Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 4 szómagyarázat in this directory beginning with the letter B.
Beavatás
Az inkarnáció során a személy többszöri beavatáson is keresztül megy. A beavatásokat általában úgy lehetne jellemezni, mint egy küszöb átlépése, amely elhatárolja a korábbi tapasztalatokat az újabbaktól. Ez megtörténhet egy pillanat vagy hosszú idő alatt is. Gyakran nehézség vagy kihívás tartozik a küszöb átlépéséhez és valamekkora akarat és hit szükséges. Néhányak számára ez úgy nyilvánul meg, mint a lélek sötét éjszakája.
Ré úgy beszél a beavatásról, mint egy folyamat és eszköz, ami által az elme/test/lélek komplexum az Egység Törvényének egy megtisztult vagy beavatott csatornájává válik. Az elme, a test, a lélek, vagy mindegyik számára együtt is megtörténhet a beavatás. Egy ilyen, beavatott személy azután az Egy Végtelen Teremtő Fényének/Szeretetének csatornájává válik, hogy szolgáljon, legyen az a szolgálat az egyedüllét ragyogása vagy az indigó sugár mágikus munkálkodása, a kék sugár kommunikációs-, vagy a zöld sugár gyógyítási képessége.

Belső Fény
Az az energia, amely minden entitásban ott lakozik,a létezőségének magva és valós természete.
Az felemelkedő spirál fényt (energiát), amely a vörös sugáron lép be és mozog északi (emelkedő) irányba az entitás energiaközpontjain keresztül, hogy találkozzon és hatással legyen a Belső Fényre, jelezvén az entitás fejlődésének szintjét. A Belső Fény ereje akkora, mint a fény keresésére irányuló akarat ereje.

Belső Síkok
Ahol az emberek a fizikai testükben a fizikai világban tapasztalják az inkarnációt, az a tér/idő vagy külső síkok, míg a harmadik denzitás tapasztalatinak nem-fizikai része az idő/tér, vagy belső síkok. A belső síkokat az inkarnációk között is megtapasztaljuk az előző inkarnáció áttekintése és gyógyítása valamint az elkövetkező inkarnáció tervezése során. Beléphetünk ezekbe a síkokba továbbá az álom állapotban, valamint egyéb nem-hétköznapi tudatossági állapotok során.

Bolygók Szövetsége a Végtelen Teremtő Szolgálatában
A bolygók szövetsége (gyakran Konföderációnak rövidítve) körülbelül ötvenhárom civilizációból áll, közel ötszáz bolygószintű öntudattal, együtt entitásokkal a Föld belső síkjainak szintjeiről és a Föld harmadik denzitását már elvégzettekből. Ez egy valódi Szövetség abban, hogy a tagjai nemcsak hasonlóak, hanem mindannyian szövetségben szolgálnak, összhangban az Egység Törvényével. Ebben a Szövetségben minden társas memória komplexum önkéntesen hozzáadja a kollektív tudatát egy központi tárolóhoz, amely így minden egyes tag számára hozzáférhetővé válik.A galaxisban sok Szövetség létezik, de szinte minden esetben ez a kifejezés arra a Szövetségre utal, amely jelenleg a Földet szolgálja.Habár míg a hozzá hasonló Szövetség, az Orion Birodalom, hódításra törekszik, addig a Bolygók Szövetsége várja a hívást a szolgálatra.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.