Szójegyzék

Az Egység Tövénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Alább talál meghatározásokat, melyek reményeink szerint segítenek a megértésben.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk végelegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalaláni.

All | A B D E F G H K L M O P R S T V
There are currently 5 szómagyarázat in this directory beginning with the letter A.
Adeptus (szakértő)
Az a személy, aki magát a Teremtő keresésének szenteli, használva A személyiség megfegyelmezését a Hit és Lélek munkájában. Az adeptus, miután megfelelően egyensúlyba hozta az előbbi eneriga központokat, indigó sugáron folytatja a munkát, hogy kapcsolatba lépjen az Intelligens Végtelennel. Az adeptus “lehozhat” Intelligens Energiát az indigó átjárón keresztül azért, hogy gyógyítson, tanítson és a Teremtőért dolgozzon, olyan módon, ami kisugárzó és kiegyensúlyozott.Akármi is a külső szolgálat, az adeptus elsődleges munkája nem a cselekvés, hanem a létezés.

Akarat
Tiszta vágy; az egyénben lévő motiváció vagy lendület, ami megébred és hasznosul amikor szolgálatra vagy spirituális keresésre irányul. Az akaratot láthatjuk úgy is, mint a felfelé kígyózó fényvonal vonzereje, ami a spirituális fejlődést irányban tartja. Ez a különböző energia központok aktiválási és kiegyensúlyozási arányának és igényességének egyetlen mércéje. Az akarat lehet tudatos és öntudatlan, az akarat öntudatlan használata esetlegesen depolarizálhatja az egyén keresését. Az akarat képessége a fátyolnak köszönhetően jelentősen feljavult. A hittel összekapcsolva a kereső akarata alapvető a szolgálat és keresés sokféle szempontjából, kezdve a fejlődés érdekében, a katalizátorok egyszerű használatától, az intelligens végtelen átjárójának megnyitásáig.

Al-logosz (Al-Logoszok)
Az Egy Nagy Logosz (Elsődleges Logosz, Nagy Központi Nap), amely létrehozza az oktávokat (univerzum, teremtés) a Logosz. Ré általában a “Logosz” kifejezéssel, a galaktikus Logoszokra utal, így az “Al-logosz” kifejezés a naprendszer Logoszra utal (nap test) és az “al-al-Logosz” utal az elme/test/lélek komplexumra. Az al-Logoszok minden szintje, mint maga a Logosz, szabad akarattal rendelkezik. A felettes Logosz irányelveinek és módjainak keretén belül, az alárendelt al-Logosz különféle és formáló eszközöket és tapasztalatokat találhat, anélkül, hogy elvenne vagy hozzáadna ezekhez az elvekhez és módokhoz. Minden létező entitás egy valamilyen rendnek al-Logosza, valamilyen észlelés hataráig, mivel az egész teremtés élő minőség. Mindegyikünk egyben társ-Teremtő is, amely holografikus stílusban tartalmazza a teljességet.
Ré időnként következetlenül használja az “al” előtagot, de mindig jelzi a Logoszok hierarchikus elrendeződését. Amennyiben egy oktáv Elsődleges Logoszát úgy tekintjuk, mint az első vagy eredeti szint a Logoszok hierarchiájában, vagyis ezt vesszük alapul az “al” előtagoknak, akkor az al-Logosz utalhat a következő szintre, (galaktikus Logosz), az al-al-Logosz a naprendszer Logoszokra, és az al-al-al-Logoszok utalnak az elme/test/lélek komplexumokra. (A 92.22 egy példa lehet erre a nevezéktanra.)

Archetipikus Elme
Az elme, test és lélek fejlődési természetének szerkezete magába foglal minden oldalt, amely hatással lehet az elmére vagy tapasztalatra. Az archetipikus elme egy olyan eszköz a mély elmében amely nagy segítség lehet az adeptus számára. Az archetipikus elme nem igazán egy terv a fejlődéshez, hanem inkább, ha világosan átérezzük, begyakoroljuk minőségeit, minden energiafelhasználás és keresés struktúrájának egy módja (torzítása). A Tarot Nagy Arkánuma az archetipikus elme 22 archetípusának ábrázolása.

Az Egység Törvénye
A nyelvi korlátokon túl, az Egység Törvénye megközelítőleg a következő állítás: minden dolog egy, nincs polaritás, nincs jó vagy rossz, nincs diszharmónia, csak azonosság. Te magad vagy minden dolog, minden létező, minden érzelem, minden esemény, minden szituáció. Egységben vagy. Végtelen vagy. Szeretet/Fény, Fény/Szeretet vagy. Te vagy. Máshogyan fogalmazva: Minden egy. Ez az egy a Szeretet/Fény, Fény/Szeretet, a Végtelen Teremtő. Ez az Egység Törvénye.

Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.