79.39

Kérdező: Hadd ugorjam át a Főpapot egy percre, mivel egyáltalán nem értem, és kérdezzelek arról, hogy a Szeretők a tudat és a tudattalan egybeolvadását képviselik-e, vagy a tudat és a tudattalan kommunikációját?

Ré: Ré vagyok. Újra csak, anélkül, hogy valamiben is figyelmetlen lennél, eltéveszted a lényegét ennek az adott archetípusnak, melyet helyesebben lehet az Elme Átalakulásának nevezni.

79.39

Kérdező: Az elme átalakulása mivé?

Ré: Ré vagyok. A Hatos Archetípus megfigyelésénél a misztériumok tanulóját átalakulni láthatod az elmében lévő fény és sötétség közti választás szüksége miatt.

99.8

Kérdező: Köszönjük. A Hatos Számú Kártyán, vagyis a Elme Átalakulásán a férfi keresztbe tett karjait látom, ami átalakulást szimbolizál. Lévén az átalakulás lehetséges a bal- vagy a jobboldali ösvény felé, ezekre az ösvényekre csalogat vagy vezet a Potentátor nője. A jobb oldalinak a homlokán ott a bölcsesség kígyója és teljesen fel van öltözve, a bal oldalinak lengébb az öltözéke, mely arra utal, hogy a Mátrix vagy a Potentátor jobban ügyel és vonzódik a fizikai illúzió felé, ha a bal oldali ösvényt választják, illetve jobban ügyel és vonzódik a szellemihez, ha a jobb oldali ösvényt választják.

A fenti lény egy nyilat szegez a bal oldali ösvénynek, ami arra utal, hogy azt az ösvényt választva a zsetonok, hogy úgy mondjam, oda esnek, ahová esnek, az ösvény védelem nélkül marad a katalizátor véletlenszerű lefolyását illetően. És hogy az azt az ösvényt választónak az intellektuális képessége lesz a legfőbb őre, szemben a megtervezett vagy beépített védelemmel a Logosz részéről a jobb oldali ösvény számára. A nyilat kilövő egy második denzitású entitás lévén arra utalhat, hogy ezt a katalizátort legyárthatja, mondhatni egy kevésbé fejlett forrás is. Észrevételezné Ré a Hatos Kártyának, a Elme Átalakulásának e megfigyeléseit?

Ré: Ré vagyok. Számos szempontról fogunk sorban egymás után beszélni. Először is vegyük szemügyre az átalakulni szánt férfi keresztbe tett karjait. Mire véled, ó, tanítvány, e keresztezést? Mit látsz te e gubancban? Egy kreatív pont található ebben az elemben, melyről nem sok szót ejtett a kérdező.

Most vessünk pillantást a két nő kiértékelésére. A megfigyelés, miszerint a bal oldali ösvény mozgatja a durva fizikait, a jobb oldali ösvény pedig a szellemit, felületes helyességű. Mélyebb megfigyelések tehetők a tudattalan elme nagy tengere és a tudatos elme közti kapcsolatot illetően, amely gyümölcsözően követhető. Emlékezz, ó, tanítvány, hogy ezek a képek nem szó szerintiek. Kísértenek, semmint magyaráznak.

Sokan úgy használják a tudat törzsét és gyökereit, mint hogyha a tudatnak ez a része egy rosszra használt, prostituált entitás volna. Ekkor ez az entitás abból a nagy raktárból szedeget, amely durva, prostituált, és nincsenek nagy értékei. Akik úgy fordulnak a mélytudathoz, hogy azt egy szűzlány alakjában látják, kezdjenek udvarolni neki. Az udvarlás semmiben nem emlékeztet kirablásra, és elhúzódhat, ám az efféle figyelmes udvarlás révén elnyerhető kincs kimagasló. A tudat jobb oldali és bal oldali átalakulása eltérni látható a tudatos elme hozzáállásában annak saját forrásai felé, valamint más-ének forrásai felé.

Most pedig szólunk arról a dzsinnről, elementálról vagy kulturális meghatározású, mitikus figuráról, mely a nyilát a bal oldali átalakulásra küldi. Ez a nyíl nem az a fajta nyíl, amely megöl, hanem amely – a maga módján – megvéd. Az elkülönülést választók – ez lévén a bal oldali ösvényre leginkább utaló minőség – olyan erővel és élességgel vannak megvédve más-maguktól, mely egyenlő a tudat által megélt negatív értelmű átalakulás mértékével. A jobb oldali ösvényen lévőknek nincs ilyen védelmük más-maguktól, mivel ezen az ösvényen a bátor kereső a visszaverődések sok tükrét megtalálja minden egyes más-magában, akivel szembetalálkozik.

99.10

Kérdező: Megkérdezhetem, hogy az e rendszer Logosza tervezte-e meg a Hatos Kártyán lehetségesen megrajzolt párosodási folyamatot – nem tudom, kapcsolódik-e ez ide – valamiféle DNS lenyomat alapján, miként a mi tudományunk tanulmányozta. Sok második denzitású élőlényben meglenni látszik valamiféle lenyomat, amely életre szóló párkapcsolatot eredményez, én eddig azon töprengtem, hogy a Logosz tervezte-e ezt az adott működésmódra, és ez lett-e továbbhozva a harmadik denzitásba?

Ré: Ré vagyok. Vannak egyesek a második denzitású állatvilágotokban, amelyeknek ösztönösen lenyomatolt monogám párzási folyamatuk van. A harmadik denzitású fizikai hordozó, mely a megnyilvánulás alapvető inkarnációs eszköze bolygótokon, ekképpen lenyomatolt entitásokból származik, amely fent említettek mindegyikét a Logosz tervezte.

A harmadik denzitású entitások szabad akarata messze erősebb a második denzitású DNS kódolásból származó meglehetősen enyhe áthozatnál, és a szabad akarat gyakorlata révén sokak elme/test/lélek komplexuma tudatos jellegének nem része a monogámia. Mindazonáltal mint említed is, a mélytudatnak sok jelzése árulkodik az éber szakértőnek a katalizátor hatékonyabbik használatáról. Mint mondottuk, népeitek Logoszának hajlama jóságos.

100.6

Kérdező: Köszönjük. Folytatva a tarot-val, szeretném megtenni azt a pótlólagos megfigyelést a Hatos Kártya kapcsán, hogy a férfi karjai keresztbe téve lévén ha a jobbján lévő nő meghúzza őt a bal kezén, akkor gyakorlatilag el tudja fordítani őt, az egész testét jobbfelé, és ugyanez igaz a bal oldali nőre: a férfi jobb kezét meghúzva a nő az egész testét az ő oldalára fordítaná. Ez az én értelmezésem arról, amit a karok gubanca jelenthet. Hogy az átalakulás rántásra történik, mely megpróbálja az entitást balra, vagy a jobb oldali ösvény irányába fordítani. Észrevételezné Ré a megfigyelésemet?

Ré: Ré vagyok. Megtesszük. A tudati polaritás irányú húzás fogalma jól megvizsgálható annak fényében, amivel a tanítvány már előrébb van a férfi által példázott tudatosság, és a nő által példázott tudattalan természetét illetően. Csakugyan, mind a prostituált, mind a szűzi mélytudat hívják és várják az értük nyúlást.

A Elme Átalakulásának ezen a képén tehát mindkét nő mutatja az irányt, amerre menne, ám nem képes mozogni, de a két női entitás nem is erőlködik így tenni. Nyugodtan vannak. A tudatos entitás mindkettőt fogja, és elfordul vagy ebbe az irányba vagy abba, vagy akár hátra és előre, hintázva először az egyik út, majd a másik között, és nem érve el az átalakulást. Ahhoz, hogy az Elme Átalakulása megtörténhessék, a mélytudatot kormányzó egyik vezérelvet el kell hagyni.

Meg kell említeni, hogy a tudatosság vállai és a keresztbe tett könyökei által formált háromszög alak egy az átalakuláshoz társítandó forma. Valójában még kétszer láthatod ezt az alakot visszhangozni az ábrán, mindkét visszhang a saját gazdagságát adva hozzá a fogalmak e komplexumának ütőhatásához.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.