Földünk jelenleg a negyedik denzitás rezonancia síkján létezik. Mi, jelenleg a Földön élő emberek a szüret, a betakarítás idejében élünk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg van az az időszak, amikor az emberiség vagy annak tagjai felmérettetnek, hogy képesek-e továbblépni a negyedik denzitásba akár a másokat, akár az önmagukat szolgáló úton. Azok, akik még nem állnak készen a továbblépésre, megismétlik a harmadik denzitást.

40.11

Kérdező: Elindulván akkor 45 évvel ezelőttről, és véve a teljes vibrációnövekedést, amit e denzitásváltás során fogunk átélni, körülbelül hány százalékánál járunk akkor most ennek a vibrációnövekedésnek?

Ré: Ré vagyok. Környezetetek vibrációs természete zöld valódi színű. Ezt jelenleg súlyosan átszövi planetáris tudatotok narancsszín sugara. […]

Fent kérdés 1981-ben hangzott el. Környezetünk magasabb rezonanciasíkja egy érdekes jelenséggel jár:

40.9

Kérdező: Az alap, a foton, a minden részecskénk vibrációjának frekvencianövekedése már megtörtént?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ez a befolyás az, amely megkezdte előidézni, hogy gondolatok dolgokká válnak. Példaként megfigyelhetitek a méreg gondolatainak a fizikai testi komplexum azon uralmát vesztett sejtjeivé válását, melyből az származik, amit úgy hívtok, hogy rák.

Ré kijelenti, hogy a részecskék vibrációjának növekedése eredményeképpen a gondolatok egyre inkább dolgokká válnak. A spirituális irodalomban már-már közhely, hogy a gondolatoknak teremtő ereje van, és amit gondolunk, azzá válunk. A tudományos vonalon a kvantumfizika is megerősíti ugyanezt. Földünk, környezetünk magasabb rezonancia szintje ezt a folyamatot tovább segíti, erősíti.

Hogyan lehetséges az, hogy a negyedik denzitás felé közeledve egyre erősebben hatnak a gondolatok az anyagra?

40.12

Kérdező: Említetted, hogy méreg gondolatok most rákot okoznak. Ki tudnád egészíteni ezt a mechanizmust, hogy hogyan működik ez katalizátorként vagy hogy mi a teljes célja?

Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitást a feltárult információk jellemzik. Az ének nincsenek elrejtve maguk vagy más-ének elől. Az egyensúlytalanságok avagy destruktív jellegű torzulások nyilvánvalóbb módokon mutatkoznak meg, a tudat/test/lélek komplexum hordozója ezért tanító eszközként működik közre az önfeltárásban. Ily betegségek, mint a rák, ennek megfelelően nagyon is engedelmeskednek az öngyógyításnak, mihelyst az egyén a romboló hatású befolyások működését felfogja.

40.13

Kérdező: Azt mondod tehát, hogy a rák egész könnyen gyógyítható az elmével és hogy egy jó tanító eszköz, mivel egész könnyen gyógyítható az elmével, és hogy mihelyst az entitás megbocsát a másik-énnek, akire mérges, a rák el fog tűnni. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez részben így van. A gyógyulás másik részéhez az énnek való megbocsátás és nagymértékben megnövelt önbecsülés is szükséges. Ez kényelmesen kifejezhető az étrendre való odafigyeléssel. Ez elég gyakran része a gyógyulási és megbocsátási folyamatnak. Az alapfelvetésed helyes.

Ahogyan a romboló gondolatok romboló dolgokat hoznak létre testünkben és azon kívül, úgy az építő, szeretettel telt, megbocsátó gondolatok gyógyító hatást váltanak ki testünkre és a világra. Megbocsátás, elfogadás, szeretettel való odafordulás. Mind másokhoz, mind pedig Önmagunkhoz. Ez lehet a mindenféle értelemben vett gyógyulási folyamat alapja, hiszen gondolataink egyre inkább „dolgokká” válnak.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.