Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 9 szómagyarázat in this directory beginning with the letter K.
Karantén
Körülbelül 75 000 évvel ezelőtt azok, akiket Ré az Őrzőknek nevez, átszállították a Marsi harmadik denzitásbeli lakosság genetikai anyagát a lerombolt otthonukból a Földre. Ezt úgy ítélték meg, mint a szabad akarat megrövidítését, így az Őrzők egy karantént vontak a Föld köré a harmadik denzitás 75 000 éves mesterciklusának kezdetén. A karantén megakadályozza más denzitásbeli entitások által okozott zavaró hatásokat, kivéve két esetet: egy, a Tanács engedélyt ad a karantén felfüggesztésére, vagy, kettő, egy negatív entitás kihasználja az ablak effektust.

Karma
Ré a karmát a tehetetlenséghez hasonlítja: a mozgásba hozott cselekedetek addig fogják folytatni a kiegyensúlyozódási folyamatot, amíg az irányítót, vagy magasabb princípiumot, amelyet hasonlíthatunk a fékezéshez vagy megállításhoz, segítségül hívjuk. A tett tehetetlenségének megállítását hívhatjuk megbocsátásnak is. Ez a két fogalom elválaszthatatlan. A megbocsátás a kulcsa a tett kerekének, amit karmának is hívhatunk, megállításához. A másokkal tudatosan, szeretet nélküli viselkedés és az ebből fakadó tettek azok, amelyek karmát teremthetnek.

Katalizátor
Egy semleges ösztönző, ami tapasztalatot eredményez. Ezt, amennyiben felhasználjuk, tanulhatunk belőle, fejlődhetünk, erősíti az akaratot és hitet és polarizál valamelyik pólus irányába. Lényegében minden, amit érzékelni tudunk és minden ami egy entitás észlelése előtt történik, katalizátor. Embertársaink az elsődleges katalizátorok, mivel tükrökként szolgálnak számunkra.

Kettős-aktiváltságú (Test, Entitás)
Azon, más harmadik denzitású bolygóról betakarított entitások, akik ide, a Föld harmadik denzitásába inkarnálódtak azért, hogy ezzel a bolygóval együtt tegyék meg az áthaladást a negyedik denzitásba. Ezen entitások nem vándorok abban az értelemben, hogy számukra ez a bolygó az ő negyedik denzitásbeli otthonuk.
Ők egy harmadik és negyedik denzitású, kettő aktiváltságú testtel születnek. Ez az átmeneti test képes befogadni a negyedik denzitás energiáit, ahogy ezen energiák beáramlása növekszik, anélkül, hogy a harmadik denzitásbeli test felbomolna. (Amennyiben a harmadik denzitásbeli entitás teljesen tudatában lenne a negyedik denzitás enerigáinak, a harmadik denzitás energetikai mezői az összeférhetetlenség miatt tönkremennénnek.)
Az ilyen kombinált aktivitásnak az a célja, hogy ezen entitások valamennyire tudában lehessenek azon negyedik denzitásbeli megértéseknek amelyekre a harmadik denzitásban nem képesek emlékezni a feledés fátyla miatt. Így megkezdődhetnek, a harmadik denzitásbeli zavaros környezetben tartózkodás közepette, a negyedik denzitás tapasztalásai, felajánlva annak szeretetét és megértését. Kiváltság az ilyen korai szakaszban megengedett inkarnáció, mivel nagy mennyiségű tapasztalati katalizátor áll rendelkezésre mások szolgálatában a jelen betakarítás során.
A Ré kapcsolat ideje alatt a kettős-aktiváltságú entitások csak más bolygóról származó betakarítottakra szorítkozott. Lehetséges, hogy azóta már a Földről betakarított entitások is csatlakoztak közéjük.

Kevert Kapcsolat
Egy pozitív orientáltságú, de nem megfelelően hangolt és zavart csatorna számára lehetséges, hogy mind pozitív, mind negatív kommunikációt fogadjon. Amennyiben a csatorna, a zavartság alapvető szintjén, mások szolgálata orientált, a negatív források befolyásolhatják az üzenetet, amelyek eljövendő világvégét jósolnak és okot adhatnak a félelemre. Sok csatorna kapcsolatot már összezavartak és elpusztítottak, mert a csatornák ugyan mások szolgálata orientáltságúak voltak, de a vágy a bizonyítékra megnyitotta a keresztesek megtévesztő információja számára az utat, akik ezáltal képesek voltak semlegesíteni a csatorna hatékonyságát. A hangolás és a forrás állásfoglalásra kényszerítése mindig ajánlott a pozitív orientáltságú csatornák számára.

Kikristályosítás (Kristályosítás, Kikristályosított Lény)
Energia központokra vagy magukra az entitásokra használt utalás. Ahogy Ré leírja, amikor a fizikai anyag kikristályosított struktúrája megformálódik, a molekulákban lévő elemek egy szabályozott formájú kötésben vannak a többi elemmel a molekulában. Így a struktúra állandó és, amikor teljesen és tökéletesen kikristályosított, megjelennek bizonyos jellemzők. Nem hasad és nem törik; alapállapotában is nagyon erős; és sugárzó, átalakítja a fényt szemet gyönyörködtető fénytöréssé.Állhatatos, tudatos munkálkodással idővel (“a személyiség diszciplínái”-ként is ismeretes), maguk az energia központok kikristályosítottá válnak, kialakítva egy egyedi kristályszerkezetet, ismertetve az 51. ülés, 8. kérdés során.

Komplexum (Összetett-ség)
A Ré által használt kifejezés lényegében ugyanaz a forma, ahogyan a Merriam-Webster szótár definiálja a főnevet: „Egy egész, amely komplikált vagy összefüggő részekből áll.” Ré ily módon beszél róla az archetipusokkal összefüggésben: „Egy fogalmi koplexum fogalmak összessége csakúgy, mint ahogy a molekula egy komplex struktúra, amely több mint azonos típusú energia-kapcsolatból, vagy másszóval atomból áll.”Néhány más példa: elme/test/lélek komplexum, elme komplexum, test komplexum, lélek komplexum, társas memória komplexum (társadalmi emlékezet-összesség), hang-rezgés komplexum, és még sok más. Jelentheti továbbá valaminek az összetettségét is, például: „gondolati-, idea-, és tett komplexum”.

Konföderáció
lásd: Bolygók Szövetsége a Végtelen Teremtő Szolgálatában

Közöny Pöcegödre
A spirituális ösvény a pozitív és negatív polaritás közötti választáson alapszik. A közöny pöcegödre a nem-polarizált állapotban megmaradás, a Választás meghozatala általi átalakulás el nem érése. Ez, a kevesebb-mint-tudatos állapotban létezés, és képesség hiányában, a minták vak ismétlése. Amig az entitás nem választ ösvényt, folyamatosan katalizátorokat kap, amíg ki nem alakul benne a hajlam az elfogadás és szeretet vagy az elhatárolódés és írányítás felé.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.