Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 13 szómagyarázat in this directory beginning with the letter M.
Magasabbrendű Én (Egyéni Örök Lélek)
A lény, túl a polaritásokon a hatodik denzitás második felében, aki az entitás tapasztalati felhalmozásának teljes tudatában létezik. Amit mi jövőnek hívunk, onnan működik, és a Magasabbrendű Én nem más, mint Te a hatodik denzitás közepén: minden általad megtapasztalt fejlődés végeredménye. Minden entitás rendelkezik Magasabbrendű Énnel – akár pozitív, akár negatív vagy még határozatlan. Bármilyen iránymutatás, sugallat is érkezik a Magasabbrendű Éntől, értelmezhető pozitív vagy negatív fényben, a kereső polaritásátától függően, habár a negatív entiás, aki elválasztódik önmagától, nem valószínű, hogy ilyenfajta iránymutatást keresne.
A Magasabbrendű Én szorosan együttműködik az inkarnációk közötti időszakban az entitással, segítve őt azon tapasztalatok gyógyulásában, amelyeket még nem sikerül megfelelően elsajátítani és segíti a következő élettapasztalat programozását. Akármilyen tevékenységet is végez, az inkarnálódó entitás szabad akarata a legelső abban a szolgálatban, amit a Magasabbrendű Én tesz.

Mágia
Az a képesség, amellyel az akaratunkat használva változást hozunk létre a tudatosságunkban, vagy a tudatalatti tudatos használatának képessége. A mágia az adeptus munkája; egy megszentelt kapcsolat az átjáró vagy indigó sugár szintjén,amelyet a személyiség diszciplínái táplálnak. A fehér mágia (a mágia pozitív pólusú használata) lényege a Teremtővel való egység élményének megtapasztalása, mely összekapcsolja a testet, az elmét és a lelket az Egy Végtelen Teremtővel, mely az élettapasztalaton keresztül kiárad.

Mágikus Személyiség
Amikor a Magasabbrendű Ént megfelelően és hatékonyan segítségül hívjuk azért, hogy munkálkodjunk, ezt mágikus személyiségnek nevezzük. Ezen segítségül hívás során egy híd keletkezik a tér/idő és idő/tér között. Ennek következtében a munkálkodás alatt a Magasabbrendű Én közvetlenül megtapasztalja a harmadik denzitásbeli katalizátorokat. Továbbá a harmadik denzitásbeli én magára ölti a tudatosság személyiségének egyfajta ünnepi ruháját, ami felruházza mágikus szemlélettel és erőkkel.

Maldek
Amit tudunk, hogy az aszteroida mező a hagyatéka egy egykori bolygónak, amely aktivált első, második és harmadik denzitásbeli lényeknek adott otthont. Különböző neveken azonosították már ezt a bolygót, a Földi történelem bizonyos szegleteiben (talán amelyek közül néhány mára már elveszett), ennek neve Maldek. A Maldeki harmadik denzitású lakosság civilizációja jelentős mennyiségű technológiai információt halmozott fel, azonban óvatlanul használták, tekintet nélkül a bolygóra, melyet háborúskodás és önmaguk szolgálata követte, amit ők őszintén mások szolgálatának hittek. Az erősődő pusztítás tönkretette a bioszférát és előidézte a bolygó széthullását.

Mars
Valaha aktív első, második és haramdik denzitású vibrációknak adott otthont. A harmadik denzitású őslakosság hajlama a háborúskodásra lakhatatlanná tette az atmoszférát a ciklusuk vége előtt. A Konföderáció kisegítette ezeket az entitásokat és átszállította őket a Föld harmadik denzitásbeli tapasztalatának kezdeti idejében, 75 000 évvel ezelőtt. Ez az átszállítás szokatlan volt abban az értelemben, hogy az genetikai anyagukat megőrizték, behangolták és egyfajta klónozási eljárással szállították át a Földre. Következésképp, az Őrzők megítélése alapján, létrehozták a Föld bolygó karanténját, mivel a Marsiak szabad akaratát már korábban megrövidítették.

Másik (Saját) Maga
Ezzel a kifejezéssel utal Ré entitásokra, akik mások mint saját maguk, azaz Én vagyok a Te másik saját magad és te vagy az én másik saját magam. Továbbá ez a kifejezés igazolja minden dolog egységét, mivel minden a saját magad és minden a másik saját maga magadnak és minden része az egy magadnak: az Egy Végtelen Teremtőnek.

Mások szolgálata (Pozitív Ösvény)
A polaritás két ösvényének egyike, melyet a harmadik denzitásbeli tapsztalásban választunk. Hívják még az annak az ösvénynek, ami van; szeretet, elfogadás és kisugárzás a pozitív ösvény fő ismérve. A pozitív ösvény törekszik megérteni minden dolog egységét és a saját maga, másik-saját maga, és végül a Teremtő megértése, megtapasztalása, elfogadása és egybeolvadása körül forgolódik. Mások szolgálatának vágyában a minden lény szabad akaratának tisztelete alapvető, így a pozitív entitás vár a szolgálat hívására, és csak akkor segít, szolgál, ha kérik. Mások szolgálatának a legjobb módja a folyamatos kísérlet a Teremtő szeretetének keresésére és árasztására, ahogyan belső énünk képes rá. Ez az ösvény megkísérli megnyitni és egyensúlyba hozni az energiaközpontok teljes spektrumát.

Meditáció
Ré úgy írja le a meditációt, mint a spirituális kereső útjának alapvető előfeltétele, amely nélkül, a fordított analitikus folyamatok módszerével, nem tudnánk egységbe rendezni a keresés során szerzett megértéseinket. Ré nem jelentett ki egy legjobb módot a meditációra, hanem tág kategóriákat írt le: passzív meditáció, kontempláció, imádság, vizualizáció.

Meg-nem-nyilvánult Maga
Az a magunk, amelynek nincs szüksége másik-magára, hogy megnyilvánuljon vagy cselekedjen; az a létező, amely létezik és kapcsolatok nélkül munkálkodik vagy segédkezik másik-magának. A meg-nem-nyilvánult maga cselekedeti a meditáció, kontempláció, a gondolatok és reakciók belső kiegyensúlyozása, míg a fájdalom vagy betegség a katalizátorai. A mágiában a saját meg-nem-nyilvánult magunkkal dolgozunk testben, elmében és lélekben; a munkálkodás természetétől függő arányban.

Megtiszteltetés/Felelősség, Megtiszteltetés/Kötelesség és fordítva
Minden felelősség(vállalás) egyben megtiszteltetés; minden megtiszteltetés egyben felelősség(vállalás). A felelősségeket és kötelességeket nem úgy kell értenünk, mint a valakit gúzsba kötő mindennapi munka, kötelezettségek, hanem úgy, hogy a keresőnek megvan a maga szabadsága, hogy elfogadja a felelelősséget és szolgálatot vállal, ami számára megtiszteltetés és szabadság, hogy ezt a szolgálatot elvégezze. (Ré megtiszteltetése/felelőssége, hogy a Föld bolygó lakóval maradjon, hogy az Egység Törvényének megértésbeli torzulásait megszűntesse.)

Mester és Fő Ciklusok
A harmadik denzitás kezdete és vége egy mester ciklus, a miénk körülbelül 75 – 76 000 év. A mester ciklus végén minden entitás betakarításra kerül, függetlenül a fejlettségi szintjétől. Azok, akik sikeresen polarizálódtak, egy negyedik denzitásbeli polarizált otthonba kerülnek át. Azok, akiknek nem sikerült megtenniük a Választást, meg fogják ismételni a harmadik denzitást máshol. Egy mester cikluson belül három fő ciklus van, melyek megközelítőleg 25 000 évig tartanak.

Múlandó információ
A Ré kontaktus vonatkozásában az az információ, amely konkrét természetű és hiányzik belőle a metafizikai alapelv vagy lényeg, vagy nem közvetlenül kapcsolódik az elme, test és lélek fejlődéséhez. A kontaktus színvonala és tisztasága a keresett információ színvonalán és tisztaságán múlott. A múlandó és konkrét információ, különösen ha erőltették, hátrányos volt a munkálkodásra.

Munkálkodás
A kifejezés általában a tettre, tapasztalatra vagy szolgálatra utal, mely spirituális szempontból jelentős és hatékony. Ez a fajta munkálkodás igényli a tudatosság polarizáltságát, mely munka így sokkal hatékonyabban zajlik le – nagyobb tiszatsággal, intenzitással és változatossággal – amikor egy entitás tudatosan meghozza a Választást, polarizálódva vagy mások vagy saját szolgálatára. Példa lehet a tudati kiegyensúlyozódás finom munkálkodása, vagy a saját élet szolgálatra felajánlása, mint gyógyító.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.