pedig Önmagunkhoz. Ez lehet a mindenféle értelemben vett gyógyulási folyamat alapja, hiszen gondolataink egyre inkább „dolgokká” válnak.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

A szüret most van

Több bölcs, ősi és újabb hagyomány, vonulat is állítja, hogy egy új kor hajnalán vagyok. Egy új Föld van születőben. A Vízöntő kor kezdődik. Ré iránymutatást ad számunkra, hogy mire lehet érdemes ebben az időszakban fókuszálni.

14.14

Ré: Ré vagyok. A szüret most van. E ponton nincs értelme erőfeszítéseket tenni eme torzulások mentén a hosszú élettartam irányába, annál inkább az önvaló keresése felé irányuló torzulások bátorítására, mivelhogy ez a szív, mely világosan az ibolyaszín energiamezőben lakozik, lesz meghatározója minden egyes tudat/test/lélek komplexum szüretének.

A harmadik denzitásból most lépünk át a negyedikbe. Ennek sikeres meglépéséhez szükséges meghozni a választást arról, hogyan, milyen úton keressük tovább a Teremtőt (Ön-mag-unkat). A fenti válaszban Ré ráirányítja figyelmünket az önvaló keresésének fontosságára. Ha megismerjük önmagunkat, valóban képesek leszünk eldönteni, milyen úton járjunk, melyik út a miénk. Ha pedig megvan az utunk, „csak” járnunk kell rajta. Ez nem biztos, hogy könnyű, hogy göröngyöktől mentes, de valószínűleg sokkal jobb helyzetben leszünk, ha haladunk rajta, mintha kettőt lépnék előre, hármat jobbra, egyet vissza, kettőt balra.

Példa erre a polarizáció szempontjából egy helyben való toporgásra: szabadidőmben segítek a nagynénémnek a költözésben (polarizálódás mások szolgálatára), majd saját érdekből hazudok az üzletben, amikor többet ad vissza a pénztáros (polarizálódás önmagunk szolgálatára), majd meglopom a munkahelyem valami aprósággal (polarizálódás önmagunk szolgálatára), majd adományozok pénzt a gyermekvédelmi alapítványnak (polarizálódás mások szolgálatára). Nem biztos, hogy tudatosak vagyunk arra, hogy így önmagunk polarizációját szabotáljuk, de valójában ez történik.

Önmagunk megismerése során tehát lehetővé válik, hogy spirituális értelemben is haladjunk. Ne csak körbe-körbe járjunk, vagy egyhelyben toporogjunk. A kiválasztott út, a Teremtő keresésének módja meghatározza milyen módon reagálunk helyzetekre, milyen módon kezeljük a felmerülő szituációkat, katalizátorokat. Például az a személy, aki a mások szolgálata útján jár, az elfogadást és a szeretetet gyakorolja napról napra, igyekszik tökéletesedni benne. Ez a napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, évtizedről évtizedre történő gyakorlás, csiszolódás kikristályosíthatja lényünket, megfelelően polarizálva a negyedik denzitásba történő továbblépéshez.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.

© Az Egység Törvénye könyvek szerzői jogának tulajdonosa az L/L Research.

Adatkezelési irányelvek