78.36

Kérdező: Azt kérdeztem, hogy a harmadik archetípus a Császárnő-e, és hogy elmondható-e, hogy ez az archetípus a fegyelmezett meditációhoz köthető?

Ré: Ré vagyok. A harmadik archetípus nagy általánosságban a Elme Katalizátoraként fogható fel. Így aztán sokkal többminden tartozik alá, mint a fegyelmezett meditáció. Mindamellett bizonyosan ez a képesség az, amelyen keresztül a leghatékonyabban hasznosítható a katalizátor. A hármas archetípus Császárnő elnevezése talán félrevezető, habár eme név célzata az a megértés, hogy ez a tudattalan avagy női részét képviseli az elme komplexumnak, miközben az elme férfi- vagy tudatos része azt először – mondjuk úgy – fölhasználja vagy fölnemesíti. Innen a nemesi név.

79.35

Kérdező: A következő archetípus a Császárnő, a Elme Katalizátora, az, amelyik a tudatos elmére hat, hogy megváltoztassa azt. A negyedik a Császár lévén, mely az Elme Tapasztalata, az a tudattalanban tárolt anyag, amely létrehozza annak folyamatos hajlamosságát. Helyesek eme kijelentéseim?

Ré: Ré vagyok. Habár kijelentéseid messze túl merevek, helyes kapcsolatokat érzékelsz bennük. Nagyfokú dinamikus összeköttetés van ezen első négy archetípus közt.

93.7

Kérdező: A harmadik tarot kártyával elérkezünk az első, az elfátyolozási eljárás után hozzáadott archetípushoz, ha jól értem. És azt feltételezem, hogy ez a harmadik archetípus oly módon van feltöltve úgymond, hogy polarizációt keltsen, ha lehetséges, mivelhogy ez tűnik e sajátos Logosz egyik elsődleges céljának az evolúciós folyamatban. Igazam van ebben bármely módon is?

Ré: Ré vagyok. […] Helyes a feltételezésed.

93.8

Kérdező: Láthatóan nincs nagy utalás a polaritásra ezen a rajzon, kivéve a sok csésze lehetséges színezését a kerékben. Egy részük fekete, más része a csészéknek fehér színű. Arra utalna ez vajon, hogy minden egyes megtapasztalásban benne van egy lehetséges negatív vagy pozitív felhasználása az adott élménynek, amelyeket véletlenszerűen generál ez a, ránézésre szerencsekerék?

Ré: Ré vagyok. A feltételezésed átgondolt. Azonban egy olyan hozzáadáson alapszik a fogalmi komplexumhoz, amely asztrológiai eredetű.

Ennélfogva arra kérünk, tartsd meg a polaritás fogalmát, ám engedd ki a csészéket azok szigorú formájából. Az elem, amivel dolgod van, nem az eredeti formájában van mozgásban, hanem az valójában az időtálló Nap, mely, a szellemből, védelemként süt le a komplexitás kezdete óta rendelkezésre álló mindannyi katalizátoron át az őt felismerő elme/test/lélek komplexumra.

Valójában a polaritás kifejeződését inkább megtalálod, elsőként az anyagi káprázatban kínálkozó számos lehetőségben, melyet a nem-fehér és nem-sötét négyzet ábrázol, amelyen a kép entitása üldögél, másodikként pedig ennek az ülő entitásnak a pozíciójában. Nem szemből találkozik a lehetőséggel, hanem félrecsúszik az egyik vagy a másik oldalra. A képen észre fogsz venni egy emlékeztetést, hogy az illúzió ajánlata gyakran azt látszik sugallni, hogy a lehetőségek a bal kézre eső ösvényen, vagy ahogy egyszerűbben hivatkozhatnál erre, az önmagát szolgáló ösvényen rejlenek. Ez egy része a Elme Katalizátora természetének.

93.9

Kérdező: Az entitás lába egy instabil sínen látszik lenni, mely sötét a hátulsó és világos az elülső részénél. Arra gondolok, ez talán arra utalhat, hogy a rajta álló entitás bármelyik irányba elbillenhet, akár a bal kézre, akár a jobb kézre eső ösvény felé. Helyes ez bármilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Ez igencsak éleslátó.

93.10

Kérdező: A madár, gondolom, hogy egy hírnök lehet, a szárnyak helyzete által kirajzolt két ösvény pedig katalizátort hoz, mely mindkét irányba való sarkosuláshoz felhasználható. Igaz ez bármilyen módon is?

Ré: Ré vagyok. Helyes érzékelés az, hogy a szárnyas lény testhelyzete jelentős. A helyesebb érzékelése ezen entitásnak és annak jelentőségének az a fölismerés, hogy a tudat/test/lélek komplexum, miután érintkezésbe lépett a lehetségesített önmagával, megkezdi most röptét a nagy Logosz felé, mivel ez az, amit a szakértő keres.

A szárnyas lény természetét visszhangozza továbbá mind az őt tartó nő, mind az a női szimbólum, melyen a figura lába nyugszik – vagyis a katalizátor természete túlnyomórészt tudattalan jellegű: onnét jön, ami nem az elme, és nincs kapcsolata az értelemmel, miként hívjátok, amely előjárója vagy velejárója a katalitikus eseményeknek. A katalizátor elme általi valamennyi felhasználása a tudatosan a katalizátorra irányulás. Elmeos szándék nélkül a katalizátor haszna sosem dolgozódik föl agyműködés, fogalomalkotás és elképzelés révén.

93.11

Kérdező: Szeretnék példát, amennyiben lehetséges, azon tevékenységre, amit a Elme Katalizátorának nevezünk, miközben egy adott egyén keresztülmegy eme folyamaton. Tudna Ré példát hozni erre?

Ré: Ré vagyok. Minden, ami érzékeidet megrohanja, katalizátor. Mi katalizátort kínálunk, amint eme közvetítőn keresztül e támogató csoporthoz szólunk. Az egyes csoporttagok testi konfigurációi katalizátort kínálnak a kényelem/kényelmetlenség révén. Valójában minden, ami feldolgozatlan, ami a elme/test/lélek komplexum figyelme elé kerül, egy-egy katalizátor.

93.12

Kérdező: Akkor mi jelenleg tudati katalizátort kapunk, amint kiértékeljük Ré kommunikációját, és testi katalizátort kapunk, amint a testünk érzékeli a test valamennyi bemenő jelét, ha jól értem. De le tudná-e akkor Ré írni a lélek katalizátorát, s mi ezt a katalizátort is kapjuk jelenleg? Ha pedig nem, akkor tudna Ré példát mondani erre?

Ré: Ré vagyok. A test által feldolgozott katalizátor testi katalizátor. A tudat által feldolgozott katalizátor tudati katalizátor. A lélek által feldolgozott katalizátor lelki katalizátor. Egy egyéni tudat/test/lélek komplexum felhasználhat bármely katalizátort, amelyet észrevesz, jöjjön az akár a testen és annak érzékein, akár elmeműködésen keresztül, vagy akár más, magasabban fejlett forrásból, és felhasználhatja e
katalizátort az ő egyedi módján, hogy az ő elfogultságaival alakítson ki egy számára egyedi tapasztalatot.

93.13

Kérdező: Igazam lenne-e, ha azt mondanám, hogy a Elme Katalizátora archetípus a Logosz modellje az Ő leghatékonyabb tervéről a tudat katalizátorának hatására vagy használatára vagy működésére?

Ré: Ré vagyok. Igen.

93.18

Kérdező: A harmadik kártyán szintén látható pálca – feltételezem, hogy pálca – a jobb kézben, a tetején lévő gömb pedig a kerek, mágikus alakzat. Igazam van-e bármely módon, mikor arra gondolok, hogy a Elme Katalizátora az eme pálcával megrajzolt mágia lehetséges végső felhasználására utal?

Ré: Ré vagyok. A pálca asztrológiai eredetű, és mint kép, kiengedhető annak szigorúságából. A szellemi erejű gömb csakugyan egy utalás arra, hogy minden alkalom a legelképesztőbb mágikus lehetőségekkel várandós a távollátó szakértőnek.

93.20

Kérdező: Azon tűnődtem, hogy az öltözet átlátszósága vajon a hármas kártyán a tudat és a tudatalatti közti fátyol félig-áteresztő jellegére utal-e.

Ré: Ré vagyok. Ez egy átgondolt érzékelés, és nem mondható rá, hogy helytelen volna. Jóllehet a szándékolt utalás általánosan a korábbi javaslatunk elismétlése, miszerint a katalizátor természete a tudattalané, tehát hogy a külső katalizátor a fátylon keresztül érkezik.

Minden, amit érzékeltek, tudatos érzékelésnek tűnik. A helyes feltételezés nem ez. Minden, amit érzékeltek, katalizátorként érzékelődik tudattalanul. Akkorra, amikorra a tudat megkezdi a katalizátor kiértékelését, a katalizátor már átszűrődött a fátylon, némely esetekben pedig sokminden lepleződött a látszólag legtisztább érzékelésben.

94.11

Kérdező: Rajzoltam egy kis ábrát, amelyen egyszerűen egy nyilat mutatok be, mely a katalizátort szemlélteti, ahol a nyíl áthatol egy rá merőleges vonalon, ami a fátyol, majd aztán letétbe helyeződik két raktár közül valamelyikbe, melyből az egyiket a jobb oldali ösvénynek, másikat a bal oldali ösvénynek nevezném, a fátylon átszűrődött katalitikus működés e két raktárát pedig úgy címkéztem fel, mint „a Tapasztalat”. Nagyon durva hasonlat lenne ez arra, ahogy a katalizátor átszűrődik a fátylon, hogy tapasztalássá váljon?

Ré: Ré vagyok. Újracsak, részben van igazad. Az elme/test/lélek komplexum mélyebb elfogultságai úgy kormányozzák a katalizátort a pozitivitás és a negativitás megannyi szigete körül, ahogyan kifejezést ölt a mélytudat szigetvilágában. Azonban a hasonlat téves abban, hogy nem veszi számításba a további sarkosulást (polarizációt), amely bizonyosan nyitva áll a tudatos elme előtt, miután a mélyebb elméből már észlelte a részben sarkos katalizátort.

96.20

Kérdező: Hármas Számú Kártya. Leszedjük az összes betűt, stb., meg a csillagokat, és feltételezem, hogy tanácsos lenne leszedni ezeket a kis csészéket is a Napot reprezentáló sugarak külső része körül. Ez így
van?

Ré: Ré vagyok. Igen.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.