A fertőző betegségek témaköre igen érzékeny, sokak számára félelemmel és egyéb negatív érzelmekkel terhelt. Azonban a fertőző betegségek sem mások, mint katalizátorok. Katalizátor lehet bármi, amit észlelünk, célja pedig az, hogy tanuljunk általa és polarizáljon bennünket valamelyik (másokat vagy önmagunkat szolgáló) pólus irányába.

Két ide tartozó kérdés-válasz párt emelnénk ide:

34.6

Kérdező: Tudnál-e példát mondani tanulást ösztönző katalizáló cselekvésekre legutóbbi ülésünk minden egyes soron következő alfejezetéhez? Tudnál-e példát mondani arra, mikor a meg nem nyilvánult én tanulási katalizátort produkál?

Ré: Ré vagyok. Megfigyeltük érdeklődésedet a fájdalom katalízise iránt. Ez a tapasztalás a leggyakoribb az entitásaitok körében. A fájdalom lehet a fizikai komplexum fájdalma. Gyakrabban az elme- és érzelmi komplexum fájdalma. Némely ritka esetben spirituális komplexum jellegű. Ez lehetőséget teremt a tanulásra. A megtanulandó leckék változóak. Majdnem mindig közéjük tartozik a türelem, a tolerancia, és a könnyedség képessége.

Igen gyakori, hogy az érzelmi fájdalom katalizátora, legyen az vagy egy szeretett más-én fizikai komplexumának halála vagy bármilyen más látszólagos veszteség, egyszerűen az ellenkező hatást váltja ki: megkeseredettséget, türelmetlenséget, neheztelést. Ez a balul elsült katalízis. Ezeknél az eseteknél, aztán, az egyén pótlólagos katalizátort kap, s a meg nem nyilvánult én számára további lehetőségek kínálkoznak fel az önmaga mindenható Teremtőként való felfedezésére, aki tartalmaz mindent, ami csak van, s aki csordultig telt örömmel.

Kiemelhető a fenti válaszból, hogy a megtanulandó leckék majdnem mindig a türelem, tolerancia és könnyedség, azonban a katalizátor gyakran ellenkező hatást vált ki. Ha a katalizátor hatástalan marad, a leckét nem sikerült felvenni, megtanulni, pótlólagos katalizátort kapunk mindaddig, amíg meg nem értjük, amit tanít. Érdemes tehát nem aggódni, kattogni, drámázni, konfliktálódni azon, ami a katalizátor, hanem – amennyire lehet – könnyedén kezelni és megpróbálni megtanulni a leckét.

34.7

Kérdező: Amiket úgy nevezünk, mint fertőző betegségek, szerepet játszanak-e ebben a folyamatban, már ami a meg nem nyilvánult ént illeti?

Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett fertőző betegségek azok a második denzitású entitások, amelyek lehetőséget kínálnak erre a fajta katalízisre. Ha a katalízis szükségtelen, akkor ezek a második denzitású élőlények – ahogy neveznéd őket – hatástalanok. Minden ilyen általánosításnál kérlek, vegyétek figyelembe, hogy előfordulnak anomáliák, így minden körülményről nem beszélhetünk, hanem csak az általános működésmódról, miként ti azt tapasztaljátok.

Az akadémikus orvostudomány azt mondja, hogy a betegségeket különféle mikroorganizmusok (gombák, baktériumok, vírusok) okozzák. A fenti válasz alapján ez így nem pontosan igaz. Nem okoznak, hanem lehetőséget kínálnak, azaz szolgálnak. Amennyiben nincs szükségünk az adott katalizátorra, ami jelen esetben mikoroorganizmusok által kínált tanulási lehetőség, akkor ezek a második denzitású lények nem fognak hatni ránk.

Az alternatív, “finomabb” orvostudományok kijelentik, hogy lelki vagy mentális oka van a megbetegedéseknek. Az Egység Törvénye könyvekben Ré is megerősíti ezt, de sokkal precízebben fogalmaz.

66.34

Kérdező: Számomra ez a bolygó olyannak tűnik, mint amit én úgy mondanék, hogy a torzulások pöcegödre. Ebbe beleértem általában az összes betegséget és fizikai testi meghibásodást. […]

Ré: Ré vagyok. Korábbi anyagra fogunk visszapillantani.
Katalizátor kerül felajánlásra az entitásnak. Ha azt nem használja fel az elme komplexum, akkor az kiszivárog a test komplexumra és valamilyen formájú fizikai torzulásként manifesztálódik. Mennél hatékonyabb a katalizátor felhasználása, annál kisebb fizikai torzulás található. […]

Tehát testi elváltozás (betegség) akkor jelenik meg, ha az elme (tudat) komplexum nem képes feldolgozni, felhasználni azt. Ré a 30.2 -es válaszban így definiálja a tudat komplexumot: “A tudat egy olyan komplexum, amely visszatükrözi a lélek be-áramlásait és a test komplexum fel-áramait. …”. A tudat a lélek és a test közötti kapcsolat. A lélek a tudaton keresztül kapcsolódik a testtel és a test a tudaton keresztül jelez vissza a léleknek. Amennyiben a tanulságot, tanulnivalót tudatunkkal képesek vagyunk felvenni, vagyis megértjük, akkor nincs szükség, hogy a tanulság testi szinten jelenjen meg. Megfigyelhető, hogy általában akkor betegszünk meg, ha előtte “rossz”, diszharmónikus tudati vagy lelki állapotban voltunk. A “rossz” tudati állapot oka pedig általában az, hogy nem sikerült a katalizátor elfogadni, szeretni, megérteni, tolerálni, könnyedén felvenni.

Összefoglalásként a megbetegedések, járványok nem büntetések, nem istencsapása, nem a természet kiszúrása ellenünk, csupán katalizátorok, amik segíthetnek abban, hogy valamilyen leckét megértsünk. A harmadik denzitás leckéje a választás meghozatala. Jelenleg tart egy korszakváltás, most lépünk át a negyedik denzitásba. Várható, hogy vannak és lesznek még “kényelmetlenségek”, változások, melynek egy célja, hogy minél többen váljunk alkalmassá a szintlépésre, melyhez elengedhetetlen, hogy megfelelően polarizálódjunk. A járványok hatására emberek, vállalatok, egymás felé fordulnak, erősebben megjelenik a segítő vagy kihasználó szándék (attól függően melyik pólus felé történik az elmozdulás), a környezetünket tisztábban tartjuk, jobban vigyázunk rá, kevesebbet utazunk, többet gondolkozunk, többet törődünk egymással. Ebből a nézőpontból fordulhatunk elfogadással és szeretettel bármilyen, ezt kiváltó katalizátor felé.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.