A bioritmusok orvostudományi meghatározása: egy szervezet életműködéseiben vagy viselkedésében megfigyelhető nagyjából periódusos változás, amit a biológiai óra hoz létre és tart fenn. Az orvostudomány három ciklust ismer, ezek a fizikai, emocionális (érzelmi) és intellektuális (tudati) ciklusok. További információ itt (Wikipedia angol) vagy itt (doksi.hu) található.

Ré ezt kiegészíti egy negyedikkel, az adeptus (spirituális) vagy más néven a "szellem mágikus kapuja" ciklussal. Alább megtalálható kérdés-válasz párokból a következőket tudhatjuk meg:
 • az emelkedő trend középső időszaka a legalkalmasabb a munkákba belefogni
 • a kritikus időszak a ciklus mély- és csúcspontjai, különösen ha egybeesik egy vagy több másik ciklus pontjaival
 • a ciklus mélypontján "a szakértő a legkevésbé lesz ereje teljében"
 • minél inkább egyensúlyban vagyunk, annál kevésbé hatnak hatékonyságunkra eme ciklusok
 • Ré szerint ezek a ciklusok "érdekes, de nem döntő" információk
Bioritmus lekérdezésHasználati útmutató

 • A fenti mezőkben kell megadni a szükséges adatokat a bioritmus ciklusainak kalkulálásához.
 • Születési dátum: az a dátum, amely napon elindultak a ciklusok. Formátum: éééé-hh-nn, pl. 1990-09-17
 • Cél dátum: az a dátum, amely napra szeretnénk kalkulálni a ciklusokat. Alapértelmezetten a mai nap. Formátum: éééé-hh-nn, pl. 1990-09-17
 • A Lekérdez gombra kattintva megjelenik egy diagram, mely a ciklusokat ábrázolja, valamint egy statisztikai táblázat, mely tartalmazza az aktuális (a cél napra) kiszámított értékeket.


Fizikai ciklus – 23 nap – A fizikai ciklus szabályozza a szem-kéz koordinációt, erőnlétet, kitartást, szexuális vágyat, kezdeményezőkészéget valamint az anyagcsere sebességét. Érdemes lehet a fizikai, egészségügyi beavatkozásokat elkerülni az „átmeneti napokon” és a negatív (csökkenő) ciklusban.

Emocionális (érzelmi) ciklus – 28 nap – Az érzelmi ciklus szabályozza az érzelmeket, érzéseket, hangulatot, érzékenységet, fantáziát, hangulatot, lelkiállapotot, idegrendszert és a kreativitást.

Intellektuális (tudati) ciklus – 33 nap – Az intellektuális (tudati) ciklus szabályozza az intelligenciát, logikát, mentális reakciót, figyelmet, döntéshozatal képességét, ítélőképességet, érvelési képességet, memóriát és az ambíciót.

Az „átmeneti” napok azok, melyeken a ciklus átfordul emelkedőből süllyedőbe vagy süllyedőből emelkedőbe. Ezek a +100% és -100% körüli napok. Ezeken kicsit gyengébbnek, „halványabbnak” érezhetük magunkat. A dupla „átmeneti” napok, amikor két ciklus is átmenetben van. Ez egy nehezebb nap lehet. A tripla „átmeneti” napok amikor három ciklus is átmenetben van egyszerre. Ezek rendkívül ritkák, 7-8 évente fordulnak elő.

Nem érdemes megijedni az ilyen napoktól, megjegyezzük itt is, ahogyan Ré fogalmaz: „ezek érdekesek ám nem döntőek„. Az „átmeneti” napokon talán érdemes kicsit jobban odafigyelni arra, amit csinálunk, jobban jelen lenni.

A bioritmusok és kiemelten az adeptus (spirituális) ciklus releváns kérdés-válasz párjai alább megtalálhatóak.

61.3

Kérdező: Ki tudnád bővíteni, mit értettél a ciklizáló energiabeáramlásokon?

Ré: Ré vagyok. Négyfajta ciklus van, azok, amik az inkarnációba való belépés pillanatával adhatók meg. Ezen felül van még több kozmikus és kevésbé szabályos beáramlás, melyek időről időre befolyást gyakorolnak egy érzékeny tudat/test/lélek komplexumra. A négy ritmus bizonyos mértékig ismert népetek körében és bioritmusoknak nevezi.

Van egy negyedik ciklus is, melyet a szakértő vagy a szellem mágikus kapuja ciklusának nevezhetünk. Ez a ciklus közelítőleg tizennyolc napi ciklusotokat ölel fel.

A kozmikus minták szintén az inkarnációs belépés pillanatának függvényei, és az általatok Holdnak nevezett mellékbolygóhoz, az e galaxisbéli bolygóitokhoz, a galaktikus Naphoz, s némely esetben az energiaáram főbb galaktikus pontjaiból érkező beáramlásokhoz kapcsolódnak.

64.10

Kérdező: Egy korábbi ülésen megemlítetted, hogy a mágia kapuja a szakértő számára tizennyolc naponkénti ciklusokra esik. Kibővítenéd kérlek ezt a közlést?

Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexum egy sor befolyás alatt születik, mind lunáris, mind planetáris, valamint kozmikus és némely esetben karmikus. Az ebbe az illúzióba való leszületés pillanata jelenti ama ciklusok kezdetét, melyeket megemlítettünk.

A spirituális vagy szakértői ciklus egy tizennyolc napos ciklus, és a szinusz hullám tulajdonságai szerint működik. Így aztán van pár kiváló nap a görbe pozitív felén, melyek a ciklus első kilenc napja – közelebbről a negyedik, az ötödik és a hatodik –, mikor a legalkalmasabb a munkákba belefogni, feltéve, hogy az entitás még híján áll tudat/test/lélek torzulása/valósága teljes tudatos kontrolljának.

Mint mindegyik ciklusnál, a legérdekesebb része ezen adatnak a kritikus pont figyelése, aholis a kilencedikről a tízedikre, illetve a tizennyolcadikról az elsőre virradólag a szakértő némi nehézséget tapasztal, különösen, ha egy másik ciklusban is átmenet zajlik le ugyanekkor. A ciklusok mélypontján a szakértő a legkevésbé lesz ereje teljében, ám közel sem lesz annyira kitéve nehézségeknek, mint amit kritikus időpontoknál él meg.

64.11

Kérdező: A ciklusok felleléséhez venni kell akkor a születés pillanatát, amint a gyermek kibukkan az anyából erre a denzitásra, és attól a pillanattól elindítani a ciklust, s az egész életen keresztül folytatni. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez legnagyobbrészt így van. Nem szükséges beazonosítani a születés pillanatát. A napi ciklus, melyben ez az esemény lejátszódik, a legfinomabbakat leszámítva valamennyi munkához kielégítő.

64.12

Kérdező: Namost, helyesen feltételezem-e, hogy bármilyen varázslatot is hajtson [ekkor] végre a szakértő, az sikeresebb úgymond, vagy jobban az elgondolása szerinti, mint az, amelyiket e ciklus kevésbé időszerű alkalmaikor végez?

Ré: Ré vagyok. A ciklus hasznos eszköz a szakértő számára, de mint mondtuk, a szakértő kiegyensúlyozottabbá válásával az eltervezett munkák egyre kevésbé függnek az esélyek eme ciklusaitól, s egyre egyenletesebbé válnak hatékonyságukat illetően.

64.13

Kérdező: Nem vagyok képes annak megítélésére, hogy mely ponton, képességeinek mely szintjén éri el a szakértő ezt a – hogy úgy mondjam – függetlenedését a ciklikus működéstől. Tudnál jelzést adni, hogy mely szintű „szakértőség” volna szükségszerű ily függetlenséghez?

Ré: Ré vagyok. Megbéklyózva vagyunk attól, hogy specifikusan szóljunk ezen csoport munkája vonatkozásában, mert a szólás ítélkezésnek hangozna. Annyit azonban mondhatunk, hogy ezt a ciklust ugyanolyan fényben szemléljétek, mint az úgynevezett asztrológiai egyensúlyokat a csoportotokon belül; vagyis, hogy ezek érdekesek ám nem döntőek.

Köszönetnyilvánítás

 • A ciklusokról a „pauloflight” által összegyűjtött tömör magyarázok fordítását is felhasználtuk. Az eredeti információ elérhető a bringforth.com oldalon, mely az L/L Research közösségi oldala. Köszönjük, Paulo!
 • Köszönettel tartozunk Iztok Strzinarnak aki nagyvonalúan nyílt forráskódúvá tette a 2005-ben elkészített BioR programozási osztályt. Munkáját felhasználtuk a saját kalkulátorunk leprogramozásában. Köszönjük, Iztok!

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.