Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 2 szómagyarázat in this directory beginning with the letter P.
Polaritás (a tudatosságban)
Hogy sikeresen fokozatot lépjünk a harmadik denzitásból, a tudatosság polarizálódhat és kell is polarizálódjon az egyik vagy másik pólus felé: “mások szolgálata” vagy “önmaga szolgálata”. A polaritás célja, hogy kifejlessze a munkálkodás lehetőségét. Ez a munkálkodás hajtja a fejlődést előre, felélénkíti az akarat és hit fejlesztését, létrehozva egy élnéknebb és intenzívebb tapasztalást a Teremtő önmaga megismerésének folyamatában. Hívják a tengelynek, amin a teremtés fordul, a magasabb denzitások munkálkodásukat ezen választott pólus mentén végzik, a hatodik denzitásig, amikor is a polaritások feloldódnak.
Az Egység Törvénye sem a fényre sem a sötétségre nem kacsint, hanem igénybe vehető mind a mások szolgálata mind az önmagunk szolgálata ösvényén. A hatodik denzitásban, az egység denzitásában, a pozitív és negatív ösvények egymásba futnak, mivel ott mindent úgy kell látni, mint szeretet/fény és fény/szeretet. Ez nem nehézség a pozitív polaritásnak, amely szeretetet és fényt küld minden másik saját magának. Azonban elég nehéz az önmagát szolgáló irányba polarizált entitásnak, mert egy bizonyos ponton a negatív polaritást el kell hagynia.

Programozás (Inkarnációs)
Mielőtt az entitás a spirituális fejlődési ösvényének tudatára ébredne, az inkarnáció automatikus és a katalizátorok véletlenszerű természetűek. Miután az entitás tudatossá válik a spirituális fejlődés mechanizmusára (a zöld sugarú energia központ aktiválódása során), az entitás, az inkarnációt megelőzően, előkészíti és elhelyezi saját magának azokat a leckéket és entitásokat, amelyek szükségesek az inkarnációs tapasztalás során a maximális növekedéshez és a polaritás megnyilvánulásához. Az ilyenfajta programozás lehet például: genetikai hajlam, a szülők és a család megválasztása, életkörülmények, az inkarnációs időtartam, személyiségjegyek, a polaritás leckéi, a szeretet és bölcsesség közötti egyensúly, stb.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.