Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 5 szómagyarázat in this directory beginning with the letter E.
Egy Eredendő Gondolat/Eredendő Gondolat
Minden dolog, az élet, a teremtés része az Egy Eredendő Gondolatnak. Minden oktávban ez az Eredendő Gondolat tartalmazza a Teremtő előző oktáv minden tapasztalatának tanulságát. Például, a megelőző oktáv betakarítása jelen oktávunkba a hím/nőstény polaritást eredményezte, és a Szerelem Teremtésének megnyilvánulását az elmében, testben és lélekben.

Életenergia
Az elme, test és lélek energia szintjeinek komplexuma. A fizikai energiával ellentétben, szükséges az egységes komplexumok hasznos módon rezgése. Ezt láthatjuk úgy, mint az élet mély szeretetét, és a másik-magunk vagy a szépség nagyra értékelését. Az életenergia nélkül a legkisebb torzultságú fizikai komplexum is tönkremegy és elpusztul. Ezzel a szeretet vagy életenergiával vagy élannal az entitás tovább működhet, még akkor is ha a fizikai komplexum nagyban eltorzult. Az életenergiát használhatjuk, megtarthatjuk, kimeríthetjük vagy növelhetjük.

Elme komplexum
Az entitás azon jellege, amely érzéseket, érzelmeket, intellektuális gondolatokat, fogalmakat, képzeletet, felfogást, álmokat, stb. tartalmaz. A beáradó lelket és test komplexum felfelé áramlását tükrözi. Az elmére, mint “komplexum” utalunk, a fátyolozás okán, amely elválasztja a tudatos elmét a tudattalantól.
Ré úgy jellemzi az elmét, mint rétegek, vagy mélyebb természetek alakzatát. Az intuíció információt ad az egyéni elmének a faji elme, a bolygószintű elme, az archetipikus elme és kozmikus elme mélyebb nézőpontjaiból. A lélek komplexum az elme ezen gyökereit csatornázza a kapcsolatba az intelligens végtelennel.

Elme/Test/Lélek Komplexum
Ezzel a kifejezéssel Ré a harmadik vagy magasabb denzitásbeli entitásokra (emberekre) utal. (A második denzitásbeli entitásokra, mint elme/test komplexum utal). Az elme, a test és a lélek elválaszthatatlanul egybefonódnak és nem élet tovább az egyik a másik nélkül. A harmadik denztiás munkája ennek a három komponensnek az együttműködésével valósítható meg, nem pedig külön-külön.
Az elme, a test és a lélek természete, mint komplexum (látszólag különálló és megkülönböztethető részek vagy elemek) a fátyolozás eredménye. A fátyolozás előtti entitások egyszerűen elme/test/lelkek (nem pedig komplexumok) voltak.

Energia központok
Az öntudat hét sugara vagy központja, ami megszűri és feldolgozza az Egy Teremtő szeretet/fény energiáját, az energetikai rendszerünk déli és északi pólusán keresztül. Minden egyes energia központ (sugár vagy csakra) képviseli az öntudat egy állomását vagy jellegét a saját kifejeződésein, leckéin és az egyén általános identitásának arculatain keresztül. Hierarchikus sorrendben, Vörös, Narancs, Sárga, Zöld, Kék, Indigó, Viola struktúrában, van az élet minden tapasztalata az eneriga központokon keresztül, sorrendben feldolgozva.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.