Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 6 szómagyarázat in this directory beginning with the letter S.
Spirituális Entrópia (fokozatos leépülés a rendezetlenségbe)
Egyfajta polaritás és összetartás-veszteség. Főleg a negatív társas memória komplexumok által tapasztalt jelenség, az arra való hajlamuk következtében, hogy képtelenek teljes egységként cselekedni, így társas memória komplexük folyamatos szétesése tapasztalható.

Szellemi Üdvözlés (Szellemi Támadás)
A harmadik denzitásbeli kereső korábban már létező torzulásainak energizálása magasabb denzitásbeli entitások által. A negatív üdvözlés állhat az entitás vagy entitáscsoport megkísértéséből, hogy a mások szolgálatatának teljes polarizáltságát elhagyva, önmagát vagy társas szerverzeteket, csoportokat magasabb rangra emeljen, amelyekkel önmaga azonosulni tud. A rezgés természetétől és az üdvözlés szándékától függgően, a harmadik denztiásbeli entitás energizálódhat, elakadhat vagy az egyensúlytalanságai felerősödhetnek.

Személyiség diszciplínái (fegyelmezései)
A legfőbb munkája annak, aki tudatossá vált a feljődés folyamatára. A személyiség megfegyelmezésének lelke háromoldalú: Egy, ismerd meg magadat. Kettő, fogadd el magadat. Három, válj a Teremtővé.
A személyiség megfegyelmezésének eredménye, végső soron, a MAGad teljes megismerése a mikro- és makrokozmoszban, és finoman hangolt együttérzés és szeretet, amely minden dolgot szeretetként lát.

Szeretet/Fény (Fény/Szeretet)
Csak egy energia létezik a végtelen univerzumban: szeretet/fény vagy fény/szeretet vagy intelligens energia – az univerzum szeretet/fény, fény/szeretet energiából áll. Ez az az energia, amely gyógyít, épít, eltávolít, rombol, átalakít és megformálja bármely univerzum ösvényeit vagy az úgynevezett természeti törvényeit. Ez az energia, mint Szeretet (a Második Elsődleges Torzulás) jön létre, a Szabad Akarat mentén, megteremti a Fényt (a Harmadik Elsődleges Torzulás), így szeretet/fénnyé válik. A Szeretet és Fény (hasonlóan a szeretet és bölcsesség) nem fekete és fehér, hanem az érmének a két oldala. Ugyanaz a különbség a szeret/fény és fény/szeretet között, mint a tanít/tanulás és tanul/tanítás között. A szeretet/fény az lehetővé tevő, az erő, az energiát nyújtó. A fény/szeretet a megtestesülés, ami akkor jön létre, amikor a fényre a szeretet ráhatással van.

Szexuális Energia Átvitel
Általános értelemben az energia átvitel a potenciális energia különbség felszabadulása a térben. A szexuális energia átvitel az energia átvitele közösülés során két szexuálisan polarizált entitás között, a hím/nőstény alapelv arányától függően. Mind a pozitív mind negatív szexuális energia átvitel lehetséges. A pozitív energia átvitelhez szükséges, hogy mindkét entitás zöld sugár szintjén rezegjen. A pozitív átvitel során, a hím a fizikai energia kiáramlását ajánlja fel a nőstény számára, míg a nőstény az általa tárol mentális és érzelmi energiát. Az átvitel kölcsönösen felemelő és gyógyító hatású, polarizációs és segítő, szolgáló lehetőséget tartalmazó. Ennek az átvitelnek az óvatos, tudatos fejelsztése lehetővé teszi az átjáró megnyitását és a Teremtővel való szent közösség megtapasztalását.

Szüret, Betakarítás (Következő Fokozatra Lépés)
Az átmenet pontja a denizitások között egy oktávban, amely úgy működik, amit egy három dimenziós óralap-szerűségként képzelhetünk el a teljes galaxisban kiterjedve. Ahogy a galaxis fordul, vagy spirálban forog, minden a galaxist alkotó naprendszer és bolygó mozog a tapasztalat denzitásán keresztül. A ciklusok pontosan úgy mozognak, ahogyan az óra mutatója egészet üt. A denzitás befejezésekor vagy a ciklusban, azok akik sikeresen elsajátították az adott ciklusnak a leckéit, betakarításra kerülnek és megállapításra kerül, hogy készen állnak-e hogy továbblépjenek a következő denzitásba. Ez valamelyest hasonlítható az iskolarendszerben az évfolyam végi záróvizsga sikeres megtételéhez, hogy a tanuló a következő évfolyamba léphessen.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.