Az Egység Törvénye könyvek alapfogalmainak, alaptételeinek leírása található meg ezen menüpont cikkeiben. Az alábbi témaköröket tartjuk alapvetőnek ahhoz, hogy az Egység Törvénye könyveket mélyebben megérthessük. Az alábbi lista önkényes, más Kereső mást emelhet ki vagy mást tarthat fontosabbnak ezért mindenképpen javasoljuk az Egység Törvénye könyvek elolvasását. A könyvek magyar nyelven letölthetőek innen, vagy angol nyelven megvásárolhatóak itt.


Vándorok

Kétféle Vándort nevezhetünk meg. Az egyik, akinek a származása földön kívüli, és egy vagy több inkarnációra a Földre született. Más Vándorok a Föld őslakosai, akiknek a spirituális ébredésük folyamatban van, így a világi identitásük, játszmáik kevéssé valóságosak már, ezért némiképp idegennek érzik magukat itt a Földön. Tovább az oldalhoz…

A Hét Denzitás

A denzitások a Végtelen Teremtés elkülöníthető síkjai. Egyszerűen kifejezve a denzitások felfoghatók úgy mint egy iskola 7 évfolyama. Az egyes évfolyamokon adott szinten megtanulunk mindent, majd a következő évolyamon a már elsajátított ismeretekre építve tovább tanulunk. Tovább az oldalhoz…

Polaritások és Választás

A harmadik denzitás Ré megfogalmazásában egy választás, a választás denzitása. A választás a szolgálat két pólusa, módja vagy útja között történik. Az egyik pólus a mások-, a másik az önmagunk szolgálata. Tovább az oldalhoz…

Korszakváltás, szüret (betakarítás)

A Föld bolygón jelenleg történik a denzitás váltás a harmadikból a negyedik denzitásba. A “begyűjtés“, “betakarítás“, “szüret” kifejezés alatt érthetjük azt a felmérést, megmérettetést, miszerint elértünk-e, megértünk-e már arra a szintre, hogy továbblépjük a következő denzitásba. Tovább az oldalhoz…

Katalizátorok szerepe és jelentősége

Bármely tapasztalat lehet katalizátor, melynek célja, hogy a két pólus közül válasszunk, a Választást meghozzuk. Ha nem választjuk egyik pólust vagy utat sem, akkor jön egy másik katalizátor, mely valószínűleg erősebb lesz, hogy kialakuljon a hajlam az egyik vagy másik pólus választására. Tovább az oldalhoz…

A Feledés Fátyla

A harmadik denztiásban ismerjük fel önmagunkat, mint egyén, képesek vagyunk önmagunkra ránézni, reflektálni. Ez a reflektálási, rátekintési képesség azonban korlátozott. Nem látjuk sem a külső folyamatokat valóságukban, sem a belső folyamatainkat. Sem tudati, sem testi, sem lelki szinten. Fogalmazhatunk úgy, hogy látunk, érzékelünk “valamit”, ami a Valóság, ami a Teljesség egy része. Egy igen kicsiny része. Tovább az oldalhoz…

Energia, energiaközpont, chakra

Szellemi fejlődésünk során elkerülhetetlenül felismerjük, hogy nemcsak kézzel fogható, anyagi összetevői vannak testünknek, hanem vannak finomabb, energetikai struktúráink is. Ezen struktúrák létezése jól ismert tény több jelentős és elterjedt spirituális rendszerben. Tovább az oldalhoz…

Energiaáramlás és a finomabb testi strúktúrák

Létezik tehát a makrokozmoszban, a külvilágban hét minőség, hét rezonancia szint, hét “valódi szín sugár”, melyen az energia megnyilvánul. Ez a hét sík kivetül a mikrokozmoszunkra, saját magunkra is. Létezik hét fő energiaközpont vagy erőközpont, védikus kifejezéssel csakra az energetikai testünkben. Szellemi fejlődésünk előremozdításához szükséges a hét energia központ kiegyensúlyozása, harmóniába hozatala. Tovább az oldalhoz…

Teremtéselmélet. Szabad Akarat, Szeretet, Fény.

Bármi, ami megnyilvánult valami vagy valamilyen, az már behatárolt, “torz” a Mindenhez, a Végtelenhez, a Teremtőhöz képest. Ilyen értelemben kívánjuk használni a “torzult” kifejezést. Nincs semmilyen negatív jelentéstartalma. A Teremtő, a Végetlen, a Teljességhez képest bármi más, már behatároltabb, torzabb. Csak a torzulás fokozataiban van eltérés. Az Egység Törvényének három elsődleges torzulása még mindig elképesztően tiszta, emelkedett fogalmak. Tovább az oldalhoz…

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.