A betakarítás időszaka jelenleg történik. Ez az az időszak, amikor polarizáltságunk „megmérettetik” és ha kész vagyunk rá, továbbléphetünk a harmadikból a negyedik denzitásba. Anyaföldünk már a negyedik denzitásban rezeg, és most a harmadik denzitásbeli gyermekei, mi emberek, léphetünk tovább. Ré leírása szerint ez az időszak néhány száz évet vesz igénybe.

40.8

Kérdező: Mennyi idő lesz tehát a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenet ezen a bolygón?

Ré: Ré vagyok. Ezt nehéz megbecsülni az átmenet nem jellemző anomáliái miatt. Élnek leszületett lények ebben a tér/idő összeköttetésben, akik hozzáláttak a negyedik denzitású munkához. Azonban a planetáris tudat harmadik denzitású klímája hátráltatja a folyamatot. Ezen adott nexusban a lehetőségi/valószínűségi örvények valahol 100 és 700 évetek közöttire vetítik elő az átmeneti időszakot. Népeitek ingatagságából kifolyólag jelen tér/időben ez nem lehet pontos.

Mivel nem harmonikus az átmenet (pozitív és negatív polarizáltság együttes jelenléte a bolygó lakosai körében), ezért nem látható pontosan, mennyi ideig fog ez az átmeneti időszak tartani. A harmonikus átmenet alatt érthetjük, hogy az egész bolygó lakossága pozitív polaritású, tehát másokat szolgáló módon él; vagy az egész bolygó negatív polarizáltságú. Ez utóbbi – mint harmónikus – furcsa gondolat lehet számunkra, de az átmenet jellegéből következően valószínűleg egyszerűbb a folyamat, mint a vegyesen pozitív és negatív környezetben zajló átmenet.

Milyen „Új Világra” számíthatunk a másokat szolgáló (pozitív) ösvényen?

16.50

Kérdező: Köszönjük. Adható-e rövid leírás a negyedik denzitás körülményeiről?

Ré: Ré vagyok. Mialatt beszélünk, addig annak figyelembe vételére kérünk benneteket, hogy a negyedik denzitás pozitív leírására nincsenek szavak. Csak azt tudjuk elmagyarázni, hogy milyen nem, s ebből közelíthető, hogy milyen. A negyedik denzitás[kifejezésében és az]on túl képességeinket egyre szűkebbnek érezzük, mígnem szavak nélkülivé válunk.

Vagyis amik a negyedik denzitásra nem jellemzők: szavak használata, hacsak készakarva nem. Nincsenek súlyos kémiai hordozók a test komplexum tevékenységekhez. Nincs diszharmónia egyénen belül. Nincs összeférhetetlenség egyének között. Összeférhetetlenség keltése semmilyen módon nem esik a lehetőségek keretei közé.

Pozitív kijelentések közelítései: egyfajta kétlábú hordozó síkja, mely sokkal sűrűbb és élettelibb; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének gondolatának; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének rezgéseinek; egy olyan sík, mely könyörületet érez és megérti a harmadik denzitás kínját; egy sík, amely a bölcsesség avagy fény felé törekszik; egy sík, ahol az egyéni különbségeket kihangsúlyozzák, jóllehet ezek önkéntelenül is jól megférnek a közös akarattal.

A fenti válasz alapján a negyedik denzitásban nincs szükség a szavak használatára. Elképzelhető, hogy a telepatikus jellegű kommunikációt csak akkor törjük meg, ha valami pluszt, valami többet szeretnénk kifejezni a szavakkal. Ilyen példa lehet az ének, a dal, a vers, melyeket már a most, a harmadik denzitásban is több kifejezésére használunk, mint pusztán a szavak jelentése.

Fizikai testünk is valószínűleg könnyedebb, fénnyel teltebb lesz. Nem lesz diszharmónia bennünk, hiszen nem kell már viaskodnia bennünk az önmagunkat vagy más-énünket (másokat) szolgáló vágyaknak, erőknek, indíttatásoknak. Ahogyan lényünkben harmónia lesz, másokkal való viszonyunk is harmonikus lesz, hisz értjünk, éljük, hogy a többiek csupán más-énünk. Így eszünkbe sem jut az ellenségeskedés, összeférhetetlenség, vita, veszekedés, konfliktus. Igen nehezen érthető ez a harmadik denzitásbeli felfogásunkkal.

A negyedik denzitás fejlődési módja eltér a harmadik denzitás intenzív, durva, néha szinte elviselhetetlen tapasztalásaitól. Ré a 75.15 válaszban így fogalmazza ezt meg:

A negyedik denzitás intenzitása hasonló az elő-nagyjázott szobor kifinomításához. Ez, a maga módján, valóban elég intenzíven hat a tudat/test/lélek komplexumra, mind beljebb- és tovább-haladásra késztetve azt teljesebb kifejeződés utáni keresésében. Azonban a harmadik denzitásban tűzben kovácsolják a szobrot. Ez a fajta intenzitás nem jellemzője a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik denzitásoknak.

Valószínűleg ugyanúgy valamiféle kétlábon járó, fényesebb, élettelibb, finomabb szerkezetű testünk lesz. Tudatában leszünk annak, amit mások (más-énjeink) gondolnak, éreznek. Ez már-már ijesztő is lehet a harmadik denzitásbeli nézőpontunkból. Mennyi szégyenleni való gondolat, érzelem, vágy, titok, tett; mennyi dühítő, idegesítő gondolat létezik bennünk… Még a hozzánk közel állóknak is nagyon nehéz elmondani egy-egy érzést, gondolatot, vágyat, tettet… És a negyedik denzitásban magunkéra és egymáséra is rá fogunk látni. Mekkora szabadság lesz ez a jelenlegi frusztrációinktól, félelmeinktől, titkolózásainktól, hisz az igazsággal fogunk dolgozni, létezni! „az igazság szabaddá tesz” (János Evangéliuma 8. 32).

Az alacsonyabb denzitásokra jelenleg is rálátunk, így a negyedik denzitásból érteni, érezni fogjuk azt a szenvedést, küszködést, ami a harmadikra jellemző. Könyörülettel, kegyelemmel fordulunk a harmadik denzitás lényeihez, hisz mi magunk is végigjártuk a Választás denzitását és – Szabad Akaratukat tiszteletben tartva – segítő szándékkal fordulunk hozzájuk és számíthatnak ránk.

Mindannyian a tudás, bölcsesség – a fény – felé törekszünk (ötödik denzitás), noha különbözőek leszünk, a közös akarat, közös cél, közös polaritás összekovácsol bennünket egy egységgé, egységes lénnyé, amelyet társas memória komplexumnak hívhatunk, ezzel pedig a fejlődés egy új szintje nyílik meg számunkra.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.