Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 4 szómagyarázat in this directory beginning with the letter O.
Oktáv
A denzitások rendszere, amelyen a fejlődő entitások és társas memória komplexumok haladnak keresztül, egy nagyobb ciklusban, amit oktávnak nevezünk, zajlik le. Minden oktáv hét denzitásból áll, a nyolcadik denzitás a következő oktáv első denzitása. Minden oktáv egy szívdobbanás, melyben egy új univerzum születik meg, amely az első denzitással kezdődik és a nyolcadik denzitásban szívódik fel. Amit megtanultunk egy oktávban, továbbvisszük a következőbe. Ré, elismerve tudásának határait, feltételezi, hogy végtelen számú oktáv létezik, az oktáv létezésének mikéntje idő nélküli; vagyis hét denzitás létezik minden egyes teremtésben, az oktávok végtelen sokaságában.
Mivel a termtésben láthatunk fraktál jellemzőket, Ré időnként az egyéni denzitásokra, al-denzitásként, vagy bizonyos tapasztalatai ciklusokra, oktávként. Az oktáv továbbá szinonímája az univerzum és teremtés kifejezéseknek.

Önmagunk Szolgálata (Negatív Ösvény)
A polaritás két ösvényének egyike, melyet a harmadik denzitásbeli tapsztalásban választunk. Hívják még annak az ösvénynek, ami nincs; irányítás, befolyásolás és elnyelés a negatív ösvény fő ismérve. Ennek az ösvénynek az alapja a más lények szabad akaratának elkülönítése, befolyásolása, meghódítása és elnyomása a saját haszonra. Ez megköveteli az egyetemes szeretet vagy zöld sugarú energia központ kihagyását és megtagadását. Így együttérzés hiányában, az önmagát szolgáló entitás nem vár a segítségre, szolgálatra hívásra, hanem meghívja saját magát a hódításra.

Öntudatlan (Tudatalatti)
Az elme komplexum azon része, amely az entitás tudatos érberségi észlelésén kívül esik. Különféle szintjei és mélységei vannak a személyes elmétől a kozmikus elméig, és a tudatos elmétől eltérő szerkezetet, tudatosságot vagy akaratot tartalmazhat. Az öntudatlan természete inkább a fogalom, nem pedig a szó. Megfelel a női archetipikus energianak, melyet a Főpapnő arhetipusa képvisel, amely az öntudat Hatás-növelője. Ré úgy írja le a fátyolon áthatolásnak a természetét az öntudatlan elmébe, hogy “hasonló a túlságosan gazdag és egzotikus utazáshoz, amelyről megfelelő leírást nem tudunk kigondolni”.

Orion
Entitások és társas memória komplexumok birodalma, akik a negatív utat választották. Míg a Bolygók Szövetsége egy olyan szövetség, amely hatalmat és szolgálatot nyújt minden dolog egysége alapján, az Orion Csoport a hatalom hatalom elleni alapon szerverződik, létrehozva egy hierarchiát, melyben az erősebb irányítja a gyengébbet. A Konföderáció egységről és mások szolgálatáról tanít; az Orion Birodalom elkülönülésről és önmagunk szolgálatáról. Ezt teszik hódításaik során, megkísérelve a harmadik denzitásbeli entitásokat és bolygókat különböző féle manipulációs és elnyomó eszközökkel a saját birodalmuk részévé tenni. Ezt úgy érik el, hogy megtalálják és létrehoznak egy elit réteget és elérik, hogy mások ezt az elit réteget szolgálják. A hatalam hatalom elleni torzsalkodásból fakadóan a spirituális entrópia folyamantosan a társas memória komplexumuk szétesésést okozza, így létszámuk folyamatosan körülbelül egy tizede a Konföderációnak.
Orionként utalunk rájuk, mivel a dominancia és így a többi tag fölötti uralkodás az Orion csillagjegyből származó társas memória komplexumok kezében van. Tisztázatlan, hogy vannak-e pozitív lények akik az Orion csillagjegy csillagjaiból származnak.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.