Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 4 szómagyarázat in this directory beginning with the letter R.

Egy társas memória komplexum, mely a Vénusz bolygón fejlődött, a harmadik denzitást 2,6 milliárd évvel ezelőtt tapasztalta, azóta elhagyták a bolygót és jelenleg a fejlődés hatodik denzitásában léteznek. Az elsődleges céljuk, hogy az Egység Törvényét tanítsák válaszként azok szolgálatára, akik erről a bolygóról hívják. Tettek már erre kísérletet a történelem során, ideértve az egyiptomiakkal történt együttműködésüket. A tanításaik azonban idővel torzultak, így az elsődleges jelen céljuk, hogy az Egység Törvényének torzulásait helyretegyék.

Rezgés
A kifejezéssel utalunk a: denzitásokra vagy al-denzitásokra; hangokra vagy beszédre vagy nevekre; az elme állapotára; a csatorna kontaktusra; az entitás általános létezőségére, viselkedési mintáira, torzulási mintáira vagy a spirituális fejlődésének előmenetelére, vagy gondolat-folyamatokra; egy hely metafizikai állapotára; egy bolygó és rajta az emberek metafizikai állapotára; a fizikai rezgésre vagy mozgásra, különös tekintettel Dewey Larson Reciprok Elméletére. Ré jelzi számunkra, hogy minden ami megnyilvánult, egy rezgés, fotonnal kezdve.

Rezgés Magasabb Rangja
Az előnyös bánásmód, ami a reinkarnáció prioritását adja azon entitások számára, akik tudatosan hajlanak elme, test és lélek szintjén a betakaríthatóság elérésére. Hasonlítható ahhoz, amikor különböző osztályú folyadékokat helyezünk el ugyanabba az üvegbe. Némely felemelkedik a tetejére, némely lesüllyed az üveg aljára. Az entitások rétegekbe rendeződnek és, a betakarítás közeledtével, azok, akik a legtöbb fénnyel és szeretettel vannak feltöltve, természetes módon, felügyelet nélkül, számíthatnak erre az inkarnációs tapasztalatra.

Rezgő Hang Komplexum (Hang Rezgés Komplexum)
Időnként Ré a “szó” kifejezésre használja, gyakran amikor nevekre utal.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.