Szinte összes ősi filozófiai irányzat tárgyalja világunk duális mivoltát. Különféle neveket és szimbólumokat használunk ennek leírására, ábrázolására. Néhány, ismertebb fogalom például a Yin-Yang, Shiva-Shakti, Purusha-Prakriti. A fizika negatív és pozitív pólusként hivatkozik ezekre. A lényege a koncepciónak, hogy a Teremtés megnyilvánulásának módja duális, egymással szemben álló és egymást kiegészítő kozmikus erők egyensúlya, melyek megtalálhatóak a harmadik denzitás jelenségeiben. A Férfi és Nő, mint minőség, értelmezhető ennek a kettősségnek egyik megnyilvánulási formájaként.

Közhely, hogy a férfi és a nő mást akar, „a férfi nőt, a nő férfit”. Ebbe nem megyünk bele részletesebben, a különbségek elég jól megfigyelhetőek. Egy példa lehet a férfi jelleg „minél többet” szeretne a nőiből (mennyiségben gondolkodik), addig a női minőség „minél jobbat” szeretne a férfi jellegből (minőségben gondolkodik). Ez az ösztönszint, ami a természetben megfigyelhető. A különbségek további szinten is megjelennek, mégis tagadhatatlan, hogy a kettő nem egymást kiegészítve teljes. Ennek egyik legjobb példája, hogy életet csak együtt tudnak létrehozni. Egyszerre kell a férfi és a női energia.

Noha az Egység Törvénye a polaritásokon túlmutat, nekünk, harmadik denzitásbeli embereknek fontos témakor a férfi – nő viszonyulás.

Az első kérdés, amit felvetünk, hogy hogyan, mikor és miért is jött létre a férfi – nő „szétválása” az androgün állapotból. Érdemes megjegyezni, hogy ez a szétválás nem történt meg teljesen. Minden férfi minőség tartalmaz nőit és minden női minőség tartalmaz férfit. Erre utal például a Yin-Yang szimbólumban található kisebb, ellentétes színű kör, vagy a Carl Gustav Jung nevéhez fűződő „anima” és „animus” fogalom. A fenti kérdés Egység Törvénye szintről a következőképp értelmezhető.

84.22

Kérdező: A fátyol előtt a… hadd fogalmazzam így: A Logosz terve, a legtöbb Logosz terve véletlenszerű szexuális tevékenységek rendszerének a megteremtése volt, vagy pedig specifikus párosítása entitásoknak időszakokra, vagy volt egyáltalán szándékuk ezzel kapcsolatosan?

Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek.

Az előző teremtés szürete volt az, ami tartalmazta a férfi és a női tudat/test/lelket. Az eredeti Logoszok szándéka az volt, hogy az entitások tetszőleges módon párosodjanak egymással, ami nagyobb polarizációt eredményezett. Sok Logosz előremenetének megfigyelése után úgy ítélték meg, hogy a sarkosulás többrétűen megnövekszik, ha a párosulás nem összevissza. A rákövetkező Logoszok megőriztek ily módon egy hajlamot a párosított kapcsolatra, ami jobban jellemző a fegyelmezettebb személyiségekre illetve arra, amit magasabb denzitásoknak mondhattok. Az egyes entitások szabad akaratának azonban mindig elsőbbsége van, és csupán egy hajlam kínálható fel.

A párkapcsolat oka, a férfi – nő összekapcsolódásának célja a nagyobb polarizáció a mások- vagy önmagunk szolgálatára a Logosz szintjéről nézve. Belátható, hogy az erdő mélyén élő remete, aki nincs kapcsolatban más emberekkel, jobban elkerüli azokat a szituációkat, amelyek katalizátorként működnének. Éppen ezért a szellemi fejlődés útján nem értéktelenebb a világi életmód, a család az szerzetesi útnál. Azt is kijelenthetjük, hogy az egyik legnagyobb katalizátor az ember életében a nemisége.

Az előző Teremtés egyik tanulsága volt, hogy a „sarkosulás”, azaz az erősebb polarizáció többrétűen megnövekszik, ha nem „összevissza” párosulnak az entitások a teremtésben. Ezért a jelen teremtésben a mi Logoszunk is megőrzött egy hajlamot arra, amit párkapcsolatként ismerünk. A legtöbb ember szívesen tartozik valakihez. Úgy is fogalmazunk, hogy „pár”. Ez a viszonyulás azonban egy fegyelmezettebb személyiséget igényel. Ezt könnyen belátja mindenki, néhány éves kapcsolat, együttélés után.

A Szabad Akaratnak, mint mindig, itt is elsőbbsége van. A Logoszunk által nekünk ajándékozott hajlamokat a Szabad Akartunk mentén természetesen felülírhatjuk.

Van-e bármi előnye annak, ha úgy döntünk, a nagyobb fegyelmezettséget feltételező utat, a párkapcsolat útját választjuk? Most nem térnénk ki a család biztonsága, gyerekek és egyéb „világi” szintre, hiszen ezek előnyei, hátrányai ismertek, hanem az Egység Törvénye és a szellemi fejlődés szempontjából közelítsük meg a kérdést.

83.17

Kérdező: Kibővítenéd, mit értesz polarizált entitásokkal való kölcsönhatásokon a fátyol áttörésénél?

Ré: Ré vagyok. Két említésre érdemes dolgot mondunk. Az első ama rendkívüli lehetőség a polarizációra két sarkosult entitás kapcsolatában, akik elindultak a másokat szolgáló, vagy néhány kevés esetben, az önmagukat szolgáló ösvényen. Másodikként megemlítenénk azon effektust, melyet mi a duplázó hatásnak tanultunk meg hívni. Azok a hasonló gondolkodásúak, akik együtt keresnek, sokkal biztosabban találnak.

Két előnyt fogalmaz meg a válasz. Az egyik a rendkívüli lehetőség a választás meghozatalához és a polarizációra egy férfi és nő között, akik azonos úton járnak. Polarizáció alatt azt értjük, hogy az ember a harmadik denzitás során tanulja a szeretet és hozza meg a választást, hogy önmagát vagy másokat szolgálva lép tovább a negyedik denzitásba. Amennyiben a polarizáció nem történik meg megfelelő mértékben akár az negatív (önmagát szolgáló) akár a pozitív (másokat szolgáló) pólus irányába, kénytelen lesz megismételni a harmadik denzitást. Részletesebben az alapfogalmak között a Polaritások és a Választás cikkben olvashatunk ennek jelentőségéről. A párkapcsolat a szolgálaton keresztül tehát rendkívüli mértékben tudja segíteni ezt a folyamatot és ezáltal segíteni abban, hogy továbblépjünk a következő tudatossági szintre, denzitásba.

Érdemes lehet tehát odafigyelni amikor párt választunk, hogy azonos úton haladjunk. Érdemes lehet azonban ezt tesztelni is néhány év együttéléssel, hisz ahogy a mondás tartja, „lakva ismerszik meg az ember”. Előfordulhat, hogy azonnal tudjuk a másikról, hogy „együtt rezgünk”, de ha mellényúlunk, a rendkívüli lehetőség elhalványulhat, ha mégsem ugyanazon az úton haladunk. A párunk „lemarad” vagy „elfordul” attól az úttól, amin mi magunk haladni szeretnénk. Fegyelmezetten, egymást segítve, együtt haladva ez egy kiváló módszer lehet a szellemi fejlődéshez.

A második az „egy meg egy mindig több, mint kettő” elve. A matematikai összeadás fogalom sántít, különösen az emberi kapcsolatokban. Egy férfi és egy nő együtt több, mint ugyanaz a két ember külön-külön. Ha „összeadjuk” őket, a két ember energiáján kívül, ha más nem is, a Teremtés (például gyermeknemzés) hatalmas potenciáljával máris többek. Ami az Egység Törvénye könyvekben „duplázó effektusként” van nevezve, véleményem szerint rendkívül fontos tényező. Ré így fogalmaz erről, többek között a 7.2-es válaszban: „ennek eredménye meglátható a nyújtható szolgálatunk korlátjaiban. Szerencsénkre a Szolgálat Törvénye négyzetezi a hívók vágyát. Máskülönben nem lenne létezésünk ebben az időben/térben„. Krisztus ezt így fogalmazza meg: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18.19-20)

Szükséges, hogy tudjuk mi magunk mit akarunk az életben. Miért vagyunk itt, mi a célunk. Ez az első lépés, hisz ezután tudjuk, hogy milyen úton haladunk. Ehhez önismeret és őszinteség szükséges önmagunkkal szemben. Ezután érdemes párkapcsolatban gondolkodni, és annak megfelelően választani párt, különben van esélye a csalódásnak. Felmerülhet a kérdés az olvasóban, hogy hol van ebben az „első látásra szerelem”, a „nagy Ő” és a többi, romantikus tényező, ha tudjuk, mit keresünk a másikban. Ez a fajta tudatosság a párválasztásban lehet valakinek szimpatikus, valakinek nem. Amennyiben a cikk olvasója nem ért egyet ezzel, ugyanúgy helyes lehet. A Szabad Akarat mindig elsőrendű.

Miután megtaláltuk a párunkat, elindulhatunk együtt is az úton, amelyen szellemi értelemben haladni szeretnénk. Pontosabban fogalmazva, innen együtt megyünk tovább, ameddig mindketten úgy tartjuk helyesnek. Itt is érdemes őszintének lenni önmagunkkal és a párunkkal, akkor is ha mi már mással szeretnénk foglalkozni (más úton haladnánk), mert ha nem ugyanarra megyünk, logikus módon eltávolodunk egymástól.

Ameddig azonban együtt tudunk haladni, fantasztikus szintek nyílhatnak meg akár a polarizáció akár szellemi fejlődésünk területén. Érdemes lehet fegyelmezetten igyekezni, hogy utunk együtt haladjon egészen addig, amig fel nem ismerjük valódi Önmagunkat, azt hogy egyek vagyunk a párunkkal, aki, akárcsak mi magunk, maga az Egy Végtelen Teremtő.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.