Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 8 szómagyarázat in this directory beginning with the letter T.
Tanul/Tanítás (Tanít/Tanulás)
A Tanul/tanítás és tanít/tanulás egymás ellenkező kifejezései. A tanító a tanít/tanuló; a diák a tanul/tanító. Tanulni ugyanaz, mint tanítani, kivéve ha nem azt tanítod, amit tanulsz; mely esetben esetben kevés jót teszel a másiknak, ha egyáltalán teszel valamit is. Valaki nem tanul/taníthat a másiknak, csak tanít/tanulhat.

Tarot
A 22 képből (Major Arcana) álló rendszert eredetileg Ré fejlesztette ki a harmadik denzitásbeli tapasztalata során majd később az egyiptomiaknak adta tovább. Eszközként használható az archetipikus elme tanulmányozására és a mágikus személyiség kifejlesztésére. Ré nem javasolja, hogy a Major Arcana-t jövendölésre használjuk, hanem az archetipikus elme tanulmányozására, valamint hogy megismerjük magunk által magunkat, azzal a céllal, hogy az alaposan és pontosan felismert jelen pillanot tudjuk megélni.

Társas Memória Komplexum
Amikor a kapcsolatban álló entitások összessége, melyeket társas komplexumnak hívunk, eléri az egy irányultság pontját vagy keresést, társas memória komplexummá alakul. Egy társas memória komplexumban minden egyes entitás tapasztalata elérhető az egész számára, ami egyfajta csoport memóriát alakít ki, mely elérhetővé válik az egész társas komplexum számára. Ezt általában a negyedik denzitású pozitív vagy negatív csoportokban érik el. Ennek a komplexumnak az előnye a társas létezőség relatív torzulásmentes megértése és a keresés irányultságának relatív torzulásmentes követése.
A negatív társas memória komplexumok szigorú hierachriális rend mentén szerverződnek a relatív hatalom alapján úgy, hogy a nagyobb hatalommal rendelkezők irányítják és leigázzák a kevesebbel rendelkezőket. A pozitív társas memória komplexumok az egység vagy minden dolgok Teremtője mentén szerverződnek. Ebben az elrendeződésben megosztják a képességet és szeretetet, és a szabad akarat tiszteletben tartásával önkéntesen szolgálnak.

Tér/Idő és Idő/Tér
A tér/idő a látható, fizikai tartomány, amit mint tudatos, inkarnálódott lények jelenleg tapasztalunk. Ez a fizika és az öt érzékszerv birodalma. Az idő/tér a láthatatlan, metafizikai tartomány, amit úgy is ismerünk, mint belső síkok. Ez a szándék és a tudatalatti birodalma. A terminológia valószínűleg a Dewey Larsontól származó fizikai elméleteken alapul, amelyet Don és Ré használt, hogy egységbe rendezzék a tudományos és a spirituális magyarázatot.
A tér/idő és idő/tér egy komplexum, teljes rendszer, amely az illiúziónk alapvető nézőpontját kialakítja, megformázza. Fordított kapcsolatban vannak egymással, köszönhetően az idő és tér közötti változékonyságnak. A tér/időben, az anyag térbeli orientációja okozza az illúzió kézzelfogható keretét. Az idő/térben a változékonyság az idő tulajdonába tolódik át.
Ezen tér/idő és idő/tér megkülönböztetések nem befolyásolóak, csak a harmadik denzitásban. Azonban a negyedik, ötödik és bizonyos részig a hatodik denzitás a polarizált tér/idő és idő/tér néhány rendszerében működik. Megjegyzés: Ré az “idő/tér” kifejezéssel utal arra is, hogy jelezze az óra és a naptár haladását, ahogyan azt mi értjük.

Test (A hét test)
A tér/idő -ben létezés egyik előfeltétele valamilyenfajta test komplexum. Mindegyik fajta test lehetővé teszi a tanulást, mozgást és tapasztalást egy bizonyos környezetben. Beleértve a jelen fizikai testünket, hét alapvető test típus létezik.

Törvények
Habár a fizika területe, ahogyan magyarázza az anyagi világot (értsd: tér/idő), egy behatárolt megközelítése annak, amit Ré érthet a “Törvények” alatt, mégis itt kell kezdenünk a magyarázatot. A tudományos törvények, melyeket a fizikai univerzum alapvető működési módjaiként értünk, nem ember által tervezett, hanem ember által felismert törvények. Jellemző rájuk, hogy ezek a tudományos törvények ellenőrizhetően, tapasztalati úton igazak, egyszerűek, megkerülhetetlenek, stabilak, állandóak és univerzálisak. Az univerzumban mindennek valamilyen módon alkalmazkodnia kell, be kell tartania vagy ezekkel a törvényekkel együtt kell működnie.
Ré jelzi számunkra, hogy igazábol csak egy törvény van: Az Egység Törvénye. A többi úgynevezett törvény ennek az egy törvénynek torzulásai, habár néhány közülök elsődleges és rendkívül fontos a fejlődési folyamat során. Ré mégis használja a “Törvény” szót, amikor az Egység Törvénynek valamelyik törvény-szerű torzulásásra utal, mint például a Zavar Törvénye, a Szeretet Törvénye, a Fény Törvénye, stb. Ré jelzi még, hogy a “törvény” kifejezés felcserélhető az “út” vagy “mód” kifejezéssel.

Torzulás (disztorzió)
A Merriam-Webster szótár második meghatárzozás a “torzít” szóra az, hogy “kicsavarni (valamit) a természetes, normális vagy eredeti alakjából vagy állapotából”. Hasonló értelemben használja Ré a “torzulás” kifejezést, hogy átadja az el-nem-különült, elő-nem-segített intelligens végtelen kicsavart, módosított, félre-értelmezett, vagy rejtett állapotát annak tiszta formájában, úgymond a Teremtőt.
Így minden az univerzumban egyfajta torzulás, kezve a Szabad Akarat Első Torzulásával, továbbhaladva a Szeretet, utána a Fény, utána a teremett univerzum, beleértve a csillagokat, bolygókat, embereket, teret, időt, stb. A “toruzáshoz” sokféle jelzőt lehet társítani (“jó”, “rossz”, “szép”, “szörnyű”), de végső soron nincs sem pozitiv, sem negatív tartalma. Szigorúan semleges kifejezésként használjuk, hogy jelezzük, a teremtésben minden tapasztalat az Egy Teremtő torzulása.

Transz Állapot/Csatorna
A Ré kontaktus vonatkozásában, az az állapot amelyben az instrumentum elme/test/lélek komplexuma elhagyta a fizikai testet, így lehetővé téve, hogy Ré rajta keresztül beszélhessen, oly módon, hogy az instrumentum előítéleteitől, hajlamaitól feltehetően torzítatlan maradjon. Az instrumentum ebben az állapotban öntudatlan volt és az ébredés után sem emlékezett a rajta keresztül átadott információra.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.